«Соціально-економічна» технологія як інструмент створення високоефективного господарського механізму в державі

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Оргкомітет МНІК "Конференція онлайн", Тернопіль
Abstract
UKR: Показано, що за допомогою «соціально-економічної» технології можно усувати протиріччя існуючої економічної моделі, розкривати її можливі резерви, що може підвищити продуктівність макроекономічної системи в декілька разів та підвищити рівень життя громадян.
RUS: Показано, что с помощью «социально-экономической» технологии можно устранять противоречия существующей экономической модели, раскрывать ее возможные резервы, что может повысить производительность макроэкономической системы в несколько раз и повысить уровень жизни граждан.
Description
В. Мямлін: ORCID 0000-0002-8008-9097
Keywords
теорія високоефективної національної економіки, соціально-економічна технологія, нові економічні принципи, макроекономіка, теория высокоэффективной национальной экономики, социально-экономическая технология, новые экономические принципы, макроэкономика, theory of highly efficient national economy, socio-economic technology, new economic principles, macroeconomics, КВВГ
Citation
Мямлін В. В. «Соціально-економічна" технологія як інструмент створення високоефективного господарського механізму в державі. Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення: зб. тез доп. Міжн. наук. інтернет-конф., Тернопіль, Україна, 10 берез. 2021 р. Тернопіль, 2021. Вип. 56. С. 62–66. URL: https://drive.google.com/file/d/1qkUgFY2wCaxAiVRglU9cI42BKG96VbMM/view (дата звернення: 24.03.2021).