Моделювання роботи пристроїв залізничного зв’язку (комплексна)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Кваліфікаційна робота бакалавра виконана на 35 сторінках, містить 17 ілюстрацій та 6 використаних джерел. У дипломному проекті були розглянуті питання впливу вимірювального та інформаційного сигналу один на одного. В якості вимірювального сигналу використовувався шумоподібний сигнал, що формується за допомогою М-регістру. Дослідження проводилися для безперервних і дискретних каналів зв’язку з використанням шумоподібного діагностичного сигналу, який відповідає всім вимогам, що пред’являються для таких сигналів. Результати дослідження показали наступне: для всіх видів сигналу похибка склала не більше 6,15%. Що дає нам можливість сказати, що тип інформаційного сигналу не впливає на якість передачі даних, а шумоподібний сигнал не впливає інформаційний і навпаки. Мета роботи: моделювання взаємовпливу сигналів в каналах залізничного зв’язку. Об’єкт дослідження пристрої залізничного зв’язку.
ENG: The bachelor's qualification work is completed on 35 pages, contains 17 figures and 6 used sources. In the diploma project, the influence of the measurement and information signal on each other was considered. A noise-like signal generated using the M register was used as a measuring signal. Studies were conducted for continuous and discrete communication channels using a noisy diagnostic signal that meets all the requirements for such signals. The results of the study showed the following: for all types of signal, the error was no more than 6.15%. Which gives us the opportunity to say that the type of information signal does not affect the quality of data transmission, and a noisy signal does not affect information and vice versa. The purpose of the work: modeling of the interaction of signals in railway communication channels. The object of research is the railway communication device.
Description
Keywords
канал зв’язку, шумоподібний сигнал, фільтрація сигналів, діагностика каналів зв’язку, communication channel, noisy signal, signal filtering, diagnosis of communication channels, ВКР, КАТ
Citation
Хімочка С. В. Моделювання роботи пристроїв залізничного зв’язку (комплексна) : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра : спец. 273 – Залізничний транспорт / наук. керівник К. І. Ящук ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2023. 35 с.