Інші праці КМАМВ (ІПБТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 2 of 2
 • Item
  Розробка вимірювального комплексу для визначення кінематичних характеристик вібраційного грохота
  (Український державний університет науки і технологій, ІВК «Системні технології», 2022) Кононов, Дмитро Олександрович; Остапчук, Ю. А.
  UKR: Розроблено схему вимірювального комплексу в умовах експлуатації лабораторного вібраційного грохота з віброактивною сіючою поверхнею, розробки кафедри МАМВ УДУНТ. Частота коливань елементів грохота 25 Гц (1470 об/хв), максимальна амплітуда 4-5 мм). Проведено порівняльний аналіз датчиків-акселерометрів і мікроконтролерів. Запропонована вимірювальна установка використовує підключення 2 датчиків MPU 6050 або ADXL345 до мікроконтролера Arduino Nano. Межа вимірювання цих датчиків лежить в межах ± 16g, що відповідає робочим параметрам вібраційного грохота. Частота дискретизації 1000 Гц. Датчики підключаються до мікроконтролера через інтерфейс I2C. Частота запису даних на комп'ютер знаходиться в діапазоні 250-500 Гц. Розроблено необхідне програмне забезпечення.
 • Item
  Оцінка технічного стану базових конструкцій пресо-прокатного устатковання після довготривалої експлуатації
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, Україна, 2023) Гануш, Василь Іванович
  UKR: Дисертація присвячена удосконаленню технічного обслуговування базових елементів механічних систем, які потерпають від комбінації пошкоджуючих процесів на прикладі станин робочих прокатних клітей і гідравлічних пресів. Означена мета досягається шляхом розробки діагностичних моделей, які враховують комбінований характер навантаження конструкцій. Вирішена актуальна науково-технічна задача оцінки технічного стану після довготривалої експлуатації базових конструкцій пресо-прокатного устатковання, які потерпають від дії комбінованого навантаження, що в кінцевому результаті забезпечило підвищення безпеки і подовження ресурсу станин робочих клітей трубопрокатного агрегату і пресу для виробництва залізничних коліс. Розвинуто принцип знаходження імовірностей відмови і безвідмовності шляхом порівняння функцій розподілу довговічності і наробітку. Розроблена модель довговічності багатовісної втоми на підставі правила об’єднання ресурсних індексів безпеки. В її форматі знайдена модель коефіцієнтів обтяження для комбінованої дії дотичних і нормальних напружень у вигляді поліному другого ступеню. Вирішена задача взаємозв’язку між накопиченим пошкодженням і коефіцієнтом обтяження. З’ясовано, що функція ризику станин на стадії зародження тріщини може бути представлена лінійною залежністю, прямопропорційною до наробітку. Для оцінки технічного стану станин ТПА 350 використано функцію ризику, яка на відміну від функції надійності є чутливої до наробітку. Процес втрати несучої здатності станин представлено декількома стадіями, при яких збільшення ризику відбувається з різною інтенсивністю. Сформовано модель гарантованого ресурсу колон важких гідравлічних пресів, яка враховує нестаціонарність процесу штампування, варіації коефіцієнтів нерівномірності навантаження колон, зусилля затягання різьби, її границю витривалості. Визначено, що безпечний довготривалий строк експлуатації колон можливий тільки за певних умов - неперевищення коефіцієнту нерівномірності навантаження понад 15%, наближення границі витривалості в зоні різьби до 30 МПа.