Випуск 26

Permanent URI for this collection


UK:
Зі статтями авторів, що не працюють в ДНУЗТ, можна ознайомитится на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського   або на сайті журналу "Наука та прогрес транспорту."
EN:
Articles of authors who are not employees DNURT, is available online at Vernadsky National Library of Ukraine   or on the website of the journal " Science and Transport Progress "

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 41
 • Item
  Вип. 26 Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2009)
  UK: У статтях наведені наукові дослідження, виконані авторами в Дніпропетровськом національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та інших організаціях. Статті присвячені вирішенню актуальних питань залізничного транспорту по наступних напрямках: автоматизовані системи керування, екологія на транспорті, економіка транспорту, електричний транспорт, залізнична колія, моделювання задач транспорту та екології, ремонт та експлуатація засобів транспорту, рухомий склад і тяга поїздів, транспортне будівництво. Вісник становить інтерес для працівників науково-дослідних організацій, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, магістрантів та інженерно-технічних працівників. В статьях отражены научные исследования, выполненные авторами в Днепропетровском национальном университете железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна и других организациях. Статьи посвящены решению актуальных вопросов железнодорожного транспорта по следующим направлениям: автоматизированные системы управления, экология на транспорте, экономика транспорта, электрический транспорт, железнодорожный путь, моделирование задач транспорта и экологии, ремонт и эксплуатация транспортных средств, подвижной состав и тяга поездов, транспортное строительство. Вестник представляет интерес для работников научно-исследовательских организаций, преподавателей высших учебных заведений, докторантов, аспирантов, магистрантов и инженерно-технических работников.
 • Item
  Визначення оптимальних параметрів мікроструктури підшипникових сплавів у зоні тертьового контакту
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2009) Мещерякова, Тетяна Миколаївна; Кузін, Микола Олегович
  UK: Показана можливість використання імітаційних моделей структури і варіаційних моделей механіки для визначення кількості і розмірів фаз в антифрикційних сплавах з підвищеною зносостійкістю. Реалізація моделей на рівні числових оцінок дозволила встановити, що оптимальними параметрами мікроструктури бабіту Б16, при яких підвищується його зносостійкість, є наявність в сплаві 56 % зміцнюючої фази SnSb, розмір якої складає 47 мкм.
 • Item
  Проблеми підвищення прибутковості комерційного банку
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2009) Якимова, Алла Михайлівна; Непийвода, I. В.
  UK: У статті розглянуто проблеми підвищення прибутковості, пов'язані з фінансовою кризою, а також запропоновано шляхи підвищення прибутковості комерційних банків.
 • Item
  Перспективи вирішення питань з підвищення експлуатаційної безпеки залізничних коліс і бандажів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2009) Вакуленко, Ігор Олексійович; Грищенко, Микола Анатолійович; Перков, Олег Миколайович
  UKR: Аналіз зміни структури після різноманітних термомеханічних обробок вуглецевої сталі дозволяє визначити умови щодо підвищення безпеки експлуатації залізничних коліс і бандажів.
 • Item
  Аналіз діаграм циклічного навантаження металевих матеріалів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2009) Вакуленко, Ігор Олексійович
  UK: Розглянуто питання оцінки характеру зміни співвідношення між амплітудою та кількістю циклів навантаження до руйнування зразків з вуглецевої сталі.
 • Item
  Основи енергетичного підходу до аналізу напружено-деформованого стану системи «кріплення - масив»
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2009) Тютькін, Олексій Леонідович
  UKR: В статті наведені теоретичні побудови і практичні положення енергетичного підходу до аналізу напружено-деформованого стану системи «кріплення — масив».
 • Item
  Аналіз умов функціонування існуючої системи управління Держспецтрансслужби
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2009) Степаненко, О. О.
  UKR: В роботі проведено аналіз умов функціонування існуючої системи управління Держспецтрансслужби з метою поліпшення ефективності її функціонування.
 • Item
  Системний економічний підхід до безпеки руху поїздів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту имені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2009) Шевченко, В. В.; Пшінько, Олександр Миколайович; Мямлін, Сергій Віталійович; Козаченко, Дмитро Миколайович
  UKR: Розглянуто стан забезпечення безпеки руху поїздів на залізничному транспорті України. Обґрунтовано необхідність раціонального використання капітальних вкладень на підвищення рівня впровадження технічних засобів для забезпечення безпеки руху, розробки техніко-економічних методів оцінки ефективності їх впровадження та професійного навчання виконавців.
 • Item
  Узагальнення методу ідентифікації лінійних динамічних систем за допомогою ступеневого сигналу
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2009) Рибалка, Роман Володимирович
  UK: Пропонується модифікація методу ідентифікації лінійних систем за перехідною характеристикою, що розширює область його застосування. Наведено результати досліджень на прикладі лінійної динамічної стаціонарної дискретної системи,
 • Item
  Відновлення експлуатаційних властивостей конструкцій транспортних споруд
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2009) Руденко, Дмитро Вікторович
  UK: У статті визначені основні групи факторів, що чинять негативний вплив на стійкість структури бетону транспортних споруд й знижують їх довговічність. Сюди відносяться деструкція основних конструкційних матеріалів, екстремальні навантаження та впливи на конструкції споруди, а також експлуатаційні порушення. У реальних умовах ці фактори перебувають у складній взаємодії що характеризується випадковістю й невизначеністю. При цьому взаємодія одних факторів може призвести до різкого загострення впливу інших факторів. Розроблена технологія бетону, призначеного для ремонтно-відновлювальних робіт на транспортних спорудах, дозволяє нівелювати вплив визначених груп факторів на експлуатаційні властивості конструкцій.
