Статті КМ (ІПБТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 18 of 18
 • Item
  Розвиток металургії України в умовах глобалізаційних викликів за підсумками 2021 року
  (НТУ «Дніпровська політехніка», Україна, 2022) Мироненко, Микола Андрійович
  UKR: Методологія дослідження. Результати, які представлено в статті, отримані за рахунок застосування методів: аналізу – в частині розгляду особливостей ринку виробників металургійної продукції (зокрема трубної) в Україні; аналізу та синтезу – при розгляді питань стану ринку виробництва сталі у світі та в Україні, а також впливу глобалізаційних тенденцій початку 2020-х років; методи статистики – в питанні побудови трендів розвитку окремих підприємств металургійного ринку в Україні. Результати. Металургійна галузь в Україні у 2021 році залишалась однією з ключових у національній економіці. Відповідно важливим є аналіз глобальних викликів початку нового тисячоліття, які впливають на неї. У ході дослідження визначено, що пандемія COVID-19 у 2020 та 2021 роках дещо пригальмувала розвиток металургійного сектору в Україні та світі, створивши, водночас, відкладений попит на металопродукцію, який необхідно буде задовольняти у найближчі два-три роки. Доведено важливість у наступні десять років для вітчизняної економіки структурних реформ, спрямованих на зменшення викидів парникових газів у атмосферу. Металургія має стати більш екологічною, аніж вона є нині, аби Україна дотрималась підписаних міжнародних угод. Водночас залишається актуальною проблема пошуку нових ринків збуту метало-продукції як всередині країни, так і на зовнішніх ринках. Повноцінний розвиток металургійної галузі в Україні неможливий без наявності міцного сектору прикладних наукових досліджень. Подальший сталий розвиток таких інститутів є запорукою розвитку металургійної галузі в Україні у майбутньому. Новизна. Під час аналізу наданих за останні декілька років ОП «Укртрубопром» статистичних даних виявлені певні тенденції розвитку підприємств металургійної галузі України, які дозволяють зрозуміти тенденції впливу глобальних викликів на розвиток вітчизняної металургії у наступні роки. Практична значущість. У статті наведені деякі результати діяльності трубних підприємств у 2021 році, які будуть впливати на розвиток металургії в Україні у найближчі роки. Позитивним чи негативним буде цей вплив, багато в чому залежить від здатності керівництва компаній та державних органів влади приймати виважені управлінські рішення.
 • Item
  Economic Aspects of Transfer of Educational Technologies at Context of Appropriation of Intellectual Product
  (Emerald Publishing Limited, United Kingdom, 2022) Leonidov, Ihor L.; Kovalchuk, Daria K.; Lebedeva, Valentyna K.; Tarasevich, Victor N.
  ENG: Purpose. The authors aim to analyze the specific of transfer of educational technologies as a demonstration of them appropriation as of intellectual product was represented in the article. The looks of Ukrainian and foreign scientists on the place of educational technologies in the composition of intellectual capital was analysed. The motives of appropriation of the intellectual product as factors of the mechanism of governance of transfer of educational technologies were defined. Methodology. Systems analyze. On a functional level, this mechanism formalises motives of creation of an environment of transfer of educational technologies for a partnership of all interested sides was discovered. Findings. Directions of transfer of educational technologies obtained actualisation on the basis of analysis of the marked motives. Composition of subjects of transfer of educational technologies per their roles as seller, legislator (government authorised organs), technological broker, buyer, was concretised. The contradiction of priorities among economic interests, motives and actions at a combination of roles within one subject was revealed. The factors of external appropriation of the intellectual product by subjects on the stages of “preparation – legitimation – restriction” were found out. The common and distinctive traits of the stages of “preparation – legitimation – restriction” were found. Originality. The basic criteria of transfer of educational technologies on the stages of preparation, legitimation and restriction were proposed. The criteria of institutionalisation of external interactions of subjects of the transfer of educational technologies were formalised. Updating of an educational network, including the use of open platforms of informatively-communication technologies and cloudy servers, was proposed. Practical value. Actual directions of further researches of transfer of educational technologies, methodologies of determination of their market prices with the use of modern ICT, development of the special economic-mathematical models of such estimation was delineated.
