Розробка системи управління замовленнями

Abstract
UKR: Політика управління запасами складається з рішень: що замовляти, коли і в яких обсягах і де розміщувати запаси. Головною метою управління запасами є визначення оптимальної величини кінцевого залишку запасів. Прагнення до цього і привело до створення системи управління замовленнями з урахуванням втрат від дефіциту.
ENG: Inventory management policy consists of decisions: what to order when, how much to order, where to place inventory. The main goal of inventory management is to determine the optimal value of the final balance of stocks. The desire for this led to the creation of an order management system based on shortage losses.
Description
Л. Бандоріна: ORCID 0000-0003-1383-3098
Keywords
оптимальний розмір замовлення, управління запасами, методи, моделі, складські витрати, optimal order size, stock management, methods, models, stock costs, КЕкІ
Citation
Бандоріна Л. М., Климкович Т. О., Шостак А. В. Розробка системи управління замовленнями. Економічна кібернетика: моделі економічної поведінки суб’єктів господарювання, дослідження, розробка та використання : зб. наук. праць за матеріалами Всеукраїнської інтернет-конференції (Дніпро, 1–2 бер. 2021 р.). Дніпро : НМетАУ, 2021. С. 77–82.