Утримання рухомого складу залізниць на стоянках

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Abstract
UK: У монографії розглянуті писання конструкцій гальмових башмаків та особливості іх експлуатації. Основна увага приділена конструкціям ручних стоянкових гальм рухомого складу, шляхам іх удосконалення. Монографія може бути корисна інженерно-технічним працівникам залізниць, які беруть участь у всіх стадіях життєвого циклу вагонів і локомотивів при проектуванні й створенні визначенних засобів іх експлуатації й ремонті, а також студентам транспортних ВНЗ.
RU: В монографии рассмотрены описания конструкций тормозных башмаков и особенности их эксплуатации. Основное внимание уделено конструкциям ручных стояночных тормозов подвижного состава, путем их усовершенствования. Монография может быть полезна инженерно-техническим работникам железных дорог, участвующих во всех стадиях жизненного цикла вагонов и локомотивов при проектировании и создании определённых средств их эксплуатации и ремонте, а также студентам транспортных вузов.
Description
С. Довганюк: ORCID 0000-0003-1320-3192, В. Шапошник: ORCID 0000-0003-4701-6491
Keywords
конструкції, гальмові башмаки, рухомий склад, вагони і локомотиви, конструкции, тормозные башмаки, подвижной состав, вагоны и локомотивы, carcase, stop block, rolling stock, cars and locomotives, монографія, ГНДЛ вагонів, КВВГ
Citation
Бабаєв, А. М. Утримання рухомого складу залізниць на стоянках : монографія / А. М. Бабаєв, С. С. Довганюк, В. Ю. Шапошник ; Міністерство освіти і науки України, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ : Дніпропетр. нац. ун-ет залізн. трансп. Ім. акад. В. Лазаряна. — 2016. — 144 с. — ISBN 978-966-8471-93-3. Наводиться фрагмент тексту.