Бакалаврські випускні роботи кафедри Автоматика та телекомунікації (КАТ)

Permanent URI for this collection

ENG: Bachelor thesis Automation and Telecommunications

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 40
 • Item
  Уточнений розрахунок надійності тригера
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Ярушин, Руслан Сергійович
  UKR: Кваліфікаційна робота бакалавра виконана на 48 сторінках, містить 3 рисунка, 10 таблиць та 22 джерела використаної літератури. В даній роботі досліджується надійність компонентів електронних схем та проводився уточнений розрахунок надійності тригера. Завданням даної дипломної роботи є уточнений розрахунок надійності тригера. Метою роботи є проведення аналізу надійності компонентів електронних систем та виконання уточненого розрахунку надійності тригера. Методи дослідження – теорія надійності, математична статистика, математичний аналіз, аналіз і синтез систем. Практична значимість роботи – результати роботи можуть бути використані для обчислення показників надійності апаратури на завершальній стадії проектування з метою подальшого підвищення надійності електронної апаратури. В першому розділі роботи розглянуто питання надійності компонентів електронних схем. В другому розділі роботи проаналізовано питання розрахунку показників надійності інженерних схемотехнічних систем в умовах експлуатації. В третьому розділі виконано уточнений розрахунок показників надійності тригера. Результати роботи можуть бути використані для обчислення показників надійності апаратури на завершальній стадії проектування з метою подальшого підвищення надійності електронної апаратури. Матеріали роботи застосовуються у навчальному процесі університету при викладанні дисципліни «Надійність та діагностування».
 • Item
  Моделювання роботи пристроїв залізничного зв’язку (комплексна)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Хімочка, Сергій Віталійович
  UKR: Кваліфікаційна робота бакалавра виконана на 35 сторінках, містить 17 ілюстрацій та 6 використаних джерел. У дипломному проекті були розглянуті питання впливу вимірювального та інформаційного сигналу один на одного. В якості вимірювального сигналу використовувався шумоподібний сигнал, що формується за допомогою М-регістру. Дослідження проводилися для безперервних і дискретних каналів зв’язку з використанням шумоподібного діагностичного сигналу, який відповідає всім вимогам, що пред’являються для таких сигналів. Результати дослідження показали наступне: для всіх видів сигналу похибка склала не більше 6,15%. Що дає нам можливість сказати, що тип інформаційного сигналу не впливає на якість передачі даних, а шумоподібний сигнал не впливає інформаційний і навпаки. Мета роботи: моделювання взаємовпливу сигналів в каналах залізничного зв’язку. Об’єкт дослідження пристрої залізничного зв’язку.
 • Item
  Диспетчерський контроль систем автоматики на перегоні
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Салик, Михайло Богданович
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 54 сторінки, 15 рисунків, 3 таблиці та 13 джерел літератури. Завдання дипломної роботи: проаналізувати існуючі системи керування рухом поїздів і розробити цифрову системи диспетчерського контролю на перегоні. Мета роботи – розробити систему диспетчерського контролю залізничних пристроїв автоматики на перегоні. В першому розділі критичний аналіз сучасних релейний і мікропроцесорних систем диспетчерського керування руху на перегоні, виділено їх переваги і недоліки. В другому розділі дана порівняльна характеристика сучасним цифровим системам диспетчерського і з’ясовано властивості і характеристики, які необхідно врахувати при проектуванні системи диспетчерського контролю. В третьому розділі розроблена цифрова система диспетчерського контролю за заданими вихідними даними. Результати роботи можуть бути використані при проектуванні та дослідженні систем залізничної автоматики, в учбовому процесі університету в дисциплінах «Перегінні системи автоматики», «Системи диспетчерського керування», «Мікропроцесорні засоби автоматики».
 • Item
  Автоматизація вимірювання електричних та часових параметрів реле залізничної автоматики
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Савін, Кирило Васильович
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 39 сторінках, містить 14 рисунків, 1 таблицю та 10 джерел літератури. В бакалаврській роботі приведений аналіз методів перевірки електромагнітних реле залізничної автоматики, розглянули вимоги до реле першого класу надійності та розглянуто класифікацію електромагнітних реле. Розглянуто питання техніко- економічного обґрунтування впровадження вимірювального комплексу для перевірки параметрів реле залізничної автоматики, розроблено блок програмно – керованого джерела живлення, розглянуто переваги та недоліки кожного з елементів. Розроблено структура блоку вимірювання часових параметрів реле залізничної автоматики. Розглянуто та приведено схеми таймерів типу TMR. Висновок. Розроблений комплекс надає змогу суттєво скоротити час для перевірки та ремонту одного реле, збільшити точність вимірювань параметрів реле, збільшити продуктивність, підвищити безпеку руху потягів, зменшити та вартість обладнання.
 • Item
  Розробка і дослідження інверторів для пристроїв резервного живлення електроприводів автоматичних переїзних шлагбаумів (комплексна)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Рогуля, Катерина Михайлівна
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 40 сторінках, містить 11 ілюстрацій, 3 формули та 26 використані джерела. Методи дослідження - відповідно до поставленої в комплексній роботі мети, дана робота розглядає тільки резервне живлення шлагбаума. Для резервного живлення електроприводу шлагбаума потрібна трифазна напруга 220 В, частотою 50 Гц Літієві батареї є джерелом постійного. Відповідно, необхідні перетворювачі напруги, що змінюють рід і значення напруги. Для проведення моделювання вибрано пакет моделювання Simulink.Matlab. Для моделювання вибрано літієву батарею з напругою 48 В. Резервна батарея працює тільки певний під час зникнення основної напруги. Процент розрядження батареї що переходить у режим зарядження обрано 50 %.
 • Item
  Дослідження спектрів нестаціонарних сигналів (комплексна)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Нудьга, Андрій Володимирович
  UKR: Дипломна робота виконана на 34 сторінках, містить 12 ілюстрацій, 2 формули та 6 використаних джерел. В бакалаврський роботі був зображений загальний принцип роботи системи автоматичної локомотивної сигналізації неперервного типу та відмови, які виникають під час її роботи. Дана характеристика сигналів та їх застосування в системі АЛСН. Були виконані за допомогою програмного забезпечення MatLab спектральні аналізи сигналів кодування системи АЛСН. Метою роботи було розробка питання, щодо покращення і підвищення безпеки руху поїздів при використанні автоматичної локомотивної сигналізації неперервного типу. Об’єктом дослідження виступав сигнальний струм АЛСН, його властивості та причини виникнення завад. Метод дослідження – аналітичний.
 • Item
  Дослідження впливу зовнішніх факторів на протікання струму в тональних рейкових колах
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Нагорний, Іван Андрійович
  UKR: Дипломна робота виконана на 31 сторінках, містить 8 рисунків, 18 формул та 15 використаних джерел. В дипломній роботі проведено аналітичний огляд літератури з питань підвищення надійності роботи рейкових кіл АБТЦ, - ТРЦ та безпеки руху. Відповідно до галузевих вимог необхідно провадити щоденний контроль напруг на рейкових колах. Відповідно до поставленої в роботі мети досліджено вплив параметрів елементів ТРК на сигнальний струм в рейкових колах. Описано загальні відомості про рейкові кола. Розглянуто тональні рейкові кола. Виконано математичний опис ТРК. Дослідження впливу електромагнітних завад та дестабілізуючих факторів на роботу тональних рейкових кіл. Вплив відхилення параметрів елементів тональних рейкових кіл від номінальних на режими роботи ТРК. Мета дослідження полягає в проведенні аналізу, при цьому видно, що параметри елементів ТРК можуть значно впливати на електричний струм в рейкових колах і приводити до збоїв в їх роботі.
 • Item
  Оцінка показників надійності пристроїв СЦБ (комплексна)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Младзіновський, Сергій Сергійович
  UKR: Кваліфікаційна робота бакалавра виконана на 43 сторінках, містить 11 ілюстрацій та 17 використаних джерел. У роботі показано, що найбільші параметри потоку відмов мають колійний генератор ГПУ та колійний приймач ПП. Це зумовлено тим, що вони складаються з електронних компонентів, які мають досить високі параметри потоків відмов відносно, наприклад релейної техніки. Для зменшення параметру потоку відмов комплекту апаратури ТРК можна провести дублювання окремих вузлів ГПУ та ПП чи провести їх повне дублювання. В роботі приведено розрахунок показників надійності комплекту апаратури ТРК. Визначено загальний параметр потоку відмов, середній наробіток до відмови, дослідження впливу параметру потоку відмов на коефіцієнт готовності та ймовірність знаходження у непрацездатному стані. З’ясовано, що зростання параметру потоку відмов призводить до зниження коефіцієнта готовності, а зростання потоку відновлення навпаки збільшує коефіцієнт готовності.. Мета роботи: п оцінка показників надійності пристроїв СЦБ, зокрема комплекту апаратури ТРК системи автоблокування АБТЦ. Об’єкт дослідження: пристрої СЦБ, зокрема комплекту апаратури ТРК системи автоблокування АБТЦ.
