Інші праці КЕМ ДІІТ

Permanent URI for this collection

EN: Other Works

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 71
 • Item
  Гендерний портрет Дніпропетровської області
  (Дніпропетровський державний університет внутрішних справ, 2020)
  UKR: Гендерний портрет Дніпропетровської області – це аналітична збірка, що включає актуальну соціально-демографічну статистику та особливості таких груп, як жінки і чоловіки. Зібрана інформація відтворює демографічні характеристики регіону та включає достовірні показники у таких сферах як політика та публічне управління, громадсько-політичне (суспільне) життя, зайнятість населення та рівень безробіття, охорона здоров’я, освіта, соціальний захист населення, статистика представництва жінок і чоловіків у правоохоронних органах. У збірці наведено результати унікальних міжнародних досліджень. Її перевагою є розроблені гендерними експертами узагальнення, висновки та рекомендації, які суттєво спрощують використання статистичних даних у нормотворчості, правозастосуванні, стратегічному плануванні та управлінні, освітній і науковій діяльності тощо. Видання розраховано на експертне середовище, представників органів державної влади та місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, науковців, освітян та здобувачів освіти, а також усіх тих, хто цікавиться проблематикою гендерної рівності в суспільстві та Дніпропетровському регіоні.
 • Item
  Туризмологія
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Чернова, Наталя Сергіївна; Пікуліна, Олена Вікторівна
  UKR: Методичні рекомендації призначені для використання студентами другого (магістерського) рівня освіти денної та безвідривної форм навчання спеціальності 242 «Туризм» під час практичних занять з дисципліни «Туризмологія». Видання містить рекомендації щодо виконання практичних занять: мету, завдання та перелік питань для опрацювання, а також перелік рекомендованої літератури.
 • Item
  Організація обслуговування туристів у готелях : методичні рекомендації до написання курсової роботи
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Пікуліна, Олена Вікторівна; Чаркіна, Тетяна Юріївна
  UKR: Методичні рекомендації призначені для використання студентами другого (магістерського) рівня освіти денної та безвідривної форм навчання спеціальності 242 «Туризм» під час написання курсової роботи з дисципліни «Організація обслуговування туристів у готелях». Видання містить рекомендації щодо вибору теми, написання, оформлення та захисту курсової роботи, а також критерії її оцінювання.
 • Item
  Організація обслуговування туристів у готелях : методичні рекомендації до практичних занять
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Пікуліна, Олена Вікторівна; Полішко, Тетяна Валеріївна
  UKR: Методичні рекомендації призначені для використання студентами другого (магістерського) рівня освіти денної та безвідривної форм навчання спеціальності 242 «Туризм» під час практичних занять з дисципліни «Організація обслуговування туристів у готелях». Видання містить рекомендації щодо виконання практичних занять: мету, завдання та перелік питань для опрацювання, а також , а також , а також , а також , а також , а також , а також перелік рекомендованої літератури.
 • Item
  Дипломування
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Задоя, В’ячеслав Олександрович; Чаркіна, Тетяна Юріївна; Полішко, Тетяна Валеріївна
  UKR: Навчально-методичні рекомендації призначені для використання студентами денної та заочної форм навчання 242 «Туризм» під час підготовки до виконання і оформлення магістерських дипломних робіт. Навчально-методичні вказівки містять принципи побудови розрахунково-пояснювальної записки, її склад, правила оформлення основних складових елементів.
 • Item
  Стратегічний менеджмент у туризмі
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Задоя, В’ячеслав Олександрович; Чаркіна, Тетяна Юріївна
  UKR: Методичні рекомендації призначені для використання студентами денної та безвідривної форм навчання спеціальності 242 «Туризм» під час підготовки до практичних занять з дисципліни «Стратегічний менеджмент у туризмі». Містять матеріали, які допоможуть студентам зрозуміти сутність стратегічного управління, усвідомити шлях до успіху організації, дізнатись про різні види стратегій та засоби їхнього досягнення, осягнути принципи стратегічного мислення, навчитись розробляти управлінські цільові проєкти у сфері туризму.
 • Item
  Основи організації індустрії дозвілля
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Чаркіна, Тетяна Юріївна; Задоя, В’ячеслав Олександрович
  UKR: Методичні рекомендації призначені для використання студентами другого (магістерського) рівня освіти денної та безвідривної форм навчання спеціальності 242 «Туризм» під час підготовки до практичних занять з дисципліни «Основи організації індустрії дозвілля». Методичні рекомендації передбачають підготовку до 8 практичних занять і містять короткі теоретичні положення до кожної теми, а також тестові або творчі завдання для перевірки їх засвоєння.
 • Item
  Індустрія 4.0: європейські практики у вищій освіті та на виробництві
  (Поліграфічна акцидентна фірма, м. Дніпро, 2023) Шатоха, Володимир Іванович; Потап, Олег Юхимович; Жаданос, Олександр Володимирович; Чернова, Наталя Сергіївна
  UKR: Проект HEIn4.0 «Посилення ролі ЗВО в промисловій трансформації в контексті парадигми Industry 4.0 в Грузії та Україні (609939-EPP-1-2019-1-BE-EPPKA2-CBHE-JP)», виконується в рамках програми Erasmus+ за участі університетів і підприємств Бельгії, Португалії, Швеції, Грузії та України з 2020 року. Видання знайомить освітян і промисловців з передовим європейським досвідом, оформленим у вигляді опису вебінарів та тренінгів, що відбулися в рамках проекту, у контексті відповіді на виклики Індустрії 4.0. Публікація надає можливість широкому загалу освітян та промисловців стати співучасниками проекту заради того, щоб надалі разом впроваджувати найбільш передовий досвід реформування вищої освіти назустріч новим цивілізаційним та технологічним викликам.
