Залежність процесів виникнення смуг деформації від структурних параметрів низьковуглецевих сталей після відпалу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UKR: Розглянуті межа плинності, напруження мікротечії та деформація Чернова–Людерса для низьковуглецевої сталі. Показано, що характер зміни деформації Чернова–Людерса зв’язаний з розміром зерна фериту та формуванням дислокаційної чарункової структури.
RUS: Рассмотрены предел текучести, напряжения микротечения и деформация Чернова–Людерса для низкоуглеродистой стали. Показано, что характер изменения деформации Чернова–Людерса связан с размером зерна феррита и формированием дислокационной ячеистой структуры.
ENG: The causes of directionaty of the yield point, stress of microyielding, and Chernov–Luders deformation in lowcarbon steel have been investigated. The observed of Chernov–Luders deformation be haviour is considered to be the result of a directional variation in the grain size of berrite to cause formation dislocation cell structure.
Description
І. Вакуленко: ORCID 0000-0002-7353-1916; М. Грищенко: ORCID 0000-0002-0091-1387
Keywords
сталь низьковуглецева, сталь низкоуглеродистая, lowcarbon steel, КТМ
Citation
Вакуленко, І. О. Залежність процесів виникнення смуг деформації від структурних параметрів низьковуглецевих сталей після відпалу / І. О. Вакуленко, М. А. Грищенко, О. М. Перков // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 19. – С. 241–24. – DOI: 10.15802/stp2007/17569.