Статті КВВГ

Permanent URI for this collection

EN: Articles

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 380
 • Item
  Моделі національних економічних систем найбільш успішних країн світу: критичний аналіз та висновки
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Мямлін, Владислав Віталійович
  UKR: Метою дослідження є аналіз моделей національних економік найуспішніших країн світу, таких як: Китай, Японія, Південна Корея, Тайвань, Сінгапур, США, Швеція, Франція, Німеччина тощо. Методика полягає у системному критичному аналізі основних макроекономічних показників протягом останніх п’ятдесяти років та рішень, що приймалися для їх досягнення. Результати. Отримані результати дозволяють судити про те, що всі успішні національні економіки були успішними лише протягом порівняно невеликого періоду часу. За рахунок правильною мобілізації якихось зусиль на деяких напрямках, вони дійсно дозволили досягти певних позитивних результатів у порівнянні з іншими країнами. Але їх усіх поєднує те, що вони піддані так само як і «неуспішні економіки», численним негативним чинникам, таким як: кризи, інфляція, безробіття, дефіцит бюджету тощо. Це говорить про те, що головний принцип, покладений в основу функціонування цих національних моделей, є неправильним. Наукова новизна полягає у тому, що знайдено справжні причини економічних криз та спосіб їх усунення. З урахуванням цих причин запропоновано безкризову економічну модель високоефективної національної економіки. Ця модель пройшла апробацію за допомогою імітаційного моделювання і показала свою безумовну перевагу порівняно з традиційними економічними моделями. Практична значимість. Використання запропонованої нової економічної моделі можливе у будь-якій країні світу. Вона дозволить назавжди уникнути фінансових криз та супутніх їм негативних явищ і значно прискорити розвиток економіки та підвищення добробуту народу. Залежно від можливостей тієї чи іншої країни, зростання економіки сягатиме від 15 до 30 %, а то і більше.
 • Item
  Наукові основи грошового обігу, або Навіщо гроші зробили товаром!
  (Perfect Publishing, 2024) Мямлін, Владислав Віталійович
  UKR: Без грошей неможливо здійснювати економічну діяльність: виробляти та розподіляти товари, здійснювати платежі. Їх роль, як загального еквівалента, дуже величезна. Однак замість того, щоб сприяти у здійсненні економічної діяльності та допомагати обслуговувати економіку, гроші перетворили на самостійний товар і довели ситуацію до абсурду: за величезної їх кількості, яка перманентно продовжує збільшуватися до нескінченності, їх весь час не вистачає, навіть незважаючи на те, що вони багаторазового використання. Ситуація у фінансовій сфері зараз має явний псевдонауковий характер і вигідна лише фінансовим олігархам. В роботі запропоновано механізм функціонування макроекономіки без збільшення грошової маси, що дозволить уникнути всіх негативних явищ та створити сприятливі умови для подальшого ефективного розвитку економіки в інтересах всього суспільства.
 • Item
  Сталість грошової маси як необхідна умова для нормального функціонування економіко-фінансової системи у державі
  (Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua”, 2024) Мямлін, Владислав Віталійович
  UKR: Гроші, як складова механізму розподілу благ, раніше грали, і нині продовжують грати, величезну роль у господарському житті будь-якої країни. Разом з тим функціонування цього механізму викликає все більше і більше нарікань та потребує конструктивних змін. Адже скільки б грошей у країні не було, їх чомусь постійно не вистачає, не зважаючи на те, що вони багаторазового використання. Насправді ж не так важлива їх кількість, як важлива швидкість їх обігу. Змінивши деякі принципи функціонування економіки, один із яких – сталість грошової маси, можна досягти суттєвого економічного зростання, при цьому ціни будуть постійно знижуватися та назавжди зникнуть фінансово-економічні кризи.
 • Item
  Рівень розвитку свідомості людини як основний показник соціально-економічного розвитку держави
  (CPN Publishing Group, 2024) Мямлін, Владислав Віталійович
  UKR: В даний час для визначення рівня соціально-економічного розвитку тієї чи іншої країни, прийнято виходити з величини ВВП або споживання на душу населення. Чим вище споживання, тим суспільство вважається успішнішим. Існують ще індекси людського розвитку, які враховують рівень життя, здоров'я, освіченість. Але чи такі важливі ці показники порівняно з дійсно планетарним завданням людства – підвищенням рівня свідомості самої людини?
