Рідкісноземельні метали у валкових чавунах

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, ІВК «Системні технології»
Abstract
UKR: Досліджено вплив адитивної вартості окремо трьох рідкоземельних металів (лантану, церію та ітрію) на параметри кристалізації чавуну. Дослідження проводили за диференціальною схемою вимірювання температур охолодження приладом ФПК-59. У результаті проведених досліджень показано подібний вплив експериментальних рідкоземельних металів на параметри кристалізації валкового чавуну. Добавки рідкоземельних металів, які призводили до найбільших змін параметрів кристалізації та утворення сферичних графітових включень у структурах модифікованих чавунів, були різними. При модифікації розплаву чавуну для отримання сферичного графіту ітрій потрібно додавати менше, ніж церій або лантан.
ENG: The effect of the additive value of three rare earth metals individually (lanthanum, cerium, and yttrium) on the crystallization parameters of cast iron was studied. The study was carried out using a differential scheme for measuring cooling temperatures using the ФПК-59 device. As a result of the conducted studies, a similar effect of experimental rare earth metals on the crystallization parameters of rolled cast iron was shown. Additives of rare earth metals, which led to the greatest changes in the crystallization parameters and the formation of spherical graphite inclusions in the structures of modified cast irons, were different. When modifying cast iron melt to produce spherical graphite, yttrium must be added less than cerium or lanthanum.
Description
Л. Іванова: ORCID 0000-0002-5997-610X; Є. Колотило: ORCID 0000-0001-6964-6801
Keywords
валковий чавун, критична концентрація, сферичний графіт, параметр кристалізації, рідкоземельний метал, rolled cast iron, critical concentration, spherical graphite, crystallization parameter, rare earth metal, КЛВ
Citation
Іванова Л. Х., Колотило Є. В., Мирошниченко Г. О. Рідкісноземельні метали у валкових чавунах. Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні : матеріали міжнар. наук. конф. (Дніпро, 18 травня, 2022 р.). Дніпро, 2022. С. 30–34. DOI: 10.34185/1991-7848.itmm.2022.01.005.