 • Item
  Розробка i дослідження інверторів для пристроїв резервного живлення електроприводів автоматичних переїзних шлагбаумів (комплексна)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Мельник, Ярослав Олександрович
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 37 сторінках, містить 16 рисунків та 15 джерел літератури. В бакалаврській роботі проведено аналіз проблеми відсутності резервного живлення для автоматичних переїзних шлагбаумів. Проводиться розрахунок параметрів електродвигуна, використовуваного для приводу автоматичного переїзного шлагбаума ПАШ-1, таких як номінальна потужність, номінальний струм, швидкість обертання і крутний момент. Представлено розробку схеми інвертора, який забезпечує живлення електропривода шлагбаума від джерела постійного струму, наприклад, від акумуляторної батареї. Також аналізується принцип роботи інвертора та його основні характеристики. Метою даної роботи є розробка i дослідження пристрою живлення трифазного асинхронного електроприводу автоматичних переїзних шлагбаумів від однофазної мережі промислової. Проблема, що розглядається є комплексною. В даній роботі розглянуто тільки один елемент пристрою живлення трифазного асинхронного електроприводу від однофазної мережі промислової частоти з можливістю резервного живлення.
 • Item
  Моделювання ефективності пропускної спроможності залізничної лінії
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Маляренко, Анна Олексіївна
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 61 сторінок, містить 5 рисунків та 17 джерел літератури. В бакалаврській роботі приведено аналіз існуючих систем забезпечення руху поїздів в Україні та зарубіжжі, визначено принципи забезпечення надійності та функцій цих систем і їх апаратури, зокрема для автоматичної локомотивної сигналізації з автоматичним регулюванням швидкості, розроблена математична модель оцінки ефективності пропускної спроможності залізничної лінії як системи масового обслуговування, враховуючи надійність системи інтервального регулювання руху поїздів. Виконано розрахунки показника ефективності залізничної лінії за математичною моделлю. В якості показника ефективності взято середню пропускну спроможність лінії. Обраний метод моделювання дозволить аналізувати поїзну роботу на дільниці, обладнаної АЛС-АРШ і прогнозувати її подальшу роботу при збільшенні/зменшенні пасажиро- і вантажопотоку.
 • Item
  Дослідження мережевих фільтрів низьких частот
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Куліков, Денис Сергійович
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 49 сторінки, 27 рисунків, 1 таблиць та 16 джерел літератури. В бакалаврській роботі проведені дослідження роботи мережевих фільтрів. Завдання дипломної роботи дослідити роботу мережевих фільтрів і спектр електромагнітних завад при різних видах заземлення і якості монтажу. В першому розділі виконано аналіз існуючих типів фільтрів низьких частот. В другому розділі досліджено мережеві фільтри і кондуктивні електромагнітні завади високої частоти, які виникають в результаті роботи. В третьому розділі виконано моделювання і виміри залежності згасання фільтра від частоти. Результати роботи можуть бути використані при проектуванні та дослідженні систем залізничної автоматики, в учбовому процесі університету в дисциплінах «Електроживлення систем автоматики», «Електричні кола і лінії залізничної автоматики», «Теорія інформації і передачі сигналів».
 • Item
  Автоматизація визначення поточного стану стрілочних переводів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Клюзов, Роман Георгійович
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 21 сторінках, 4 таблиці, 5 рисунків та 12 джерел літератури. Дослідження в роботі присвячені визначенню способу автоматизованого дистанційного пошуку порушень у роботі централізованої стрілки в залежності від стану її складових елементів. Мета дослідження – розробка способу визначення поточного стану стрілочного переводу за струмом живлення двигуна. Об’єкт дослідження – вплив відхилення від встановлених норм функціонування робочих механізмів стрілочного переводу на часові та частотні характеристики струму електродвигуна. Предмет дослідження – вплив зміни характеру навантаження на струмову криву. Методи дослідження – аналіз відмов у роботі стрілочного переводу та аналіз впливу порушень у роботі стрілочних переводів на характеристики струму електродвигуна.