 • Item
  Використання методів нечіткої логіки для оптимізації вибору постачальників підприємства
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Мурадян, Леонтій Абрамович; Кучкова, Ольга В.; Чуприна, Наталія Миколаївна; Доценко, Ганна Є.; Журавель, Віра В.; Науменко, Наталія Ю.; Свердліковська, Ольга Сергіївна
  UKR: Мета. Сучасний стан економіки України диктує вимоги оптимізації вибору надійного постачальника для забезпечення стабільної роботи підприємства. Тому однією з основних умов діяльності підприємства автори вважають поліпшення логістичних зв’язків. Основною метою роботи є оптимізація вибору постачальників сировини та матеріалів на основі логістичного підходу. Методика. У статті проаналізовано показники діяльності постачальників сировини м’ясопереробної промисловості України. Наведено методику побудови інтегрального показника конкурентоспроможності постачальника. Виконано моделювання інтегрального показника оцінки конкурентоспроможності постачальника сировини за допомогою нечіткого логічного підходу. Дослідження виконано із застосуванням методів аналізу й синтезу для визначення критеріїв та параметрів вибору постачальника сировини з метою організації руху матеріальних потоків підприємства. Результати. У процесі виконання дослідження встановлено, що пошук нового постачальника сировини і матеріалів потребує чіткого дотримання алгоритму вибору. Одним із елементів алгоритму є дослідження ринку постачальників, яке необхідно проводити із застосуванням показників конкурентоспроможності. Виконано оцінку конкурентоспроможності підприємств постачальників свинини та курятини на ринку України. Визначено перелік оптимальних постачальників для безперебійного забезпечення сировиною підприємства м’ясопереробної галузі. Наукова новизна. У роботі запропоновано методичний підхід до більш детального аналізу постачальників сировини підприємствам, що дозволяє застосувати елементи нечіткої логіки для оптимізації процесу вибору постачальника, уніфікувати різнопланові показники діяльності, порівнювати конкурентоспроможність постачальників як у межах України, так і за кордоном. Практична значимість. Запропоновано модельний порядок оцінки рівня конкурентоспроможності оптимальних постачальників сировини і матеріалів. За основу взято модель інтегрального показника конкуренто-спроможності, складовими якого обрано агреговані показники. Застосування методів нечіткої логіки даломожливість формалізувати отримані різнопланові показники діяльності постачальників сировини і систематизувати їх за єдиною шкалою. Це зробило модель оцінки постачальника універсальною і розширило можливості її використання в практичних цілях.
 • Item
  Determination of the Filler Concentration of the Composite Material to Reduce the Wear of the Central Bowl of the Rail Truck Bolster
  (Elsevier BV, 2023) Baranovskyi, Denys; Myamlin, Sergey; Podosonov, Dmytro; Muradian, Leonty A.
  ENG: During the operation of freight cars, uneven wear occurs in the central bowl of the rail truck bolster. This article aims to determine the concentration of the filler of the composite material to reduce the wear of the central bowl of the rail truck bolster. In this work, for the first time, a mathematical model of the distribution of the filler concentration in the projected composite tape was obtained. To reduce the wear of the working surface of the central bowl of the rail truck bolster, as well as to ensure uniform wear distribution, it is proposed to weld a composite tape with variable tribomechanical properties using contact welding. The wear value of the working surface of the central bowl of the bolster of the rail truck bolster when using composite tapes of compositions Fe-Cr-Ni-Cr3C2 and Fe-Cr-Ni-TiC with contact welding was 0.15–0.18 mm per 10,000 km - for a loaded freight car and 0.08–0.10 mm per 10,000 km for an empty freight car. According to the amount of wear, the value of the service life of the center plate assembly is predicted, which is 320,000–420,000 km.
 • Item
  Predictive Model of Risks in Railroad Transport when Diagnosing Axle Boxes of Freight Wagons
  (SAGE Publishing, 2023) Muradian, Leontii A.; Pitsenko, Iryna; Shaposhnyk, Vladyslav Yu.; Shvets, Angela O.; Shvets, Anzhelika O.