 • Item
  Дослідження необхідності створення аварійно-рятувальних підрозділів Держспецтрансслужби для оперативного реагування на аварійні ситуації при перевезенні небезпечних вантажів залізничним транспортом
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2009) Радкевич, Анатолій Валентинович; Шаптала, Олександр Іванович; Яковлєв, Сергій Олександрович
  UKR: У статті розглянуто питання щодо необхідності створення мобільних аварійно-рятувальних підрозділів Державної спеціальної служби транспорту для оперативного застосування в ліквідації наслідків аварій і катастроф з небезпечними вантажами при перевезенні їх залізничним транспортом.
 • Item
  К выбору рациональных конструктивных схем электродинамических транспортных систем
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2009) Радченко, Николай Алексеевич; Губа, Т. Л.; Звонарева, Ольга Витальевна; Малый, В. В.
  UK: Описано розроблені конструктивні схеми електродинамічних транспортних систем з плоскою шляховою структурою та наведено результати досліджень левітаційного руху екіпажів цих систем вздовж шляхової структури прямолінійного і криволінійного окреслення в плані.
 • Item
  Изменение деформативных характеристик бетона высотных монолитных зданий
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2009) Пунагин, Владимир Владимирович
  UK: У статті представлені результаты досліджень деформативних характеристик бетону на активованій в'яжучій речовині для монолітних висотних будівель. Показано, що при зведенні висотних монолітних будівель у літній період року слід враховувати характер зміни пружності й пластичності бетону в часі, що відрізняється від тих же показників бетону нормального тверднення.
 • Item
  Полимерно-цементные растворы для строительства и ремонта зданий и сооружений
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2009) Пшинько, Александр Николаевич; Краснюк, Андрей Витальевич; Палий, В. В.
  UK: У статті наведено аналіз полімерно-цементних розчинів для використання їх при будівництві та ремонті будівель і споруд. Описано основні властивості відомих полімерно-цементних розчинів, що використовуються з цією метою. Показано переваги застосування полімерно-цементних розчинів в якості ремонтних матеріалів.
 • Item
  Перспективы создания модифицированного теплоизоляционного неорганического материала на основе алюмосиликатного сырья
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2009) Пшинько, Александр Николаевич; Краснюк, Андрей Витальевич; Гребенников, Валерий Николаевич; Щербак, Андрей Святославович
  UK: У статті наведено аналіз теплоізоляційних матеріалів в Україні. Показано переваги розробки теплоізоляційного неорганічного матеріалу на основі алюмосилікатної сировини порівняно з теплоізоляційними матеріалами, що використовуються зараз.
 • Item
  Численное моделирование распространения загрязняющего вещества в атмосфере с учетом рельефа местности на базе модели отрывных вихревых течений идеальной жидкости
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2009) Беляев, Николай Николаевич; Машихина, Полина Борисовна; Пшинько, Александр Николаевич
  RU: Предложена 2D численная модель для прогноза уровня загрязнения атмосферы с учетом рельефа местности. Представлены результаты численного моделирования.
 • Item
  Моделирование загазованности общественного помещения токсичным газом
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2009) Пшинько, Александр Николаевич; Беляев, Николай Николаевич; Покутнева, Лариса Владимировна
  UK: На базі моделі потенціальної течії та моделі переносу домішки запропоновано 2D чисельну модель для прогнозування забруднення в приміщеннях. Наведено результати розрахунків на базі розробленої моделі.
 • Item
  Теория бесприбыльной альтернативной экономики как основа нового экономического мировоззрения
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2009) Мямлин, Владислав Витальевич
  UKR: Розкрито суперечності існуючої фінансово-економічної моделі хазяйнування. Показано непрацездатність прибутково-фінансової економічної моделі, заснованої тільки на прибутковому підході. Показано відрив цієї моделі від всебічних законів Природи. В якості аргументу відсутності доданого продукту приведена схема кругообігу речовин у Природі. Запропоновано будувати закони економіки не з ідейних міркувань тих або інших соціальних груп, а із всебічних законів Природи. Запропоновано новий базовий економічний світогляд — теорію безприбуткової економіки.
 • Item
  Анализ основных параметров асинхронного гибкого потока ремонта вагонов и методы их расчета
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2009) Мямлин, Владислав Витальевич
  UKR: Показано переваги потокових методів виробництва. Розглянуто причини, що впливають на їх недостатнє використовування при існуючому ремонті вагонів. Запропоновано подальші шляхи реалізації потокової ідеї у вагоноремонтному виробництві. Дано основні поняття асинхронного гнучкого потоку ремонту вантажних вагонів. Наведено компоновочні рішення організації гнучкого потоку. Представлено методику розрахунку основних параметрів такого потоку.
 • Item
  Визначення заходів, необхідних для підвищення провізної спроможності залізниць України
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2009) Музикина, Галина Іванівна; Мазуренко, Олександр Олександрович; Болвановська, Тетяна Валентинівна
  UKR: В даній статті виконано аналіз поточного стану технічного оснащення основних вантажонапружених напрямків перевезень вантажів на залізницях України. Розглянуто основні заходи, які необхідно впровадити для підвищення пропускної та провізної спроможності залізниць. Наведено динаміку зміни обсягу вагонопотоків та маси поїздів на даних напрямках за останні роки. Розглянуто варіанти та намічено можливі заходи, які забезпечать мінімальні витрати коштів для широкого впровадження поїздів підвищеної маси та довжини.
© Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна