Визначення ефекту від застосування адаптивної технології обслуговування двогрупних поїздів (препринт)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
НТУ "ХПІ", Харків
Abstract
UKR: У статті розглянуто вплив застосування різних варіантів технології роботи технічної станції по обміну груп вагонів у двогрупному поїзді на основні показники її роботи та пов’язані витрати. При виконанні досліджень розглянуто основні фактори, які мають суттєвий вплив на витрати станції по обміну груп вагонів, з урахуванням оперативного стану технічної станції та прилеглих підходів.
RUS: В статье рассмотрено влияние использования разных вариантов технологии работы технической станции по обмену групп вагонов в двугруппном поезде на основные показатели ее работы и связанные затраты. При выполнении исследований рассмотрены основные факторы, которые имеют значительное влияние на затраты станции по обмену групп вагонов, с учетом оперативного состояния технической станции и прилегающих подходов.
ENG: The article considers the impact of using different versions of the technology of the technical station for the exchange of wagon groups in two-unit train on the basic parameters of its work and the associated costs. In carrying out research examined the main factors which have a significant impact on costs to exchange wagon groups, considering the operational condition of technical station and adjacent approaches.
Description
О. Мазуренко: ORCID 0000-0001-5591-1790
Keywords
двогрупний поїзд, група вагонів, технологія роботи, технічна станція, показники роботи, двугруппный поезд, группа вагонов, технология работы, техническая станция, показатели работы, two-unit train, group cars, technology work, technical station, performance indicators, КСВ
Citation
Мазуренко, О. О. Визначення ефекту від застосування раціональної технології обслуговування двогрупних поїздів : [препринт] / О. О. Мазуренко // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». – 2013. – № 56 (1029).