Мобільний додаток - агент "Помічник спортсмена"

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Пояснювальна записка до дипломного проєкту: 9 розділів, 122 сторінки, 23 рисунки, 56 таблиць, 4 літературних джерела та 1 додаток. Об’єктом розроблення є мобільний додаток з клієнт-серверною структурою. Метою кваліфікаційної роботи є розробка спеціалізованого мобільного додатку для структуризації та контролю тренувального процесу спортсменів. Задачі: – проєктування об’єктної моделі мобільного додатку; – проєктування структури бази даних для мобільного додатку; – розробка інтерфейсу мобільного додатку; – розробка функціональної частини мобільного додатку; – розробка серверної частини.
ENG: Explanatory note to the diploma project: 9 chapters, 122 pages, 23 figures, 56 tables, 4 references and 1 appendix. The object of development is a mobile application with a client-server structure. The purpose of the qualification work is to develop a specialized mobile application for structuring and controlling the training process of athletes. Tasks: - designing an object model of a mobile application; - designing the structure of the database for the mobile application; - development of the mobile application interface; - development of the functional part of the mobile application; - development of the server part.
Description
Keywords
мобільний додаток, тренувальний процес, діаграма класів, тест, налагодження, mobile application, training process, class diagram, test, debugging, КІТ
Citation
Клименко Д. О. Мобільний додаток - агент "Помічник спортсмена" : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра : спец. 121 – Інженерія програмного забезпечення / наук. керівник І. В. Шаповал ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2022. 122 с.