Дослідження однієї системи масового обслуговування з ненадійними обслуговуючими приладами в перехідному режимі

Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UA: Розглядається система масового обслуговування з необмеженою чергою і ненадійними обслуговуючими приладами. Запропонована методика розрахунку ймовірностей станів такої системи.
RU: Рассматривается система массового обслуживания с неограниченной очередью и ненадежными обслуживающими приборами. Предложена методика расчета вероятностей состояний такой системы.
EN: A queuing system with unlimited line and unreliable service devices is considered. A computational technique of probabilities of stats of the system has been proposed.
Description
Н. Послайко: ORCID 0000-0002-4160-5714
Keywords
масове обслуговування, розрахунок ймовірностей, массовое обслуживание, расчет вероятностей, queuing system, computational technique of probabilities, КПМ
Citation
Послайко, Н. І. Дослідження однієї системи масового обслуговування з ненадійними обслуговуючими приладами в перехідному режимі / Н. І. Послайко // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 19. – С. 118–124.