On the Possibilities of Evaluating Properties of Scientific Documents on the Basis of their Citations Count (or Again: what Property is Reflected by Citations Count Par Excellence, after all?). Part 2: Quality?

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Abstract
EN: The objective is consideration of the recent works on the problem of the phenomenon reflected by citations count of scientific documents with a slant to the papers analyzing the citations count possibilities to reflect quality of cited research. The method: authoritative definitions of quality were under analysis and interpretation of corresponding research publications in the context of the results the mentioned analysis was undertaken. The results: citations count does not reflect quality of cited research as there are not causal relations between quality and citedness. The conclusions: since in practice the results of the citations count for documents value assessment and of peer assessment of their quality may mostly coincide, this makes it possible still to use citations count as a proxy indicator of quality. As for the “negative” citations, they seem to refer to cited items of high value, but of low quality.
UK: Метою є розгляд свіжих робіт з проблеми феномена, що відображується кількістю цитувань наукових документів, з ухилом на статті, котрі аналізують можливості кількості цитувань для відображення якості цитованого дослідження. Методи. Були проаналізовані авторитетні визначення якості; в контексті проведеного аналізу було здійснено інтерпретацію відповідних наукових публікацій. Як результат було встановлено, що кількість цитувань не відображує якості цитованого дослідження, оскільки причинно-наслідкові зв'язки між якістю й цитованістю відсутні. Висновки. Через те, що на практиці результати підрахунку цитувань для оцінки цінності документів та експертної оцінки їх якості можуть в основному збігатися, можливо, як і раніше, використовувати підрахунок цитувань в якості непрямого, що заміщує (proxy), показника якості. Що стосується "негативних" цитувань, то вони, мабуть, відносяться до цитованих документів високої цінності, але низької якості.
Description
V. Lazarev: ORCID 0000-0003-0387-4515
Keywords
citations count, properties, quality, value, кількість цитувань, властивості, якість, цінність
Citation
Lazarev V. S. On the Possibilities of Evaluating Properties of Scientific Documents on the Basis of their Citations Count (or Again: what Property is Reflected by Citations Count Par Excellence, after all?). Part 2: Quality? University Library at a New Stage of Social Communications Development. Conference Proceedings. 2019. No 4. P. 37–42. DOI: https://doi.org/10.15802/unilib/2019_187406.