Спосіб діагностування стрілочних переводів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ
Abstract
UK: Спосіб діагностування стрілочних переводів, при якому вимірюють часову залежність струму, що протікає через електричний привод стрілочного переводу при його переводі в плюсове та мінусове положення, проводять аналіз цієї залежності в часовій та частотній області і визначають дефекти стрілочного переводу за відомими амплітудними та частотними ознаками. Часову залежність струму після аналого-цифрового перетворення піддають вейвлет-аналізу, за результатами якого проводять діагностування стрілочного переводу.
RU: Способ диагностики стрелочных переводов, при котором измеряют временную зависимость тока, протекающего через электрический привод стрелочного перевода при его переводе в плюсовое и минусовое положение, проводят анализ этой зависимости во временной и частотной области и определяют дефекты стрелочного перевода по известным амплитудным и частотным признакам. Временную зависимость тока после аналого-цифрового преобразования подвергают вейвлет-анализу, по результатам которого проводят диагностирование стрелочного перевода.
EN: A method of diagnostics of point switches, at which the time dependence of the current flowing through the electric drive of a point switch is measured during its transfer in positive and negative position, the dependence is analyzed in time and frequency domain and defects of a point switch are determined according to known amplitude and frequency characteristics. The time dependence of the current after analog-digital conversion is subject to wavelet analysis, based on which diagnostics of the point switch is performed.
Description
С. Буряк: ORCID: 0000-0002-8251-785X; В. Гаврилюк: ORCID 0000-0001-9914-5733
Keywords
МПК B61L 25/00, залізнична автоматика і телемеханіка, стрілочний перевід, дистанційне діагностування та контроль, патент, КАТЗ
Citation
Спосіб діагностування стрілочних переводів: пат. 50854 Україна: МПК B61L 25/00. № u200913569; заявл. 25.12.2009; опубл. 25.06.2010, Бюл. № 12. 2 с.