  ENG: This article presents a mathematical model of the risk of failures, depending on the operating parameters, of locomotive diesel engines. The purpose of this study is to determine the risk of failures of locomotive diesel engines in maintenance. The theory of probability and the theory of logic and reliability are used in this theoretical study. The innovations and main works are the first approaches to calculating the risk of failures of locomotive diesel engines by hourly fuel consumption, which, under operational conditions, allows for extending the life of locomotive diesel engines during maintenance. As a result, a maintenance process for 5D49 diesel engines is developed in a locomotive depot. When managing the maintenance processes of 5D49 diesel engines in the locomotive depot, it is determined that the optimal mileage is 45,000 km. The resource of 5D49 diesel engines in the locomotive depot increased by 2.4% in the management of the maintenance process compared to the existing maintenance system.
 • Item
  Determination of the Risk of Failures of Locomotive Diesel Engines in Maintenance
  (MDPI, 2023) Baranovskyi, Denys; Bulakh, Maryna; Michajłyszyn, Adam; Myamlin, Sergey; Muradian, Leonty A.
  ENG: This article presents a mathematical model of the risk of failures, depending on the operating parameters, of locomotive diesel engines. The purpose of this study is to determine the risk of failures of locomotive diesel engines in maintenance. The theory of probability and the theory of logic and reliability are used in this theoretical study. The innovations and main works are the first approaches to calculating the risk of failures of locomotive diesel engines by hourly fuel consumption, which, under operational conditions, allows for extending the life of locomotive diesel engines during maintenance. As a result, a maintenance process for 5D49 diesel engines is developed in a locomotive depot. When managing the maintenance processes of 5D49 diesel engines in the locomotive depot, it is determined that the optimal mileage is 45,000 km. The resource of 5D49 diesel engines in the locomotive depot increased by 2.4% in the management of the maintenance process compared to the existing maintenance system.
 • Item
  Товарно-грошові потоки та макроекономічна рівновага в умовах моделі високоефективної національної економіки
  (Український державний університет науки і технологій (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна), 2023) Мямлін, Владислав Віталійович
  UKR: Метою дослідження є підвищення ефективності функціонування «механізму» національної економіки та в інформуванні наукової економічної громадськості про можливі альтернативні «механізми» її функціонування. Методика полягає у використанні системного та філософсько-гуманістичного підходів, логіко-чуттєвого сприйняття дійсності, методу агрегування, а також застосування аналогій, запозичених у природи та у замкнутих технічних процесів, які вже побудовані та успішно функціонують на підставі універсальних законів збереження. При імітаційному моделюванні даної економічної моделі використано методологію теорії кусково-лінійних агрегатів. Результати. Показано, як направлятимуться товарно-грошові потоки в умовах функціонування моделі високоефективної національної економіки. Доводиться, що внутрішній валовий продукт має відповідати купівельній спроможності населення. При новій моделі відсутні всі протиріччя, притаманні сучасній економіці та передусім кризові явища. Наукова новизна полягає в тому, що вперше прийняті зовсім відмінні від існуючої економічної моделі науково обґрунтовані принципи та правила функціонування. Наприклад, відсутня така економічна категорія як «прибуток», ціна товару визначається за іншими принципами, запропонована нова і дуже проста система оподаткування, кількість грошей у системі постійна і не збільшується. Набув подальшого розвитку понятійно-термінологічний апарат, що дозволяє сформувати відповідні теоретико-методологічні основи системи високоефективного функціонування національної економіки. Практична значимість. Перехід на запропоновану макроекономічну модель в Україні дозволить дати річний економічний ефект щонайменше один трильйон гривень, бюджетні надходження збільшаться приблизно на чотириста мільйонів гривень.
 • Item
  До питання про науковість сучасної економічної теорії
  (Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua”; Cognum Publishing House, 2023) Мямлін, Владислав Віталійович
  UKR: Показано, що сучасна ліберальна економічна теорія є науково не спроможною, оскільки оперує багатьма псевдонауковими категоріями такими, наприклад, як «прибуток», внаслідок чого економіка не працює та схильна до усяких негативних явищ: криз, інфляції, безробіттю тощо. Пропонується нова економічна конструкція – модель високоефективної національної економіки, в якій відсутні суперечності та яка набагато більше прискорить соціально-економічний розвиток суспільства й підвищить добробут держави та населення.
