Отримання високого рівню механічних властивостей в тонкостінних трубах і профілях з високоміцних сталей

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, ІВК «Системні технології»
Abstract
UKR: Для виготовлення тонкостінних трубчастих виробів і профілів з високим рівнем механічних властивостей доцільно використовувати двофазну (DP) сталь, яка має феритно-мартенситну мікроструктуру. Основним технологічним елементом у виробництві таких виробів, що забезпечує поєднання високої міцності і пластичності, є спеціальна термообробка в діапазоні температур від А1 до А3. Ця термічна обробка забезпечує мікроструктуру, що складається з м'якої феритової матриці, що містить мартенситні включення, розташовані на кордонах зерен. Трубні вироби і профілі з високоміцних сталей отримують в безперервних установках, в яких зони нагріву, деформації і охолодження розділені. В цьому випадку повинен бути вбудований водоповітряний розпилювач для контрольованого охолодження продукту. У разі, коли процес деформації відбувається при температурах нижче A1, раціонально проводити термообробку безпосередньо в лінії з нагріванням за допомогою наскрізного індуктора з подальшим охолодженням.
ENG: To produce thin-walled tubular products and profiles with high level of mechanical properties, it is advisable to use two-phase (DP) steel, which has a ferritic-martensitic microstructure. The main technological element in the production of such products, which provides a combination of high strength and ductility is a special heat treatment in the temperature range from A1 to A3. This heat treatment provides a microstructure consisting of a soft ferrite matrix containing martensite inclusions located at the grain boundaries. Tubular products and profiles made of high-strength steels are obtained in continuous units, in which the areas of heating, deformation and cooling are separated. In this case a water-air sprayer must be integrated into the mill line for controlled cooling of the outgoing product. In the case where the deformation process takes place at temperatures below A1, it is rational to carry out the heat treatment directly in the line with heating by means of a through-inductor followed by cooling.
Description
Я. Фролов: ORCID 0000-0001-6910-6223; О. Бобух: ORCID 0000-0001-7254-3854; А. Самсоненко: ORCID 0000-0001-6992-2327
Keywords
cталі DP, термічна обробка, механічні властивості, мікроструктура, DP steels, in-line heat treatment, mechanical properties, microstructure, КОМТ
Citation
Фролов Я. В., Бобух О. С., Самсоненко А. А. Отримання високого рівню механічних властивостей в тонкостінних трубах і профілях з високоміцних сталей. Information Тechnologies in Metallurgy and Machine Building — ITMM 2022 : матеріали міжнар. наук.-техн. конф. (Дніпро, 18 трав. 2022 р.). Дніпро, 2022. С. 79–82. DOI: 10.34185/1991-7848.itmm.2022.01.015.