Дослідження впливу деформаційних характеристик шару підсилення на НДС залізничного насипу при під'їзді до мостового переходу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UKR: В роботі представлено результати впливу деформаційних характеристик шару підсилення на напружено-деформований стан залізничного насипу. Порівняльний МСЕ-аналіз дозволив з'ясувати, що такий тип підсилення не має позитивного впливу.
RUS: В работе представлены результаты влияния деформационных характеристик слоя усиления на напряженно-деформированное состояние железнодорожной насыпи. Сравнительный МКЭ-анализ позволил выяснить, что такой тип усиления не имеет положительного влияния.
ENG: In the article the results of influence of deformation descnptions of strengthening layer on the tensed-and-deformed state of railway embankment are presented. The comparative FEM-analysis has allowed finding out that such type of strengthening has no positive effect
Description
В. Петренко: ORCID 0000-0003-2201-3593; В. Гузченко: ORCID 0000-0001-7865-58816; А. Алдхур: ORCID 0000-0001-5845-2710
Keywords
залізничний насип, деформація, шар посилення, напружено-деформований стан, железнодорожная насыпь, деформация, слой усиления, напряженно-деформированное состояние, railway embankment, deformation, strengthening layer, tensed-and-deformed state, КТОФ
Citation
Петренко, В. Д. Дослідження впливу деформаційних характеристик шару підсилення на НДС залізничного насипу при під'їзді до мостового переходу / В. Д. Петренко, В. Т. Гузченко, А. М. Алхдур // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 32. – С. 101–105. – DOI: 10.15802/stp2010/13309.