Накопичувач електричної енергії в розподіленій системі постійного струму з альтернативними джерелами

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Abstract
UKR: В даному дипломному проекті було приділена увага до такого питання як розрахунки з метою прогнозування зростання струмів короткого замикання в окремих елементах системи при збільшенні потужності ВДЕ приєднаних до даної ділянки СТЕ для її підсилення при збільшенні обсягів або швидкостей руху ЕРС на цій ділянці. Отримані показники в свою чергу дають змогу теоретично обґрунтувати необхідний обсяг модернізації тих чи інших розподільних установок в системі живлення
ENG: In this Diploma Project, attention was paid to such an issue as calculations in order to predict the increase in short-circuit currents in individual elements of the system with an increase in the power of renewable energy sources connected to this section of the Ste for its amplification with an increase in the volume or speed of EMF movement in this section. The obtained indicators in turn allow us to theoretically justify the required amount of modernization of certain distribution units in the power supply system
Description
Keywords
альтернативны джерела енергії, відновлювальні джерела енергії, коротке замикання, постійний струм, сонячна електростанція, система тягового електропостачання, alternative energy sources, renewable energy sources, direct current, solar power plant, short circuit, traction power supply system, ВКР
Citation
Анікєєва А. О. Накопичувач електричної енергії в розподіленій системі постійного струму з альтернативними джерелами : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 141 – електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / наук. керівник О. І Бондар ; Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. А. Лазаряна. Дніпро, 2020. 70 с