Порівняльний аналіз напружено-деформованого стану двох варіантів підсилення конструкції земляного полотна

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UKR: В роботі представлено результати порівняльного аналізу двох варіантів підсилення земляного полотна. Математичне моделювання, проведене на основі методу скінченних елементів, дало змогу свідчити, що обидва варіанти підсилення позитивно впливають на напружено-деформований стан земляного полотна.
RUS: В работе представлены результаты сравнительного анализа двух вариантов усиления земляного полотна. Математическое моделирование, проведенное на основе метода конечных элементов, дало возможность свидетельствовать, что оба варианта усиления положительно влияют на напряженно-деформированное состояние земляного полотна.
ENG: In the article the results of comparative analysis of two variants of the ground bed strengthening are presented. The mathematical simulation conducted on the basis of finite-element method has given a possibility to testify that both variants of strengthening influence positively on the stress-and strained of the ground bed.
Description
В. Петренко: ORCID 0000-0002-5902-6155; В. Гузченко: ORCID 0000-0001-7865-5881; О. Тютькін: ORCID 0000-0003-4921-4758; А. Алдхур: ORCID 0000-0001-5845-2710
Keywords
залізниця, земляне полотно, навантаження, грунт, железная дорога, земляное полотно, нагрузка, грунт, railway, ground bed, load, ground, КТОФ
Citation
Порівняльний аналіз напружено-деформованого стану двох варіантів підсилення конструкції земляного полотна / В. Д. Петренко, В. Т. Гузченко, О. Л. Тютькін, А. М. Алхдур // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізничн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 29. – С. 107–111. – DOI: 10.15802/stp2009/13606.