 • Item
  Нейронні мережі в інформаційно-технологічному обслуговуванні юридичної діяльності
  (Нейронні мережі в інформаційно-технологічному обслуговуванні юридичної діяльності, 2021) Фонарьова, Тетяна Анатоліївна; Петренко, Віталій Олександрович; Бушуєв, Кирило Максимович
  UKR: Впровадження інформаційної системи підтримки прийняття рішень та новітніх ІТ-технологій в кожному окремому підприємстві унікальна, тут немає шаблону дій, універсального сценарію. Переможцями у конкурентній боротьбі будуть ті фірми, які здатні докорінно змінювати внутрішні процеси, безперервно взаємодіють з клієнтом, на всіх рівнях і етапах роботи підтримують контакти з ним, створюють нові можливості з кваліфікованим персоналом і новими бізнес-процесами, діють швидко, щоб отримати перемогу у конкурентній боротьбі на ринку юридичних послуг. LegalTech, нейронні мережі, інші програмні додатки дають новітні можливості, використовуються безліччю способів, тим самим створюючи потенціал для нової цінності юридичної послуги.
 • Item
  Розвиток металургії України в умовах глобалізаційних викликів за підсумками 2021 року (препринт)
  (НТУ «Дніпровська політехніка», м. Дніпро, Україна, 2022) Мироненко, Микола Андрійович
  UKR: Мета. Метою пропонованої статті є аналіз господарської діяльності підприємств, які перебувають під егідою ОП «Укртрубопром» у 2021 році. Методика. Результати, які наведені у статті отримані за рахунок застосування методів: аналізу – в частині розгляду особливостей ринку виробників металургійної продукції (зокрема трубної) в України; аналізу та синтезу – при розгляді питань стану ринку виробництва сталі у світі та в Україні, а також впливу глобалізаційних тенденцій початку 2020-х років; статистична звітність в питанні побудови трендів розвитку окремих підприємств металургійного ринку в Україні. Результати. Металургійна галузь в Україні у 2021 році залишалась однією з ключових у національній економіці. Відповідно важливим є аналіз глобальних викликів початку нового тисячоліття, які на неї впливають. Пандемія COVID-19 у 2020 та 2021 році дещо пригальмувала розвиток металургійного сектору в Україні та світі, водночас створивши відкладений попит на металопродукцію, який необхідно буде вдовольнити у найближчі два-три роки. Важливими у наступні десять років для вітчизняної економіки будуть структурні реформи, направлені на зменшення викидів парникових газів у атмосферу. Металургія має стати більш екологічною, аніж вона є нині, аби Україна дотрималась підписаних міжнародних угод. Водночас залишається актуальною проблема пошуку нових ринків збуту металопродукції як всередині держави, так і на зовнішніх ринках. Повноцінний розвиток металургійної галузі в Україні неможливий без наявності міцного сектору прикладних наукових досліджень. Подальший сталий розвиток таких інститутів є запорукою розвитку металургійної галузі в Україні у майбутньому. Наукова новизна. Під час аналізу наданих за останні декілька років ОП «Укртрубопром» даних виявлені певні тенденції розвитку підприємств металургійної галузі України, які дозволяють зрозуміти тенденції впливу глобальних викликів на розвиток вітчизняної металургії у наступні роки. Практична значимість. У статті наведені деякі результати діяльності трубних підприємств у 2021 році, які будуть впливати на розвиток металургії в Україні у найближчі роки. Позитивним, а чи негативним буде цей вплив багато в чому залежить від здатності керівництва компаній та державних органів влади приймати виважені управлінські рішення.
