Випуск 19

Permanent URI for this collection


UK:
Зі статтями авторів, що не працюють в ДНУЗТ, можна ознайомитится на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського   або на сайті журналу "Наука та прогрес транспорту."
EN:
Articles of authors who are not employees DNURT, is available online at Vernadsky National Library of Ukraine   or on the website of the journal " Science and Transport Progress "

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 36
 • Item
  Вип. 19 Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2007)
  UK: У статтях наведені наукові дослідження, виконані авторами в Дніпропетровськом національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та інших організаціях. Статті присвячені вирішенню актуальних питань залізничного транспорту по наступних напрямках: автоматизовані системи керування, екологія на транспорті, економіка транспорту, електричний транспорт, залізнична колія, моделювання задач транспорту та екології, ремонт та експлуатація засобів транспорту, рухомий склад і тяга поїздів, транспортне будівництво. Вісник становить інтерес для працівників науково-дослідних організацій, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, магістрантів та інженерно-технічних працівників.
 • Item
  О причинах зарождения усталостных трещин на поверхности катания железнодорожных бандажей
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2007) Вакуленко, Игорь Алексеевич; Грищенко, Николай Анатольевич; Перков, Олег Николаевич
  UKR: Виникнення крихкого руйнування залізничного бандажа обумовлено формуванням високих локальних напружень від неоднорідної пружньо-пластичної деформації при циклічній зміні температур.
 • Item
  Продуктивність праці в господарстві електрифікації та електропостачання залізниць України
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2007) Романко, Володимир Іванович; Малишко, Ілля Васильович
  UK: Розглядається продуктивність праці в господарстві електрифікації та електропостачання залізниць України, методи її оцінки та аналіз за 2001-2006 роки.
 • Item
  Маркетинговые принципы повышения экономической эффективности контейнерных перевозок
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2007) Музыкина, Галина Ивановна; Бех, Петр Викторович; Болвановская, Татьяна Валентиновна
  UKR: В даній статті розглянута необхідність використання маркетингових принципів в управлінській діяльності. Описана доцільність перевезення різних видів вантажу в контейнерах, визначені основні переваги та недоліки використання середньотонажних контейнерів. Розглянуті напрямки тарифної політики, що потребують перегляду в умовах конкуренції різних видів транспорту та ринкової економіки.
 • Item
  Аналіз роботи залізниць України з позиції впливу інтенсивності перевезень на знос інфраструктури
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2007) Курган, Микола Борисович; Корженевич, Іван Петрович; Бараш, Юрій Савелійович; Верхоглядова, Наталя Ігорівна
  UA: Дана стаття присвячена визначенню впливу інтенсивності перевезень на знос інфраструктури шляхом аналізу роботи залізниць України.
 • Item
  Определение функционального износа железнодорожного подвижного состава
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2007) Гненный, Олег Николаевич
  RU: В работе обоснована необходимость определения морального износа вагонов и локомотивов в их взаимосвязи. Выявлено, что моральный износ следует определять сопоставлением текущей стоимости денежных потоков, связанных с эксплуатацией объекта оценки и объекта-аналога за полный срок полезного использования. Установлены факторы, влияющие на моральный износ грузовых локомотивов, и разработана модель для его определения.
 • Item
  Критерии оценки надёжности железобетонных пролётных строений автодорожных мостов
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2007) Савчинский, Борис Васильевич
  RU: В работе предложены значения коэффициентов системности для расчета балочных пролетных строений мостов, установление влияния системности на надежность конструкций и отражение этого влияния в рекомендациях к расчету пролетных строений как систем.
 • Item
  Залежність процесів виникнення смуг деформації від структурних параметрів низьковуглецевих сталей після відпалу
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2007) Вакуленко, Ігор Олексійович; Грищенко, Микола Анатолійович; Перков, Олег Миколайович
  UKR: Розглянуті межа плинності, напруження мікротечії та деформація Чернова–Людерса для низьковуглецевої сталі. Показано, що характер зміни деформації Чернова–Людерса зв’язаний з розміром зерна фериту та формуванням дислокаційної чарункової структури.
 • Item
  Вплив дисперсності структурних складових вуглецевої сталі на опір руйнуванню
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2007) Вакуленко, Ігор Олексійович; Грищенко, Микола Анатолійович; Перков, Олег Миколайович