 • Item
  Project Team Management and Personal Effectiveness
  (Talcom, Kyiv, 2022) Dorosh, Andrii S.; Chernova, Nataliia S.; Myradov, Yolly; Garajayev, Atageldi
  ENG: Materials of scientific and practical research within the framework of the implementation of the project of the program of the European Union Erasmus+«Crisis and Risks Engineering for Transport Services» (CRENG) are presented in the monograph. Issues of the impact of crisis situations on the work of transport enterprises and ways to increase the efficiency of the functioning of transport and logistics systems in conditions of crises and risks are considered. The publication is intended for scientific and pedagogical workers, graduate students and students of higher education, as well as managers and specialists of industrial enterprises and business structures, who are interested in the current state and prospects of the development of scientific research.
 • Item
  New Challenges for Risk and Crisis Management of Transport Systems
  (Talcom, Kyiv, 2022) Demchenko, Yevhen B.; Dorosh, Andrii S.
  ENG: Materials of scientific and practical research within the framework of the implementation of the project of the program of the European Union Erasmus+«Crisis and Risks Engineering for Transport Services» (CRENG) are presented in the monograph. Issues of the impact of crisis situations on the work of transport enterprises and ways to increase the efficiency of the functioning of transport and logistics systems in conditions of crises and risks are considered. The publication is intended for scientific and pedagogical workers, graduate students and students of higher education, as well as managers and specialists of industrial enterprises and business structures, who are interested in the current state and prospects of the development of scientific research.
 • Item
  Анализ проблем управления железнодорожными системами
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2017) Деева-Децюра, Инна Александровна; Гордеева, Инна Александровна
  RUS: В исследовании представлен анализ проблем управления железнодорожными системами.
 • Item
  Комплементарність параметрів адаптації організації до змін
  (Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, 2017) Гордєєва, Інна Олександрівна
  UKR: В статті здійснено аналіз компліментарності параметрів адаптації організації до змін в бізнес-середовищі. Дослідження може представляти науковий та практичний інтерес для керівників проєктів та проектних менеджерів.
 • Item
  Модель соціального підприємництва
  (ВПЦ НаУКМА Національного університету «Києво-Могилянська академія», Київ, 2017) Гордєєва, Інна Олександрівна
  UKR: В статті запропоновано модель залучення фінансування для організації соціального підприємства. Дослідження може представляти науковий та практичний інтерес для проектних менеджерів та представників громадського сектору.
 • Item
  Процес створення соціального підприємства
  (Видавництво Львівської політехніки, Львів, 2017) Мозолевич, Григорій Якович; Гордєєва, Інна Олександрівна
  UKR: Досліджено процес створення соціального підприємства.
 • Item
  Що потрібно робити, щоб отримати грант під соціальні ініціативи?
  (Київський національний університет технологій та дизайну (КНУТД), Київ, 2017) Гордєєва, Інна Олександрівна
  UKR: У дослідженні проаналізовано критерії оцінки грантових заявок та процес їх експертизи.
 • Item
  Міжнародне співробітництво з підготовки проєктних менеджерів через технології PBL
  (ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, Харків, 2022) Молоканова, Валентина Михайлівна; Гордєєва, Інна Олександрівна
  UKR: Досліджено засади міжнародного співробітництва з підготовки проєктних менеджерів через технології PBL.
 • Item
  Соціальне підприємництво як метод розвитку інклюзивної економіки
  (ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, Харків, 2021) Гордєєва, Інна Олександрівна; Калінько, Ірина Василівна
  UKR: Досліджено соціальне підприємництво як метод розвитку інклюзивної економіки.
 • Item
  Як отримати малий грант під соціальні ініціативи: зауваження експертів
  (Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт», Харьков, 2017) Гордєєва, Інна Олександрівна
  UKR: У дослідженні проаналізовано критерії оцінки грантових заявок та процес їх експертизи.
 • Item
  Адаптивний характер стратегічного управління та проектна діяльність
  (Торубара В. В., м. Миколаїв, 2020) Гордєєва, Інна Олександрівна; Калінько, Ірина Василівна
  UKR: Представлено дослідження впливу адаптації організації на її стійкість та спроможність до ефективної реалізації проектної діяльності.
 • Item
  Crisis and Risk Engineering for Transport Services
  (Talcom, Kyiv, 2022) Chernova, Nataliia S.; Hajiyev, Nofal; Halan, Olha; Matsiuk, Viacheslav; Bulgakova, Iuliia; Khurshudov, Ilgar; Najimov, Arif; Valiyeva, Sapargul; Hudaygulyyev, Nuraly; Demchenko, Yevhen B.; Dorosh, Andrii S.; Khara, Maryna; Nikolaienko, Iryna; Lyamzin, Andrii; Samsonkin, Valerii; Meredova, Maral; Halmamedov, Habib; Yurchenko, Oksana; Myradov, Yolly; Garajayev, Atageldi; Dashdamirov, Fuad; Zohrabov, Nijat; Sharifov, Allahverdi; Chernova, Nataliia S.; Lewczuk, Konrad
  ENG: Materials of scientific and practical research within the framework of the implementation of the project of the program of the European Union Erasmus+ «Crisis and Risks Engineering for Transport Services» (CRENG) are presented in the monograph. Issues of the impact of crisis situations on the work of transport enterprises and ways to increase the efficiency of the functioning of transport and logistics systems in conditions of crises and risks are considered. The publication is intended for scientific and pedagogical workers, graduate students and students of higher education, as well as managers and specialists of industrial enterprises and business structures, who are interested in the current state and prospects of the development of scientific research.