Удосконалення форми двовалкового круглого калібру з круглими випусками стану поздовжньої прокатки труб на короткій оправці

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, ІВК «Системні технології»
Abstract
UKR: Щоб отримати високоякісні труби, необхідно звести до мінімуму поперечну різностінність. Для цього фахівці створюють нові калібрування валків стану для поздовжньої прокатки з короткою оправкою (автоматичні, зокрема тандемні). Ця робота присвячена поліпшенню форми валків, що формують калібр. Інша концепція вибору форми заокруглень успішно випробувана при проектуванні двовалкових круглих калібрів з круглими випусками. У цій концепції передбачалося плавне з'єднання елементів калібру. Використання запропонованої форми на стані поздовжньої прокатки дозволяє обмежити можливість переміщення металу при деформації в зазор між валками і, відповідно, зменшити поперечну різностінність труби. Розроблено метод розрахунку геометричних параметрів калібру з новою формою. Нове калібрування валків для станів поздовжньої прокатки з круглим калібром і круглою формою була успішно протестована на прокатному стані 140 ПАТ «Інтерпайп Ніко Тьюб».
ENG: To obtain high-quality pipes, it is necessary to minimize the transverse diversity. To do this, experts create new calibrations of the mill rolls for longitudinal rolling with a short mandrel (automatic, in particular tandem). This work is devoted to improving the shape of the rolls that form the caliber. Another concept of choosing the shape of the filletsuccessfully has tested in the design of two-roll round calibers with round releases. In this concept it was assumed a smooth connection of the filletonly with the release. The use of the proposed shape in the mill of longitudinal rolling allows to limit the possibility of metal pipe's flow during deformation into the gap between the rolls and, accordingly, to reduce the transverse diversity of the pipe. A method for calculating the geometric parameters of the caliber with a new shape has been developed. New calibration of rolls for longitudinally rolling mills with round caliber and round shape was successfully tested at the rolling mill 140 of OJSC "Interpipe Nico Tube".
Description
Є. Шифрін: ORCID 0000-0002-0270-2212; О. Кузьміна: ORCID 0000-0003-0794-0583; О. Бобух: ORCID 0000-0001-7254-3854; А. Самсоненко: ORCID 0000-0001-6992-2327
Keywords
поздовжня прокатка, калібрування, нова форма валків, метод розрахунку, longitudinal rolling, calibration, new shape of rolls, method of calculation, КОМТ
Citation
Шифрін Є. І., Квітка Н. Ю., Кузьміна О. М., Бобух О. С., Самсоненко А. А. Удосконалення форми двовалкового круглого калібру з круглими випусками стану поздовжньої прокатки труб на короткій оправці. Information Тechnologies in Metallurgy and Machine Building — ITMM 2022 : матеріали міжнар. наук.-техн. конф. (Дніпро, 18 трав. 2022 р.). Дніпро, 2022. С. 88–92. DOI: 10.34185/1991-7848.itmm.2022.01.017.