  UKR: Розглянута залежність коефіцієнта інтенсивності напружень, міцності при втомі і ударної в’язкості від розміру зерна аустеніту, розміру феритного проміжка перліту вуглецевої сталі.
 • Item
  Необходимость учета воздействия продольных сил, возникающих в двухшарнирной сталебетонной арке при силовых воздействиях
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2007) Татаринов, Александр Федорович
  RU: Предложено обоснование учета гибкости сталебетонных строительных элементов на примере арок постоянного поперечного сечения и численные расчеты, подтверждающие необходимость учета гибкостных характеристик при расчетах элементов малого поперечного сечения.
 • Item
  Экспериментально-расчётный метод «условной поперечной балки» и его точность
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2007) Сухоруков, Борис Дмитриевич
  RU: Дана оценка точности экспериментально-расчётного метода определения коэффициентов поперечной установки к нормативным подвижным автодорожным нагрузкам на мосты.
 • Item
  Анализ факторов, влияющих на прочность сцепления полимерных композиций с бетоном
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2007) Пшинько, Александр Николаевич; Краснюк, Андрей Витальевич; Савин, Л. С.; Палий, В. В.
  RU: В статье приведен анализ факторов влияющих на прочность сцепления полимерных композиций с бетоном. Описан механизм сцепления полимерных композиций с бетоном и степень влияния на сцепление различных факторов.
 • Item
  Об электромагнитной совместимости электрооборудования пассажирских вагонов
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2007) Распопин, В. Р.; Шаповал, Андрей Владимирович; Снитко, Л. Ю.; Игнатов, Георгий Сергеевич; Вислогузов, Виктор Тихонович
  UA: Розглянуто питання електромагнітної сумісності з пристроями сигналізації та зв’язку електрообладнання пасажирських вагонів вітчизняного виробництва, висвітлено проблеми, які постають перед вітчизняними вагонобудівниками у зв’язку із забезпеченням виконання вимог нормативної документації щодо електромагнітної сумісності з метою підвищення безпеки руху рейкового рухомого складу та забезпечення безпеки пасажирів при пасажирських перевезеннях.
 • Item
  Показники динаміки електровоза ЧС4 та міцності несучих конструкцій рам візків виробництва ХК «Луганськтепловоз»
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2007) Батюшин І. Є.; Бондарєв, Олександр Матвійович; Горобець, Володимир Леонідович; Заболотний, Олександр Миколайович; Ягода, Дмитро Олександрович
  UA: В статті наведено результати динамічних ходових міцносних випробувань електровозу ЧС4 з візками виробництва ХК «Луганськтепловоз». На підставі отриманих результатів випробувань зроблено висновки про відповідність електровоза нормативним показникам при його експлуатації у складі пасажирських поїздів зі швидкостями до 140 км/год. включно.
 • Item
  Математическое моделирование работы дирекции железнодорожных перевозок
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2007) Харченко, Олеся Ивановна
  RU: Приведен пример построения линейных математических моделей работы дирекции железнодорожных перевозок.
 • Item
  Моделирование и анализ потоковых задач с неоднородньіми носителями
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2007) Скалозуб, Владислав Васильевич; Паник, Леонид Александрович
  RUS: В представленной статье выполнен анализ потоков, когда единицы потока имеют индивидуальные свойства(неоднородности).
 • Item
  Конечно-автоматное моделирование пространственных колебаний стержневых и балочных конструкций
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2007) Распопов, Александр Сергеевич
  RU: Исследованы возможности применения конечных автоматов, метода начальных параметров и ассоциированных матриц к расчету пространственных колебаний стержневых и балочных конструкций с распределенными параметрами.
 • Item
  Дослідження однієї системи масового обслуговування з ненадійними обслуговуючими приладами в перехідному режимі
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2007) Послайко, Надія Іванівна
  UA: Розглядається система масового обслуговування з необмеженою чергою і ненадійними обслуговуючими приладами. Запропонована методика розрахунку ймовірностей станів такої системи.
 • Item
  Математичне моделювання обсягів податкових надходжень з урахуванням ризику
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2007) Михайлова, Тетяна Федорівна; Піскунова, О. В.
  UA: Запропоновано економетричну модель для прогнозування обсягів податкових надходжень та оцінки ризику недовиконання планових показників.
 • Item
  Погрешность приближенного решения первой краевой задачи с аппроксимацией второй производной линейным сплайном
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2007) Лагута, Василий Васильевич
  UA: Визначається похибка вирішення першої граничної задачі для звичайного диференціального рівняння другого порядку з нелінійною правою частиною. Друга похідна функції, що визначається, наближається лінійним сплайном.
© Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна