Параметричний генератор частоти з захистом навантаження від завад

Abstract
UKR: Параметричний генератор з захистом навантаження від завад містить феромагнітний сердечник з неколінеарними магнітними полями, три обмотки - вхідну, вихідну та зворотного зв'язку, розміщені в вікнах магнітопроводу ортогонально, та конденсатор, ввімкнений послідовно з контурною обмоткою. Пристрій додатково оснащений схемою захисту робочого навантаження від перешкод і контрольним реле, обмотки якого закорочені конденсаторами. При цьому схема захисту побудована на двох послідовно та зустрічно ввімкнених сопресорах високої потужності, з'єднаних послідовно з обмоткою зворотного зв'язку, та двох оптронах, що послідовно та зустрічно ввімкнені між своїми входами та паралельно відносно сопресорів. Точка з'єднання входів оптронів з'єднана з загальною точкою з'єднання сопресорів, а по одному виходу кожного оптрона з'єднано між собою і до одного полюса джерела змінного струму. Інший вихід оптронів підключений окремо до однієї з двох обмоток контрольного реле, закороченого конденсаторами. Інші кінці обмоток контрольного реле закорочені між собою та підключені до одного полюса джерела змінного струму. Крім того, генератор повинен бути оснащений обмотками з урахуванням того, щоб відношення витків обмоток ЗЗ і накачки не перевищувало 0,2-0,25, а відношення витків обмотки ЗЗ та витків обмотки контуру знаходилося в межах 0,6- 0,7.
Description
К. Ящук: ORCID 0000-0002-8606-5790; А. Журавльов: ORCID 0000-0001-6885-5177
Keywords
МПК B61L 23/00, залізнична автоматика і телемеханіка, захист апаратури, імпульсні завади, параметричний генератор частоти, патент, КЛ, КАТ
Citation
Параметричний генератор частоти з захистом навантаження від завад: пат. 69209 Україна: МПК B61L 23/00. № u201111206; заявл. 20.09.2011; опубл. 25.04.2012, Бюл. № 8. 5 с.