 • Item
  Дослідження роботи інвертора в схемі управління стрілочним приводом (комплексна)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Кепін, Микола Васильович
  UKR: Дипломна робота виконана на 56 сторінках, містить 15 рисунків, 1 формулу та 19 використаних джерел. В дипломній роботі проведено Об’єкт розробки – модель керування асинхронним електродвигуном в стрілочному електроприводу. Мета роботи – розробка засобів та способів підвищення ефективності роботи стрілочних електроприводів. Методи дослідження – моделювання частотного перетворювача для керування роботою стрілочного електроприводу з асинхронним електродвигуном. В роботі проведено аналіз роботи електродвигунів постійного та змінного струму, розглянуто їх переваги та недоліки. Розроблено метод підвищення ефективності роботи стрілочних електроприводів шляхом заміни двигунів постійного струму на асинхронні двигуни з використанням автономного інвертора напруги. За результатами роботи можливе впровадження дослідної схеми живлення асинхронних двигунів в стрілочних електроприводах, які були встановлені на заміну двигунів постійного струму без використання додаткових жил кабелю.
 • Item
  Підвищення завадостійкості та ємності каналу передачі даних в системі автоматичної локомотивної сигналізації
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Касько, Данило Сергійович
  UKR: Кваліфікаційна робота бакалавра виконана на 51 сторінці, вона містить 3 таблиці, 19 рисунків та 17 джерел літератури. У бакалаврській роботі проведено аналіз існуючих систем автоматичної локомотивної сигналізації (АЛС), показано переваги та недоліки кожної із них. Визначено напрямки щодо удосконалення АЛС. Мета дослідження – підвищення завадостійкості та ємності каналу передачі даних в системі автоматичної локомотивної сигналізації. Об’єкт дослідження – канал передачі даних в системі автоматичної локомотивної сигналізації Методи дослідження – аналіз існуючих технічних рішень; методи обробки сигналів; методи завадостійкого кодування; методи розробки електронних схем та алгоритмів роботи. У роботі пропонуються наступні напрямки підвищення завадостійкості та ємності каналу АЛС: підвищення ентропії джерела повідомлень за рахунок збільшення кількості команд та застосування багатопозиційних методів передачі, використання завадостійкої диференціальної фазової маніпуляції, застосування завадостійкого коду Файра. Розроблено алгоритми роботи, структурні та принципові електричні схеми колійного генератора та локомотивного приймача сигналів АЛС.
 • Item
  Дослiдження роботи iнвертора в схемi управлiння стрiлочним приводом (комплексна)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Зашко, Ярослав Миколайович
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 37 сторінках, містить 22 ілюстрації, 8 таблиць та 19 використані джерела. В бакалаврській роботі проведено аналіз проблем що існують в стрілочних електроприводах які експлуатуються на дорогах України. Розглянуто типи, переваги та недоліки, види електродвигунів що використовуються в електроприводах. Розглянуто проблеми які виникають з живленням двигунів в електроприводах що експлуатуються на малих станціях. Обґрунтовано доцільність встановлення трифазних асинхронних двигунів змінного струму без залучення для їх живлення додаткових жил кабелю. Розроблену схему живлення електродвигунів з використанням інверторів. Мета досліджень полягає в розробці раціональних рішень по встановленні асинхронних електродвигунів змінного струму в стрілочні електроприводи в яких встановлено двигуни постійного струму. Об’єкт досліджень – схема живлення трифазного асинхронного двигуна. Предмет досліджень – використання інверторів в живленні двигунів. Метод дослідження – комп’ютерне моделювання.
 • Item
  Дослідження застосування фільтрів низьких частот в системах залізничного зв’язку
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Дудурич, Олег Вікторович
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 45 сторінки, 17 рисунків, 2 таблиць та 19 джерел літератури. В бакалаврській роботі приведені дослідження роботи систем поїзного радіозв’язку. Дослідження роботи фільтрів низьких частот в залежності від величини їх параметрів. Виконано аналіз системи поїзного радіозв’язку, вимоги до надійного функціонування і забезпечення електромагнітної сумісності, зібрана статистика відмов в системі поїзного радіозв’язку. Сформовано вимоги до пристроїв, що пригнічують електромагнітні завади на електрорухомому складі постійного і змінного струму. Дано результати експериментів з дослідження рівнів сигналів поїзного радіозв’язку і оцінено його електромагнітну сумісність.
