Міжнародна науково-технічна конференція «Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні (ІТММ)

Permanent URI for this collection

ENG: Scientific and Technical International Conference «Information Technology in Metallurgy and Machine Engineering» (ITMM), May 18, 2022

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 14 of 14
 • Item
  Розробка вимірювального комплексу для визначення кінематичних характеристик вібраційного грохота
  (Український державний університет науки і технологій, ІВК «Системні технології», 2022) Кононов, Дмитро Олександрович; Остапчук, Ю. А.
  UKR: Розроблено схему вимірювального комплексу в умовах експлуатації лабораторного вібраційного грохота з віброактивною сіючою поверхнею, розробки кафедри МАМВ УДУНТ. Частота коливань елементів грохота 25 Гц (1470 об/хв), максимальна амплітуда 4-5 мм). Проведено порівняльний аналіз датчиків-акселерометрів і мікроконтролерів. Запропонована вимірювальна установка використовує підключення 2 датчиків MPU 6050 або ADXL345 до мікроконтролера Arduino Nano. Межа вимірювання цих датчиків лежить в межах ± 16g, що відповідає робочим параметрам вібраційного грохота. Частота дискретизації 1000 Гц. Датчики підключаються до мікроконтролера через інтерфейс I2C. Частота запису даних на комп'ютер знаходиться в діапазоні 250-500 Гц. Розроблено необхідне програмне забезпечення.
 • Item
  Термодинамічне моделювання силікотермічного методу отримання середньовуглецевого феромарганцю у конвертері
  (Український державний університет науки і технологій, ІВК «Системні технології», 2022) Киричок, Владислав Сергійович; Надточій, Анжела Анатоліївна; Великонська, Н. М.
  UKR: Широке застосування марганцю у виробництві сталі дещо обмежує його застосування при розкисленні маловуглецевих марок сталі за рахунок використання марганцю, в основному у вигляді високовуглецевого феромарганцю. Проведено термодинамічне моделювання рівноваги в складній гетерогенній системі Mn-Si-Fe-P-O-C шлак-метал-газ для детального дослідження поведінки компонентів металу і шлаку для кожного періоду окремо за технологією силікотермічного відновлення оксидів марганцю із шлаку в конвертері з донним дуттям. Аналіз розрахункових даних показав зниження вмісту кремнію від 16,05 % у вихідній сировині до 0,7 % у кінцевому феромарганцю. Вміст вуглецю дещо зменшується з 1,72 до 1,28%. Вміст марганцю зростає від 67,25% у вихідному матеріалі до 83,8% у кінцевому феромарганцю. Для фосфору спостерігається підвищення вмісту в усі періоди. Для досягнення допустимих концентрацій фосфору в металі необхідно використовувати низькофосфорні вихідні шихтові матеріали. Результати теоретичних досліджень свідчать про перспективність подальшого розвитку технології зневуглецювання високовуглецевих марганцевих розплавів із застосуванням продування газоподібним киснем та обробки шлаковими розплавами певного складу.
 • Item
  Рідкісноземельні метали у валкових чавунах
  (Український державний університет науки і технологій, ІВК «Системні технології», 2022) Іванова, Людмила Харитонівна; Колотило, Євген Вікторович; Мирошниченко, Г. О.
  UKR: Досліджено вплив адитивної вартості окремо трьох рідкоземельних металів (лантану, церію та ітрію) на параметри кристалізації чавуну. Дослідження проводили за диференціальною схемою вимірювання температур охолодження приладом ФПК-59. У результаті проведених досліджень показано подібний вплив експериментальних рідкоземельних металів на параметри кристалізації валкового чавуну. Добавки рідкоземельних металів, які призводили до найбільших змін параметрів кристалізації та утворення сферичних графітових включень у структурах модифікованих чавунів, були різними. При модифікації розплаву чавуну для отримання сферичного графіту ітрій потрібно додавати менше, ніж церій або лантан.
