Основи енергетичного підходу до аналізу напружено-деформованого стану системи «кріплення - масив»

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UKR: В статті наведені теоретичні побудови і практичні положення енергетичного підходу до аналізу напружено-деформованого стану системи «кріплення — масив».
RUS: В статье приведены теоретические построения и практические положения энергетического подхода к анализу напряженно-деформированного состояния системы «крепление — массив».
ENG: In the article the theoretical constructions and practical statements of energetic approach to the strained-and-stressed state analysis for a system «support—massif» are presented.
Description
О. Тютькін: ORCID 0000-0003-4921-4758
Keywords
напружено-деформований стан, система "кріплення-масив", енергетичний підхід, термодинамічний підхід, напряженно-деформированное состояние, система "крепление-массив", энергетический подход, термодинамический подход, strained-and-stressed state, system «support —massif», energy approach, thermodynamic approacha, КТОФ
Citation
Тютькін, О. Л. Основи енергетичного підходу до аналізу напружено-деформованого стану системи «кріплення - масив» / О. Л. Тютькін // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізничн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 26. – С. 141–146. – DOI: 10.15802/stp2009/14568.