Шляхи вдосконалення технології виробництва гарячепресованих труб з високолегованих сталей і сплавів на основі титану

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, ІВК «Системні технології»
Abstract
UKR: Сталий розвиток людської цивілізації, а також відповідальне виробництво вимагають нових підходів до ланцюжків металургійного виробництва. Велика частина цих вимог лежить в площині твердофазної обробки високолегованих сталей і сплавів на основі Ti. У даній роботі приділяється увага розвитку виробництва труб з цих сплавів, які широко використовуються в енергетичному і хімічному машинобудуванні. Мета досліджень - відмінна мікроструктура, що є гарантією набору механічних властивостей, привабливих для споживачів. Мета досягається за рахунок створення режиму деформації, який включає розподіл деформації по товщині і діаметру стінки, тепловий баланс під час обробки і допоміжну операцію. Цей режим складається з рішень, що забезпечує врахування поточного хімічного складу отриманої заготовки. Застосовуваний підхід призводить до точного налаштування твердофазної обробки відповідно до потенційного хімічного складу заготовки.
ENG: Sustainable development of human civilization as well as responsible manufacturing require new approaches to metallurgical production chains. A major part of that requirements lies in plane of solid-state treatment of high alloyed steels and Ti-based alloys. In this work we pay an attention to the development of production of tubes of these alloys, which are widely used in energy and chemical engineering. The aim of research – an excellent microstructure, what is the warrant of the set of mechanical properties attractive for customers. The aim is reached through the creation of the deformation mode, which includes wall-thickness and diameter strain distribution, thermal balance along the treatment and auxiliary operation. That mode consists of the solutions, providing measurable considering of current chemical composition of the incoming billet. Applied approach results in fine adjustment of the solid-state treatment to the potential of chemical composition of the billet.
Description
Я. Фролов: ORCID 0000-0001-6910-6223; М. Медведєв: ORCID 0000-0002-1230-420X; О. Бобух: ORCID 0000-0001-7254-3854; А. Самсоненко: ORCID 0000-0001-6992-2327
Keywords
гаряче пресування, титан, механічні властивості, мікроструктура, аустенітні сталі, hot-extruded, titanium, mechanical properties, microstructure, austenitic steels, КОМТ
Citation
Фролов Я. В., Медведєв М. І., Березос В. О., Бобух О. С., Самсоненко А. А. Шляхи вдосконалення технології виробництва гарячепресованих труб з високолегованих сталей і сплавів на основі титану. Information Тechnologies in Metallurgy and Machine Building — ITMM 2022 : матеріали міжнар. наук.-техн. конф. (Дніпро, 18 трав. 2022 р.). Дніпро, 2022. С. 83–87. DOI: 10.34185/1991-7848.itmm.2022.01.016.