 • Item
  Автоматизація визначення поточного стану стрілочних переводів (комплексна)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Дехтяренко, Євгеній Олегович
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 26 сторінках, 2 таблиці, 10 рисунків та 12 джерел літератури. Робота присвячена дослідженню та розробці способу дистанційного діагностування стану стрілочних переводів в автоматизованому режимі. Розглянуто устрій та досліджено причини відмов централізованих стрілок. Мета дослідження – визначення можливості та розробка підходу до дистанційного аналізу стану стрілочного переводу. Об’єкт дослідження – уніфікація алгоритму пошуку несправностей та їх узагальнення в автоматизованій системі. Предмет дослідження – відмови централізованих стрілок і способи їх визначення. Методи дослідження – аналіз впливу порушень у роботі стрілочних переводів на характеристики струму електродвигуна.
 • Item
  Дослідження спектрів нестаціонарних сигналів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Гулець, Богдан Ігорович
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 47 сторінок, містить 28 ілюстрацій та 15 використані джерела. В бакалаврській роботі проведено аналіз дослідження спектрів нестаціонарних сигналів. Розглянуто принципи побудови тональних рейкових кіл, їх влаштування. Досліджено схеми та апаратура ТРК, регулювання рейкового кола тональної частоти при заміні апаратури та ремонті кабелів. Досліджено спектральні характеристики сигнального струму ТРК, їх вимірювання. Досліджено спектральний аналіз сигнального струму. Мета полягає в детальному дослідженні спектрів нестаціонарних сигналів. Об’єкт дослідження – тональні рейкові кола. Предмет дослідження – дослідження частоти тональних рейкових кіл. Метод дослідження – аналітичний.
 • Item
  Діагностування двигунів автошлагбаумів залізничних переїздів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Григоренко, Григорій Сергійович
  UKR: Відомості про об’єм пояснювальної записки: 48 сторінок, 6 рисунків, 6 таблиць, 23 джерела використаної літератури. Завдання дипломної роботи: розробити методику діагностування двигунів постійного струму автошлагбаумів залізничних переїздів і зняти його електромеханічну характеристику. Мета роботи – діагностувати двигун постійного струму з послідовним збудження автошлагбаумів залізничних переїздів і зняти його електромеханічну характеристику. В першому розділі виконано аналіз відмов в двигунах постійного струму залізничних переїздів. В другому розділі розроблено методику діагностування двигунів постійного струму з послідовним збудження автошлагбаумів залізничних переїздів і зняті його електромеханічні характеристики. В третьому розділі здійснено аналіз видів несправностей в двигунах постійного струму. В четвертому розділі розроблено технологічну карту. Результати роботи можуть бути використані при проектуванні та дослідженні систем залізничної автоматики. Матеріали роботи застосовуються в учбовому процесі університету в дисциплінах «Електроживлення систем автоматики», «Електричні кола і лінії залізничної автоматики», «Системи автоматики на перегонах» та «Станційні системи автоматики».
 • Item
  Діагностування двигунів змінного струму стрілочних приводів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Галкін, Артур Вікторович
  UKR: Відомості про об’єм пояснювальної записки: 53 сторінки, 15 рисунків, 3 таблиці, 20 джерел використаної літератури. Завдання дипломної роботи: розробити методику діагностування трифазних двигунів стрілочних приводів, записати криві струму статору і проаналізувати, розрахувати робочі і механічну характеристику. Мета роботи – є автоматизації діагностування стрілочних електроприводів за допомогою спектрального аналізу кривої робочого струму статору. В першому розділі виконано аналіз відмов в двигунах змінного струму стрілочних приводів, видів несправностей і методів діагностування. В другому розділі розроблено методику розрахунку робочих і механічної характеристики за вихідними даними двигуна МСТ-0,25. В третьому розділі здійснено експериментальні дослідження кривої струму статору з метою ідентифікації несправностей в двигуні і їх прогнозування. Результати роботи можуть бути використані при проектуванні та дослідженні систем залізничної автоматики. Матеріали роботи застосовуються в учбовому процесі університету в дисциплінах «Електроживлення систем автоматики», «Електричні кола і лінії залізничної автоматики», «Системи автоматики на перегонах» та «Станційні системи автоматики».