Розробка застосунку «Музична школа»: тренажер музичного слуху»

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Бакалаврська робота виконана на 95 сторінках, містить 16 рисунків, 6 таблиць та 6 використаних джерел. У бакалаврській роботі було розглянуто розробку музичної програми з упором на слух поліпшення звуку на слух. Крім цього програма дає користувачеві окремий вид інструменту яким він може користуватися, але для користування такого режиму потрібно вказати: ступінь, октаву, знак альтерації та півтону. Мета роботи полягає у створенні конкурентоспроможного музичного навчального додатку для персональних комп’ютерів на ринку.
ENG: The bachelor thesis is completed on 95 pages, contains 16 figures, 6 tables and 6 used sources. The bachelor's work considered the development of a music program with an emphasis on hearing improvement of sound by ear. In addition, the program gives the user a separate type of instrument that he can use, but to use this mode, you need to specify: degree, octave, alteration sign and semitone. The goal of the work is to create a competitive music educational application for personal computers on the market.
Description
Keywords
ПЗ, транспозиція, нота, півтон, ступінь, знак альтерації, октава, software, transposition, note, semitone, degree, sign of alteration, octave, ВКР, КІТ
Citation
Лисенко М. О. Розробка застосунку «Музична школа»: тренажер музичного слуху : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра : спец. 121 – Інженерія програмного забезпечення / наук. керівник І. В. Шаповал ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2023. 95 с.