Dynamic Indicators Influencing Design Solution for Modernization of the Freight Rolling Stock

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering
Abstract
EN: Rolling stock directly affects the economic indices of the transport industry and the national economy as a whole, leading to the need to improve control and quantify of the rolling stock dynamic load in order to maintain safe and reliable rail connections. In the process of rolling stock designing and operating, a quantitative assessment of dynamic loads is an urgent scientific and technical problem. The article presents an analysis of theoretical studies of the rolling stock dynamic characteristics on the example of open wagons, flat wagons and hopper wagons. The loading modes influence on the dynamic loading of the wagon has been studied with the aim of solving the problem of predicting the dynamics of rolling stock and indicators of its interaction with the track. The results of theoretical studies are presented taking into account the motion speed along the curved track of short and medium radius.
UK: Рухомий склад безпосередньо впливає на економічні показники транспортної галузі та національної економіки в цілому, що призводить до необхідності поліпшення контролю і кількісної оцінки динамічного навантаження рухомого складу для підтримки безпечного і надійного залізничного сполучення. При проектуванні та експлуатації рухомого складу кількісна оцінка динамічних навантажень є актуальною науково-технічною проблемою. У статті представлений аналіз теоретичних досліджень динамічних характеристик рухомого складу на прикладі піввагонів, платформ і хоперів. Вплив режимів завантаження на динамічне навантаження вагона досліджено з метою вирішення завдання прогнозування динаміки рухомого складу і показників його взаємодії з рейками. Представлені результати теоретичних досліджень з урахуванням швидкості руху по криволінійній ділянці колії малого та середнього радіусу.
Description
A. Shvets: ORCID 0000-0002-8469-3902
Keywords
freight rolling stock, dynamic indicators, curved track sections, modernization, movement speed, вантажний рухомий склад, динамічні показники, криволінійні ділянки колії, модернізація, швидкість руху, КТБМ
Citation
Shvets, А. О. Dynamic Indicators Influencing Design Solution for Modernization of the Freight Rolling Stock. FME Transactions. 2021. Vol. 49, No 3. Р. 673–683. DOI: 10.5937/fme2103673S.