Дослідження впливу структури поїздопотоку на вибір параметрів плану при реконструкції залізниці

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Мета роботи. Вибір раціональних заходів зі зменшення обмежень швидкості, зумовлених параметрами плану лінії для збільшення швидкості руху пасажирських і вантажних поїздів. Об'єкт дослідження – дослідження питань пов’язаних з вибором раціональних параметрів швидкісного руху, при яких забезпечуються плавність і комфортабельність їзди. Предмет дослідження – ділянки залізниці, що підлягають реконструкції з метою впровадження швидкісного руху поїздів. Методи досліджень. Актуальність впровадження в Україні швидкісного руху пасажирських поїздів з виходом на європейську мережу і країн СНД є об'єктивною необхідністю для вирішення комплексу соціальних, економічних і екологічних проблем. Але пропускна спроможність ділянки Підволочиськ – Хмельницький не задовольняє вимогам щодо обсягів та швидкості вантажних перевезень, а суміщений рух вантажних і пасажирських поїздів стримує впровадження прискореного руху. Магістерська робота виконана відповідно до головних напрямків, які сформульовані в Стратегії розвитку залізничного транспорту на період до 2030 року. Дослідження ґрунтуються на аналізі фактичних даних щодо обмежень швидкості, які закладено в графік руху поїздів. Розрахунки виконано на ЕОМ з застосуванням програм MoveRW, RWPlan, Microsoft Exсel.
Description
Keywords
підвищення, непогашене прискорення, середньозважена швидкість, крива, комфортабельність, плавність, ВКР, КТІ
Citation
Войтович Р. В. Дослідження впливу структури поїздопотоку на вибір параметрів плану при реконструкції залізниці : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 273 – Залізничний транспорт / наук. керівник М. А. Гусак ; Укр. держ. ун-т науки і техногогій. Дніпро, 2021.65 с.