Соціальне підприємництво як метод розвитку інклюзивної економіки

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, Харків
Abstract
UKR: Досліджено соціальне підприємництво як метод розвитку інклюзивної економіки.
ENG: Social entrepreneurship has been researched as a method for developing an inclusive economy.
Description
І. Гордєєва: ORCID 0000-0002-2019-2527; І. Калінько: ORCID 0000-0002-6937-9683
Keywords
соціальне підприємництво, управління проектами, інклюзивна економіка, social entrepreneurship, project management, inclusive economy, КЕМ
Citation
Гордєєва I. О., Калінько І. В. Соціальне підприємництво як метод розвитку інклюзивної економіки. Нові виклики та актуальні проблеми розвитку світового господарства : Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (1–28 лютого 2021 р). Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків, 2021. С. 1–2. Режим доступу: https://ojs.kname.edu.ua/index.php/area/article/view/2743/2607 (дата звернення: 05.04.2021).