Інтелектуальна власність в Україні та світі: контрафакт і піратство

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво ТОВ «Стильна типографія», Харків
Abstract
UKR: Поширення контрафактної продукції, порушення прав інтелектуальної власності потребують впровадження ефективних заходів з розкриття і припинення цих порушень, зміцнення відповідальності та запровадження механізми боротьби з піратством та нелегальними копіями. Для успішного вирішення цих питань необхідно поєднати зусилля держави, наукових установ, бізнесу та громадськості, створити сприятливі умови для інноваційної діяльності та підтримки інтелектуальної власності.
ENG: The proliferation of counterfeit products and violations of intellectual property rights require effective measures to uncover and stop these infringements, strengthen accountability, and implement mechanisms to combat piracy and illegal copies. To successfully address these issues, it is necessary to combine the efforts of the state, scientific institutions, businesses, and the public, create favorable conditions for innovative activities, and support intellectual property.
Description
І. Гордєєва: ORCID 0000-0002-2019-2527
Keywords
інтелектуальна власність, контрафакт, піратство, intellectual property, counterfeit, piracy, КІВтаУП (ІПБТ)
Citation
Гордєєва І. О. Інтелектуальна власність в Україні та світі: контрафакт і піратство. Управління розвитком соціально-економічних систем : матеріали VІI Міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 квіт. 2023 р. Держ. біотехнол ун-т. Харків, 2023. С. 268–270. DOI: 10.5281/zenodo.7902784.