Спосіб моделювання рейкових кіл шестиполюсними елементами

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДП “Український інститут промислової власності”, Київ
Abstract
UKR: Спосіб моделювання рейкових кіл шестиполюсними елементами, при якому враховують два струмопровідних електричних провідники та заземлення як окремий провідник струму, заміщують рейкову лінію шестиполюсним елементом. Далі розраховують необхідні математичні залежності між електричними сигналами на початку, в середині та наприкінці рейкового кола. При цьому шестиполюсний елемент не враховує магнітну проникність між рейками при незначній амплітуді струму в рейкових колах тональної частоти, елементи живильного та релейного кінців рейкового кола заміщені шестиполюсними моделями з елементами заміщення опору ізоляції відповідного елемента або частини принципової схеми.
Description
В. Гаврилюк: ORCID 0000-0001-9914-5733
Keywords
МПК B61L 25/06, залізнична галузь, система залізничної автоматики, первинні датчики стану колії, рейкові кола, патент, КАТ
Citation
Спосіб моделювання рейкових кіл шестиполюсними елементами : пат. 108963 Україна: МПК B61L 25/06. № u201600062; заявл. 04.01.2016; опубл. 10.08.2016, бюл. № 15. 4 с.