Аналіз обміну даними між підприємствами за допомогою технології блокчейн в інформаційних системах

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, ІВК «Системні технології»
Abstract
UKR: Сьогодні інформаційні системи для управління виробництвом та поставками ускладняються з подальшим розвитком міжнародної та внутрішньої торгівлі, збільшенням складності виробничих та логістичних ланцюгів тощо. Тому актуальним для вирішення стає завдання дослідження та розробки нових підходів для ланцюгів поставок та логістичних інформаційних систем. У цій статті розглядаються можливі переваги та недоліки використання технології блокчейн у логістиці та системах ланцюгів поставок. Блокчейн може допомогти спростити і зробити більш прозорими процеси моніторингу та управління виробництвом і переміщенням товарів між різними суб'єктами. Але також існує ряд проблем, які потребують вирішення, таких як можливості оновлення програмного забезпечення в смарт-контрактах і завдання проектування повної системи на основі блокчейну, яка дійсно дозволить вирішити важливі проблеми в цій сфері найбільш ефективним способом без критичних проблем.
ENG: Nowadays information systems for productions and shipments management become more complicated with the further development of international and domestic trades, increase of complexity of production and supply chains and etc. Therefore, the task of researching and designing new approaches for supply chains and logistics information systems becomes relevant for the solution. In this paper possible pros and cons of using blockchain technology in logistics and supply chain systems are reviewed. Blockchains can help to simplify and make more transparent the processes of monitoring and managing production and movement of goods between different entities. But also, there are several challenges which need to be solved such as software upgrades possibilities in smart-contracts and tasks of designing the complete blockchain-based system which will actually solve important problems in this area in the most effective way without critical problems.
Description
Вік. Гнатушенко: ORCID 0000-0001-5304-4144
Keywords
блокчейн, децентралізовані системи, логістика, смарт-контракти, ланцюги поставок, інформаційні системи, blockchain, decentralized systems, logistics, smart contracts, supply chains, information systems, КІТС
Citation
Ситник Р. С., Гнатушенко Вік. В. Аналіз обміну даними між підприємствами за допомогою технології блокчейн в інформаційних системах. Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні : матеріали міжнар. наук. конф. (Дніпро, 18 травня, 2022 р.). Дніпро, 2022. С. 275–279. DOI: https://doi.org/10.34185/1991-7848.itmm.2022.01.049.