Розробка вимірювального комплексу для визначення кінематичних характеристик вібраційного грохота

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, ІВК «Системні технології»
Abstract
UKR: Розроблено схему вимірювального комплексу в умовах експлуатації лабораторного вібраційного грохота з віброактивною сіючою поверхнею, розробки кафедри МАМВ УДУНТ. Частота коливань елементів грохота 25 Гц (1470 об/хв), максимальна амплітуда 4-5 мм). Проведено порівняльний аналіз датчиків-акселерометрів і мікроконтролерів. Запропонована вимірювальна установка використовує підключення 2 датчиків MPU 6050 або ADXL345 до мікроконтролера Arduino Nano. Межа вимірювання цих датчиків лежить в межах ± 16g, що відповідає робочим параметрам вібраційного грохота. Частота дискретизації 1000 Гц. Датчики підключаються до мікроконтролера через інтерфейс I2C. Частота запису даних на комп'ютер знаходиться в діапазоні 250-500 Гц. Розроблено необхідне програмне забезпечення.
ENG: A scheme of the measuring complex has been developed, in the conditions of operation of a laboratory vibrating screen with a vibroactive sowing surface developed by the department of MAMV UDUNT. The oscillation frequency of the screen elements is 25 Hz (1470 rpm) and the maximum amplitude is 4-5 mm).A comparative analysis of sensors-accelerometers and microcontrollers has been carried out.The proposed measuring setup uses the connection of 2 MPU 6050 or ADXL345 sensors to the Arduino Nano microcontroller. The measurement limit of these sensors lies within ± 16g, which corresponds to the operating parameters of the vibrating screen. Sampling frequency 1000 Hz. Sensors are connected to the microcontroller via the I2C interface. The frequency of data recording to the computer is in the range of 250-500 Hz.The necessary software has been developed.
Description
Д. Кононов: ORCID 0000-0001-9505-5298
Keywords
вібраційний грохот, еластичний картковий елемент поверхні, що просіює, vibrating screen, elastic sieve, MPU 6050, ADXL345, Arduino, КМАМВ
Citation
Кононов Д. О., Остапчук Ю. А. Розробка вимірювального комплексу для визначення кінематичних характеристик вібраційного грохота. Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні : матеріали міжнар. наук. конф. (Дніпро, 18 травня, 2022 р.). Дніпро, 2022. С. 209–213. DOI: 10.34185/1991-7848.itmm.2022.01.058.