 • Item
  Фізико-хімічні основи отримання низьковуглецевих губчатих лігатур
  (Український державний університет науки і технологій, ІВК «Системні технології», 2022) Гришин, Олександр Михайлович; Надточій, Анжела Анатоліївна; Петренко, Віталій Олександрович; Киричок, Владислав Сергійович
  UKR: Легуючі матеріали, отримані за технологією твердофазного відновлення, мають вищі фізико-хімічні показники порівняно з традиційними феросплавами. Проведено термодинамічний аналіз системи Cr-O-C в інтервалі температур 1273-1673 К, що дає змогу з’ясувати можливі шляхи розвитку карботермічного відновлення Cr2O3 з утворенням стабільних і нестабільних твердих продуктів при різних С/О співвідношеннях у шихті. Проаналізовано термодинамічні та структурні зміни, викликані наявністю заліза в реагуючій системі. Розглянуто наявні можливості зниження концентрації вуглецю в твердих продуктах відновлення. За допомогою методу факторного аналізу отримано рівняння регресії, що визначає вплив різних параметрів на вміст вуглецю в продукті. Експериментально досліджено кінетику відновлення Cr2O3 у присутності заліза. Виявлено особливості впливу заліза, введеного в шихтову суміш у металевій формі та у формі оксиду, на розвиток процесу за різних температур та на окремих стадіях відновлення Cr2O3. Розвинуто уявлення про механізм впливу Fe на закономірності швидкості та глибину відновлення хрому з оксидної фази.
 • Item
  Аналіз обміну даними між підприємствами за допомогою технології блокчейн в інформаційних системах
  (Український державний університет науки і технологій, ІВК «Системні технології», 2022) Ситник, Роман Сергійович; Гнатушенко, Вікторія Володимирівна
  UKR: Сьогодні інформаційні системи для управління виробництвом та поставками ускладняються з подальшим розвитком міжнародної та внутрішньої торгівлі, збільшенням складності виробничих та логістичних ланцюгів тощо. Тому актуальним для вирішення стає завдання дослідження та розробки нових підходів для ланцюгів поставок та логістичних інформаційних систем. У цій статті розглядаються можливі переваги та недоліки використання технології блокчейн у логістиці та системах ланцюгів поставок. Блокчейн може допомогти спростити і зробити більш прозорими процеси моніторингу та управління виробництвом і переміщенням товарів між різними суб'єктами. Але також існує ряд проблем, які потребують вирішення, таких як можливості оновлення програмного забезпечення в смарт-контрактах і завдання проектування повної системи на основі блокчейну, яка дійсно дозволить вирішити важливі проблеми в цій сфері найбільш ефективним способом без критичних проблем.
 • Item
  Дослідження впливу обробки первинних даних на результати навчання нейромережі для розпізнання супутникових зображень
  (Український державний університет науки і технологій, ІВК «Системні технології», 2022) Солдатенко, Дмитро Володимирович; Гнатушенко, Вікторія Володимирівна
  UKR: Правильна підготовка матеріалів для навчання нейронної мережі є одним з ключових етапів, від якого безпосередньо залежать усі подальші результати. Дослідження передбачає два випробування, перше з необробленими даними, а друге — зі спеціально підготовленими для навчання. Навчання нейронної мережі використовує дані для трьох різних класів, води, дерев і поля, результати тестів та інформацію про потенційні недоліки, надані після кожного тесту, а також рекомендації щодо покращення результатів. Результати проаналізовано та зроблено висновок, що вдосконалення первинних матеріалів для навчання нейронної мережі розпізнаванню супутникових зображень безпосередньо впливає на результат у кращий бік, а саме на 27,6% у разі використання підготовлених даних, у цьому дослідженні вони можуть відрізнятися залежно від умови.
 • Item
  Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні — ІТММ 2022»
  (Український державний університет науки і технологій, ІВК «Системні технології», Дніпро, 2022)
  UKR: У збірник включені тези доповідей, які були представлені на Міжнародній науково-технічній конференції «Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні – ІТММ’2022».
