Дослідження ринку праці Дніпропетровського регіону

Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавничий дім "Інтернаука"
Abstract
UKR: У статті розглянуті основні тенденції та особливості розвитку ринку праці Дніпропетровського регіону. Зібрано та проаналізовано матеріали державної статистичної звітності України та Головного управління статистики у Дніпропетровській області щодо загальної ситуації, що склалася на ринку праці України та регіонів за останні роки. У статті проаналізовано показники робочої сили України у розрізі регіонів за останні п’ять років, визначено місце ринку праці Дніпропетровської області у загальній структурі ринку праці України. Проведено комплексний аналіз показників робочої сили Дніпропетровського регіону за чисельністю зайнятих осіб, статевою структурою зайнятого населення та динамікою відповідних показників. Визначено структурні зміни складу безробітного населення регіону за територіальною та статевою приналежністю, а також досліджено зміни статево-вікової структури безробітного населення за останні п’ять років. Проведені дослідження дали змогу оцінити структурні зміни робочої сили регіону, які супроводжуються скороченням чисельні робочої сили, зниженням чисельності робочої сили, збільшенням чисельності безробітного населення.
ENG: The main tendencies and peculiarities of the labor market development of Dnipropetrovsk region are considered in the article. There were collected and analyzed the materials of Ukrainian statistical report and Dnipropetrovsk region reports of Statistics Department. There were analyzed general situation of the labor market in Ukraine and regions. The article includes indicators of the labor force of Ukraine in terms of regions over the past five years, identifies the place of the labor market of Dnipropetrovsk region in the overall structure of the labor market of Ukraine. A comprehensive analysis of the labor force indicators of the Dnipropetrovsk region by the number of employed persons, the gender structure of the employed population and the dynamics of the relevant indicators. The structural changes in the composition of the unemployed population of the region by territorial and sexual affiliation are determined, as well as the changes in the sex and age structure of the unemployed population over the past five years. The conducted research made it possible to assess the structural changes in the region's labor force, which are accompanied by a reduction in the labor force, a decrease in the labor force, and an increase in the unemployed population.
Description
T. Aloshyna: ORCID 0000-0002-2729-4454
Keywords
ринок праці регіону, робоча сила, структура, зайнятість, безробіття, labor market of the region, labor force, structure, employment, unemployment, КМ (ІПБТ)
Citation
Альошина Т. В. Дослідження ринку праці Дніпропетровського регіону. Інтернаука. Серія. Економічні науки. 2021. № 12. DOI: 10.25313/2520-2294-2021-12-7788.