Очистка стічних вод автомийки комплексу «Техно-трейд» у м. Дніпро

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В.Лазаряна. Дніпро
Abstract
EN: Wastewater from car washes accounts for 80-85% of the volume of industrial wastewater ATP (trucking company). Due to the fact that these waters are polluted with suspended solids and petroleum products, this causes great damage to the company and damage to the environment. Therefore, the search for ways to rationally use ATP wastewater is an extremely important issue.
UK: Стічні води від мийки автомобілів складають 80-85% від обсягу виробничих стічних вод АТП (автотранспортне підприємство). З огляду на те, що ці води забруднені завислими речовинами та нафтопродуктами, це завдає великі збитків підприємству та шкоди навколишньому середовищу. Отже пошук шляхів раціонального використання стічних вод АТП є надзвичайно актуальною проблемою.
Description
Keywords
оборотне водопостачання, мийка автомобілів, раціональне водокористування, стічні води, circulating water supply, car wash, wastewater, rational water use, ВКР
Citation
Горбунов Ю. О. Очистка стічних вод автомийки комплексу «Техно-трейд» у м. Дніпро : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 192 – будівництво та цивільна інженерія / наук. керівник П. Б. Машихіна ; Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. Дніпро, 2020. 71 с.
Collections