 • Item
  Розвиток металургії України в умовах глобалізаційних викликів початку 2020-х років
  (НТУ «Дніпровська політехніка», м. Дніпро, Україна, 2021) Мироненко, Микола Андрійович; Король, Радомир Миколайович
  UKR: Мета. Метою пропонованої статті є аналіз глобалізаційних викликів початку 2020-х років та їхій вплив на розвиток металургійних підприємств України. Методика. Результати, які наведені у статті отримані за рахунок застосування методів: аналізу – в частині розгляду особливостей ринку виробників металургійної продукції в України; алалізу та синтезу – при розгляді питань стану ринку виробництва сталі у світі та в Україні, а також впливу глобалізаційних тенденцій початку 2020-х років; статистична звітність в питанні побудови трендів розвитку окремих підприємств металургійного ринку в Україні. Результати. Металургійна галузь в Україні на початку 2020-х років залишається однією з ключових у національній економіці. Відповідно важливим є аналіз глобальних викликів початку нового тисячоліття, які на неї впливають. Пандемія COVID-19 у 2020-му році дещо пригальмувала розвиток металургійного сектору в Україні, водночас створивши відкладений попит на металопродукцію, який необхідно буде вдовольнити у найближчі два-три роки. Підписання Україною у 2016-му році Паризької кліматичної угоди задає більш тривалий вектор розвитку як національної економіки в цілому, так і металургійної промисловості зокрема. Вкрай важливими у наступні десять років для вітчизняної економіки будуть структурні реформи, направлені на зменшення викидів парникових газів у атмосферу. Металургія має стати більш екологічною, аніж вона є нині, аби Україна дотрималась підписаних міжнародних угод. Водночас залишається актуальною проблема пошуку нових ринків збуту металопродукції як всередині держави, так і на зовнішніх ринках. Наукова новизна. Під час аналізу наданих за останні декілька років ОП «Укртрубопром» даних виявлені певні тенденції розвитку підприємств металургійної галузі України, які дозволяють зрозуміти певні тенденції впливу глобальних викликів на розвиток вітчизняної металургії. Практична значимість. У статті наведені три глобальні тренди початку 2020-х років, які будуть впливати на розвиток металургії в Україні до 2030 року. Позитивним, а чи негативним буде цей вплив багато в чому залежить від здатності керівництва компаній та державних органів влади приймати виважені управлінські рішення.
 • Item
  Застосування грейдингової системи оплати праці в Digital-агенції
  (Видавничий дом «Гельветика», м. Одеса, Україна, 2022) Крамаренко, Аліса Василівна; Вишневська, Марія Костянтинівна
  UKR: У статті розглянуто можливість застосування грейдування у системі оплати праці управлінського персоналу малих та середніх організацій. Описано механізм оцінки посад за методикою компанії HayGroup, на основі якої здійснюється побудова сітки грейдів, а також вилки заробітної плати. Наведено алгоритм впровадження грейдингової системи оплати праці, показники для оцінки посад. Як об’єкт дослідження було обрано організацію digital-індустрії, на прикладі якої показано можливості використання системи грейдів для малих та середніх організацій. Впровадження такої системи дозволяє забезпечити об’єктивну диференціацію заробітної плати, розробити конкурентоспроможну та прозору компенсаційну політику, створити тісний взаємозв’язок між результатами праці та винагородою.
 • Item
  Процесний підхід до управління підприємством
  (Видавничий дом «Гельветика» м. Одеса, Україна, 2022) Козенков, Дмитро Євгенович; Альошина, Тетяна Валеріївна; Гайдук, Інна Валеріїна
  UKR: Стаття присвячена актуальним питанням щодо виникнення, розвитку, впровадження та застосування процесного підходу до управління сучасним підприємством. Авторами досліджено сутність поняття «процесний підхід», визначено передумови його появи та етапи розвитку відповідного підходу. В статті проаналізовані принципи та завдання процесного підходу, а також перераховані ключові елементи підходу, які є базисом управління підприємством. Проаналізовано сутність понять «процес» та «бізнес-процес», надано типову класифікацію бізнес-процесів підприємства та визначеної роль останніх у системі процесів сучасного підприємства. Описані ключові бізнес-процес підприємства та методи оцінки ефективності бізнес-процесів. Визначено етапи впровадження та регламентація бізнес-процесів, а також переваги та недоліки застосування процесного підходу до управління підприємством.
