Розробка i дослідження інверторів для пристроїв резервного живлення електроприводів автоматичних переїзних шлагбаумів (комплексна)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Бакалаврська робота виконана на 37 сторінках, містить 16 рисунків та 15 джерел літератури. В бакалаврській роботі проведено аналіз проблеми відсутності резервного живлення для автоматичних переїзних шлагбаумів. Проводиться розрахунок параметрів електродвигуна, використовуваного для приводу автоматичного переїзного шлагбаума ПАШ-1, таких як номінальна потужність, номінальний струм, швидкість обертання і крутний момент. Представлено розробку схеми інвертора, який забезпечує живлення електропривода шлагбаума від джерела постійного струму, наприклад, від акумуляторної батареї. Також аналізується принцип роботи інвертора та його основні характеристики. Метою даної роботи є розробка i дослідження пристрою живлення трифазного асинхронного електроприводу автоматичних переїзних шлагбаумів від однофазної мережі промислової. Проблема, що розглядається є комплексною. В даній роботі розглянуто тільки один елемент пристрою живлення трифазного асинхронного електроприводу від однофазної мережі промислової частоти з можливістю резервного живлення.
ENG: The bachelor's thesis is 37 pages long, contains 16 figures and 15 references. The bachelor's thesis analyses the problem of the lack of backup power for automatic crossing barriers. The parameters of the electric motor used to drive the PASH-1 automatic crossing barrier, such as rated power, rated current, rotation speed and torque, are calculated. The paper presents the development of an inverter circuit that provides power to the barrier electric drive from a DC source, such as a battery. The principle of operation of the inverter and its main characteristics are also analysed. The purpose of this work is to develop and study a device for powering a three-phase asynchronous electric drive of automatic crossing barriers from a single-phase industrial network. The problem under consideration is complex. This paper considers only one element of the power supply device for a three-phase induction electric drive from a single-phase industrial frequency network with the possibility of backup power supply.
Description
Keywords
автошлагбаум, інвертор для живлення електроприводу, auto barrier, inverter to power the electric drive, ВКР, КАТ
Citation
Мельник Я. О. Розробка i дослідження інверторів для пристроїв резервного живлення електроприводів автоматичних переїзних шлагбаумів (комплексна) : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра : спец. 151 – автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / наук. керівник В. І. Гаврилюк ; Укр. держ. ун- науки і технологій. Дніпро, 2023. 37 с.