 • Item
  Intelligent Monitoring and Control System for the Pipe Manufacturing Process
  (Ukrainian State University of Science and Technologies, Dnipro, 2022) Ivashchenko, Valerii; Shvachych, Gennady Grygorovych; Sobolenko, Oleksandr; Ivashchenko, Olena Valerievna
  ENG: Here one of the new efficient approaches to solving problems of intelligent support of making decisions of a cooperate enterprise scale is analyzed, bearing in mind that the enterprise is oriented towards integration of two interconnected information technologies: a technology of constructing information storages and a technology of intelligent data analysis. A new conception of the role of informating-controlling systems in controlling and operating pipe manufacturing process is suggested. It broadens a traditional view over information systems just as if it were only an instrument of a computer data analysis. The role of the modern information systems in the manufacturing as an independent scientific and applied direction serving as a connecting link in the triad “raw product – ngineering process – end product” is substantiated. Some problems connected with plantation of the informating-controlling systems in the pipe manufacturing is formulated. It broadens a traditional view over information systems just as if it were only an instrument of a computer data analysis.
 • Item
  Computer System for Mechanisms Diagnosis
  (Ukrainian State University of Science and Technologies, Dnipro, 2022) Ivashchenko, Valeriy; Shvachych, Gennady; Sushko, Larysa
  ENG: The computer system proposed in this work is aimed at solving the problem of automating a comprehensive assessment of the technical functioning of mechanisms. The system’s computational equipment have the minimum necessary computing requirements. No additional paid software is required for installation. Unlike existing systems, the proposed one has a moderate cost. For the majority of industrial enterprises, this factor is crucial when choosing the most beneficial computer system. In addition, the developed system is simple and comfortable to use. Thus, the system has an intuitive and intelligible interface for the operator, which allows the operator to quickly familiarize themselves with it and put it to use immediately; the system monitors the correctness entries in the electronic history - it corrects basic fields that are not properly indicated (repair data, repair requests, part price, etc.). The system has the ability to add individual templates for a specific unit. Unlike existing systems, the proposed system is multifunctional.
 • Item
  Структура і властивості тонколистової сталі 08пс після дресирування
  (Український державний університет науки і технологій, ІВК «Системні технології», 2022) Котова, Тетяна Володимирівна; Ковзель, Максим Анатолійович
  UKR: Досліджено структуру і властивості гарячекатаної тонколистової низьковуглецевої сталі 08пс після дресирування на окремо розташованому стані. Показано, що в результаті обробки підвищується пластичність металу та формується однорідна структура по перерізу листа. Встановлено, що гарячекатаний дресирований тонколистовий прокат за показниками якості відповідає вимогам до холоднокатаного прокату згідно з ДСТУ 2834-94, тому можлива заміна дорогокоштуючого холоднокатаного листа більш дешевим, але такої ж якості гарячекатаним.
 • Item
  Удосконалення форми двовалкового круглого калібру з круглими випусками стану поздовжньої прокатки труб на короткій оправці
  (Український державний університет науки і технологій, ІВК «Системні технології», 2022) Шифрін, Євген Ісайович; Квітка, Наталія Юріївна; Кузьміна, Ольга Михайлівна; Бобух, Олександр Сергійович; Самсоненко, Андрій Анатолійович
  UKR: Щоб отримати високоякісні труби, необхідно звести до мінімуму поперечну різностінність. Для цього фахівці створюють нові калібрування валків стану для поздовжньої прокатки з короткою оправкою (автоматичні, зокрема тандемні). Ця робота присвячена поліпшенню форми валків, що формують калібр. Інша концепція вибору форми заокруглень успішно випробувана при проектуванні двовалкових круглих калібрів з круглими випусками. У цій концепції передбачалося плавне з'єднання елементів калібру. Використання запропонованої форми на стані поздовжньої прокатки дозволяє обмежити можливість переміщення металу при деформації в зазор між валками і, відповідно, зменшити поперечну різностінність труби. Розроблено метод розрахунку геометричних параметрів калібру з новою формою. Нове калібрування валків для станів поздовжньої прокатки з круглим калібром і круглою формою була успішно протестована на прокатному стані 140 ПАТ «Інтерпайп Ніко Тьюб».