 • Item
  Analysis of Supply and Demand in the Labor Market of Ukraine: Regional Aspect
  (ACCESS Press Publishing house, 2022) Aloshyna, Tetiana; Kozenkov, Dmytro
  ENG: This article is concerned with the analysis of supply and demand for labor in the regional labor market of Ukraine on the example of the Dnipropetrovsk region. The article presents the analyzes of such theoretical issues as determining the nature of the labor market, as well as supply and demand in the labor market. Particular attention is paid to the analysis of statistical data on employment and unemployment in the labor market of Dnipropetrovsk region, as well as a comparative analysis of the number of unemployed persons and the number of vacancies as the main indicators of supply and demand in the labor market of the region. Objectives: The purpose of this study is to analyze the current trends of supply and demand in the labor market of the Dnipropetrovsk region. Methods/Approach: The quantitative and qualitative methods were used to analyze statistical data posted on the website of the Office for National and Regional Statistics and Regional Employment Center. Results: The results of the investigation are presented in the form of diagrams, which clearly show the disproportion in the labor market of the region, and we can make a conclusion that the supply of labor far exceeds demand, almost twice. Conclusions: The conclusions to the study present proposals for improving the situation and establishing a balance in the labor market of the region under investigation.
 • Item
  Дослідження ринку праці Дніпропетровського регіону
  (Видавничий дім "Інтернаука", 2021) Альошина, Тетяна Валеріївна
  UKR: У статті розглянуті основні тенденції та особливості розвитку ринку праці Дніпропетровського регіону. Зібрано та проаналізовано матеріали державної статистичної звітності України та Головного управління статистики у Дніпропетровській області щодо загальної ситуації, що склалася на ринку праці України та регіонів за останні роки. У статті проаналізовано показники робочої сили України у розрізі регіонів за останні п’ять років, визначено місце ринку праці Дніпропетровської області у загальній структурі ринку праці України. Проведено комплексний аналіз показників робочої сили Дніпропетровського регіону за чисельністю зайнятих осіб, статевою структурою зайнятого населення та динамікою відповідних показників. Визначено структурні зміни складу безробітного населення регіону за територіальною та статевою приналежністю, а також досліджено зміни статево-вікової структури безробітного населення за останні п’ять років. Проведені дослідження дали змогу оцінити структурні зміни робочої сили регіону, які супроводжуються скороченням чисельні робочої сили, зниженням чисельності робочої сили, збільшенням чисельності безробітного населення.
 • Item
  Використання нейро-нечітких технологій в оцінці ризиків інвестиційних проектів в умовах невизначеності
  (ТОВ «Юридична компанія «Юрсервіс», Дніпро, 2022) Бушуєв, Кирило Максимович; Петренко, Віталій Олександрович; Савчук, Лариса Миколаївна; Фонарьова, Тетяна Анатоліївна
  UKR: Мета. Вирішення завдання оцінки альтернатив інвестування, їх селекція та добір найбільш ефективних. Для цього необхідно здійснити проектно-інвестиційний аналіз, у якому об’єктом аналізу виступає як сам проект, так й пов'язані з ним грошові потоки, ризики та фактори зовнішнього середовища, які утворюють умови невизначеності. Методика. Умови невизначеності аналізуються та прогнозуються за допомогою поєднання інтерактивних методів, таких як, експертні методи та методи на основі штучного інтелекту, а саме, нейронних мереж. Можливість широко використовувати експертні знання дає нечітка логіка, що дозволяє забезпечити формалізацію якісних, розмитих в смисловому плані, понять та зав’язків. Результати. Авторами розроблена схема етапів процесу оцінки й обґрунтування добору інвестиційного проекту. Для вирішення задачі оцінки привабливості та ризиків фінансування (впровадження) інвестиційних проектів автори пропонують модель оцінки й селекції̈ добору інвестиційних рішень. Ця модель використовує класичні методи оцінювання. А задля вирішення завдання синтезу об'єктів, що погано формалізуються використовує нейронну мережу. Підкреслено значення побудови функції належності, як основної в нечіткій логіці. Проаналізовано прямі та непрямі експертні методи побудови функції належності. Наукова новизна. В моделі, що пропонується авторами, навчання нейронної мережі буде як з вчителем, тобто на основі історичних даних та певного обсягу навчальної вибірки, так й без вчителя, тобто на основі обробки інформації завдяки кластеризації. Таким чином вдасться уникнути суттєвого недоліку нейронної мережі  необхідності мати великий обсяг експериментальних даних для навчання. Практична значимість. Удосконалення нейронної мережі, з можливістю навчання без вчителя на основі нечіткої кластерізації; побудова системи підтримки прийняття рішень для інтерпретації результатів; апробація розробленої моделі для різних інвестиційних проектів, що підвищить ефективність прийняття інвестиційних рішень.
