Щодо питання про аспекти стимулювання пізнавальної активності студентів при формуванні комунікативних навичок (припринт)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ХОГОКЗ, м. Харків
Abstract
UK: У статті висвітлюються питання пошуку і дослідження нових педагогічних прийомів, що сприяють формуванню пізнавальної активності студентів, дозволяють застосовувати активні форми навчання та зможуть забезпечити ефективність викладання. Формування комунікативних вмінь при навчанні зокрема іноземним мовам має істотне значення для підвищення якості навчання. Питання, що були розглянуті в цій статті, мають допомогти викладачам при формуванні пізнавальної активності студентів, що в свою чергу сприятиме підвищенню якості навчання.
EN: The questions of researching and looking for the new pedagogical methods, which help to form a cognitive activity of the students, apply active forms of education and guarantee the efficiency of teaching, are highlighted in the article. The formation of communication skills in the process of foreign languages studying has a great value for the improvement of the quality of education. The questions which were examined in the article should help the teachers to form a cognitive activity which will encourage improvement of the quality of education.
RU: В статье освещаются вопросы поиска и исследования новых педагогических приемов, которые способствуют формированию познавательной активности студентов, позволяют применять активные формы обучения и смогут обеспечить эффективность преподавания. Формирование коммуникативных умений при изучении в частности иностранных языков имеет существенное значение для повышения качества обучения. Вопросы, которые были рассмотрены в настоящей статье, должны помочь преподавателям при формировании познавательной активности студентов, что в свою очередь будет способствовать повышению качества обучения.
Description
Keywords
пізнавальна активність, ефективність викладання, сучасні методи навчання, поточний контроль, навчання, cognitive activity, efficiency of teaching, modern methods of teaching, assessment process, education, познавательная активность, эффективность преподавания, современные методы обучения, текущий контроль, обучение, КФП
Citation
Знанецький, В. Ю. Щодо питання про аспекти стимулювання пізнавальної активності студентів при формуванні комунікативних навичок : [препринт] / В. Ю. Знанецький // Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця : зб. наук. ст., матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 трав. 2013 р. / Харк. нац. екон. ун-т. – Х. : ХНЕУ; ХОГОКЗ, 2013. – С. 142–147.