 • Item
  Шляхи вдосконалення технології виробництва гарячепресованих труб з високолегованих сталей і сплавів на основі титану
  (Український державний університет науки і технологій, ІВК «Системні технології», 2022) Фролов, Ярослав Вікторович; Медведєв, Михайло Іванович; Березос, Володимир Олександрович; Бобух, Олександр Сергійович; Самсоненко, Андрій Анатолійович
  UKR: Сталий розвиток людської цивілізації, а також відповідальне виробництво вимагають нових підходів до ланцюжків металургійного виробництва. Велика частина цих вимог лежить в площині твердофазної обробки високолегованих сталей і сплавів на основі Ti. У даній роботі приділяється увага розвитку виробництва труб з цих сплавів, які широко використовуються в енергетичному і хімічному машинобудуванні. Мета досліджень - відмінна мікроструктура, що є гарантією набору механічних властивостей, привабливих для споживачів. Мета досягається за рахунок створення режиму деформації, який включає розподіл деформації по товщині і діаметру стінки, тепловий баланс під час обробки і допоміжну операцію. Цей режим складається з рішень, що забезпечує врахування поточного хімічного складу отриманої заготовки. Застосовуваний підхід призводить до точного налаштування твердофазної обробки відповідно до потенційного хімічного складу заготовки.
 • Item
  Отримання високого рівню механічних властивостей в тонкостінних трубах і профілях з високоміцних сталей
  (Український державний університет науки і технологій, ІВК «Системні технології», 2022) Фролов, Ярослав Вікторович; Бобух, Олександр Сергійович; Самсоненко, Андрій Анатолійович
  UKR: Для виготовлення тонкостінних трубчастих виробів і профілів з високим рівнем механічних властивостей доцільно використовувати двофазну (DP) сталь, яка має феритно-мартенситну мікроструктуру. Основним технологічним елементом у виробництві таких виробів, що забезпечує поєднання високої міцності і пластичності, є спеціальна термообробка в діапазоні температур від А1 до А3. Ця термічна обробка забезпечує мікроструктуру, що складається з м'якої феритової матриці, що містить мартенситні включення, розташовані на кордонах зерен. Трубні вироби і профілі з високоміцних сталей отримують в безперервних установках, в яких зони нагріву, деформації і охолодження розділені. В цьому випадку повинен бути вбудований водоповітряний розпилювач для контрольованого охолодження продукту. У разі, коли процес деформації відбувається при температурах нижче A1, раціонально проводити термообробку безпосередньо в лінії з нагріванням за допомогою наскрізного індуктора з подальшим охолодженням.
 • Item
  Розробка та дослідження технології прокатки-з’єднання алюмінієвих армованих композитів з підвищеною здатністю до поглинання енергії удару і вогнетривкістю
  (Український державний університет науки і технологій, ІВК «Системні технології», 2022) Носко, Максим Іванович; Фролов, Ярослав Вікторович; Бобух, Олександр Сергійович; Самсоненко, Андрій Анатолійович
  UKR: Розробка і вдосконалення методів отримання композиційних матеріалів і покриттів з високими експлуатаційними характеристиками є актуальним завданням сучасного матеріалознавства. Особливий інтерес представляє напрямок виробництва композиційних матеріалів і покриттів на основі алюмінію, армованого твердою фазою, з поліпшеними властивостями композиту, зниженою питомою вагою, підвищеною поглинається енергією удару і вогнестійкістю. Важливість створення таких композитних покриттів продиктована зростаючими вимогами до умов експлуатації літальних апаратів, наприклад, заходами щодо захисту від ударів птахів або в якості захисних бар'єрів, елементів оздоблення, а також в якості заготовки для подальшого виготовлення конструктивних елементів. Серйозні завдання стоять в плані повної або часткової заміни цінних металів і сплавів дешевими і доступними композитами з більш високими експлуатаційними характеристиками. Однак на сьогоднішній день ці проблеми ще не повністю вирішені.
© Український державний університет науки і технологій, ІВК «Системні технології», 2022