 • Item
  Особливості мотивації персоналу як фактору підвищення конкурентоспроможності страхових компаній
  (Національний авіаційний університет, 2021) Фонарьова, Тетяна Анатоліївна; Бушуєв, Кирило Максимович
  UKR: У статті здійсненний критичний аналіз підходів до мотивації персоналу, підкреслено, що існуючі методи не адаптовані під специфіку діяльності страхової компанії, вивчено напрями розрахунків преміальних фондів з врахуванням особливостей організаційної структури управління страхової діяльності, надані рекомендації щодо найбільш ефективної комбінації методів мотивацій персоналу при розширенні агентської мережі, обґрунтовано застосування організаційно-адміністративних методів, як необхідного інструмента виживання компанії в умовах кризи та посилення конкуренції, визначено мета та значення діяльності страхових агентів у досягненні показників запланованих грошових надходжень та покращенні якості надання страхових послуг, сформульовані етапи організації діяльності страхових агентів, наведені приклади розрахунків винагороди та надане обґрунтування доцільності впровадження інноваційних методів стимулювання персоналу страхових компаній.
 • Item
  Підвищення конурентоспроможності українських підприємств індустрії гостинності
  (Видавничий дім «Гельветика», 2021) Фонарьова, Тетяна Анатоліївна; Бушуєв, Кирило Максимович
  UKR: Стаття присвячена проблемі підвищення конкурентоспроможності підприємств готельного бізнесу шляхом впровадження концепції управління бізнес-процесами на основі CRM-системи – управління відносинами з клієнтами. Наведена онтологія теорій конкуренції, яка показує, що інформованість та задоволення клієнтів – важливий інструмент у конкурентній боротьбі. Досліджуються основні проблеми українських готелів, виявлено основні недоліки сфери гостинності. Сформовано сучасне визначення принципів управління на основі CRM. Розглянуто напрями підвищення конкурентоспроможності українських підприємств сфери гостинності: 1) удосконалення організації бізнес-процесів у готелі у відповідності до ключових елементів CRM; 2) впровадження CRM в маркетингову інформаційну систему готелю; 3) розробка системи мотивації персоналу, як важливий інструмент в одержані конкурентних переваг.
 • Item
  Моделювання процесу страхування об’єктів права інтелектуальної власності
  (Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, Київ, 2021) Петренко, Віталій Олександрович; Фонарьова, Тетяна Анатоліївна; Устінов, А. А.
  UKR: У статті досліджується актуальна тема захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності з використанням страхування. Обґрунтовано переваги страхування перед компенсацією на підставі судового захисту. Доведено, що практика застосування законодавства має цілу низку проблем, тому страхування створює можливість компенсувати збитки набагато швидше та ефективніше. Для здійснення моделювання процесу страхування побудовано життєвий цикл об’єкта права інтелектуальної власності. Розроблено модель процесу страхування об’єктів права інтелектуальної власності, проаналізовано чинники, які впливають на цей процес. Розглянуто підходи до визначення вартості ОПІВ як головного чинника, який впиває на визначення страхової суми. Досліджено інші чинники, які впливають на процес укладання договору страхування, а саме: можливі збитки від порушень та розмір витрат на захист порушених прав, строк використання ОПІВ як такий, що впливає на визначення строку дії договору страхування, аспекти набрання чинності договору страхування.
 • Item
  Дослідження формування ефективної управлінської команди
  (Видавничий дім «Гельветика», 2021) Шпортько, Ганна Юріївна; Карабаш, Анастасія Геннадіївна
  UKR: В статті розглянуто проблематику формування та підготовки успішно функціонуючої команди менеджерів, здатної до продуктивної роботи в ринкових умовах, її раціональна структурна організація, взаємодія різних ролей та стилів менеджменту кожного учасника команди для досягнення успіху підприємства. Зазначено, що для створення високоефективної управлінської команди керівництву організації необхідно чітко уявляти, що є командою та за яким етапами можливо її формування. Розглянуто поняття команди та надано визначення уявленню управлінська команда. Проаналізовані проблеми, з якими найчастіше стикається керівництво організації при формуванні напрямків розвитку для підвищення ефективності своєї діяльності. Рекомендовано формування управлінської команди на підприємстві проводити за розробленою методикою, яка складається з шести етапів. Дана пропозиція направлена на підвищення ефективності управлінської команди шляхом структуризації процесу формування команд.
 • Item
  The Role of Personnel Motivation in the Risk Management System of Energy Companies with Employee Stock Ownership
  (IOP Publishing, 2021) Mnykh, O.; Dikan, O.; Yukhnov, B.; Kvasova, Luydmila Sergijvna; Shkvaryluk, M.
  ENG: The impact of motivation of the personnel of joint-stock companies on increasing the efficiency of their economic activities and reducing management risks has been examined. The world experience in the development of property and management decentralization has been investigated. The current state of the functioning of companies with employee stock ownership has been analyzed, and main contradictions in the distribution of their income have been given. Specific recommendations have been given to resolve these contradictions in order to apply them by joint-stock companies of the energy sector of Ukraine in their economic activities.
 • Item
  Forecast and Control of Structure and Properties of Ultra-Low-Carbon Steels
  (G. V. Kurdyumov Institute for Metal Physics of the N.A.S. of Ukraine, 2021) Koval, Yu. M.; Kutsova, Valentyna Zynoviivna; Kotova, T. V.; Kovzel, M. A.
  ENG: Concentration ranges of elements’ containing to optimize the composition of 01YuTA, 01YuT steels and to ensure the required set of rolled products properties are obtained using the method of physico-chemical modelling. The effect of rolling deformation modes in the ferritic temperature range on the formation of the structure and on the properties of ultra-low-carbon steel is investigated. The obtained data can be used to control the processes of structure formation and to establish rational technological regimes for the processing of rolled sheet material for automobile and machine-building enterprises.
 • Item
  Regularities of Formation of Structure, Phase Composition and Properties of Chromium–Manganese Alloys in the Initial Cast State during the Process of Friction Wear
  (G. V. Kurdyumov Institute for Metal Physics of the N.A.S. of Ukraine, 2021) Koval, Yu. M.; Kutsova, Valentyna Zynoviivna; Kovzel, Maksim A.
  ENG: Structural and phase transformations, as well as changes in the microhardness of the matrix, austenite-carbide eutectic, and total hardness that occur in chromium–manganese alloys in the cast state during wear by friction under different loads are studied. As shown, a high wear resistance of chromium–manganese alloy (C—3.1%, Cr—13.1%, Mn—15.75%, Ni—1.15%) is associated with high microhardness of the matrix, austenitic-carbide eutectic based on Me7C3 carbide and determined by the degree of doping and the parameter of the shape of the eutectic carbide, as well as due to the deformation-phase transformations that occur in the investigated alloys during friction wear.
 • Item
  Managing Economic Security of Metallurgical Enterprises under the Conditions of Transformation Changes in the Economy
  (Universidad de Almería, La Cañada de San Urbano, Spain, 2021) Ivanova, Maryna; Tiutchenko, Svitlana; Grosheleva, Olena; Fonarova, Tetiana A.; Ryzhkov, Eduard
  ENG: The article proposes a method for assessing the level of economic security of metallurgical enterprises by the “pyramid of economic security”. It is based on priority components of economic security, selected for the enterprises under studies, such as the capability of resistance, risk reduction and economic succession, and established indicators of their causal relationships with exogenous and endogenous factors of influence. The assessment results allow differentiating the levels of the enterprise economic security; the practical application of the “pyramid of economic security” will provide a more realistic assessment of the enterprise’s economic security for prompt and effective response to urgent threats and possible risks. The authors have developed a model for assessing the effectiveness of economic security management in enterprises by the rate of changes in the enterprise economic succession; the model is based on the indicators of resource and impact decoupling, financial, social and eco-decoupling.