 • Item
  До питання про недопустимість відставання морально-етичного прогресу від науково-технологічного прогресу
  (Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua”; Perfect Publishing, 2023) Мямлін, Владислав Віталійович
  UKR: В даний час науково-технологічний прогрес значно випередив морально-етичний прогрес, а все має бути навпаки. Метою дослідження є спроба відновити у суспільстві морально-етичні принципи, що перетерпіли низку мутацій протягом останнього часу та значно відстали від науково-технологічного прогресу. Тому необхідно обґрунтувати застосування таких дій, які б сприяли підвищенню рівня свідомості людини – основної планетарної задачі людської еволюції. Моральна економіка у вигляді моделі високоефективної соціально-гуманістичної національної економіки дасть набагато більш ефективніший розвиток, ніж сучасна аморальна економіка.
 • Item
  Основные принципы функционирования модели высокоэффективной национальной экономики и её связь с учением Живой Этики
  (Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua”, 2023) Мямлин, Владислав Витальевич
  UKR: Показано основні принципи функціонування Моделі високоефективної національної економіки, яка багато в чому спирається як на відомі фізичні закони, так і на морально-етичні закони, представлені у вченні Живої Етики. Ця модель дозволить ліквідувати всі негативні явища, що породжуються існуючою неоліберальною економікою, що значно прискорить соціально-економічний розвиток суспільства та підвищить добробут держави та населення.
 • Item
  Some Dynamic Processes at Longitudinally-Transverse Shift of the Cargo
  (Silesian University of Technology, Poland, 2023) Muradian, Leontii A.; Shvets, Anzhelika O.; Shvets, Anzhela O.
  ENG: The purpose of the work is to study the influence of the longitudinally-transverse shift of the cargo’s center of mass on the dynamic loading of the wagon in order to solve the problem of predicting the dynamics and stability of an asymmetrically loaded railroad vehicle. During the analytical simulation, a multibody model of the spatial oscillations of the wagon was used. The differential equations of wagon oscillations are compiled using the d'Alembert principle, while the wagon is considered as a system with 42 degrees of freedom. The work presents the results of analytical simulation of some dynamic processes of interaction of railroad vehicles with the rails on the example of flat wagons. The results of the analytical simulation are presented, taking into account the speed of movement along the curved sections of the railway track. The proposed multibody model "heavy cargo – wagon" makes it possible to analytically determine the dynamic characteristics of the system and ensure the development of such methods of transportation of heavy cargo that meet the requirements of train traffic safety. The application of the obtained results will help improve the running safety of freight wagons and enhance the technical and economic performance of railways.
 • Item
  Економіка + мораль: синергія розвитку
  (Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua”; CPN Publishing Group, 2023) Мямлін, Владислав Віталійович
  UKR: Розглядається вплив економіки на мораль та моралі на економіку. Робиться висновок, що в даний час науково-технічний прогрес значно випередив морально-етичний прогрес, а все має бути навпаки. Моральні принципи, які засновані на універсальних духовних законах, мають бути пріоритетними. Моральна економіка дасть ефективніший розвиток, ніж економіка аморальна.
 • Item
  Сучасна парадигма соціально-економічного розвитку: якою вона має бути?
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Мямлін, Владислав Віталійович
  UKR: Мета. Основна мета статті полягає в ознайомленні наукової громадськості з результатами власних макроекономічних досліджень і з тим, яка парадигма має бути прийнята в наш час для ефективного соціально-економічного розвитку держави. Методика. Здійснено критичний аналіз публікацій, присвячених удосконаленню економічної теорії та переходу до нових парадигм. Під час розробки власної соціально-економічної парадигми використано методологічний підхід, згідно з яким розвиток людини і суспільства є головною метою планетарної еволюції, а економіка є лише допоміжною сферою, що забезпечує цей розвиток. Найбільш прийнятною для створення «механізму» економіки запропоновано методологію інженерної діяльності, яка давно добре зарекомендувала себе під час розробки нових технологій та обладнання у промисловості. Результати. В економічному співтоваристві відсутня єдина думка щодо подальшого функціонування економічної теорії та вибору нової парадигми розвитку. Усі парадигми, які ґрунтуються на «прибутковій» ідеології і які не спроможні уникнути криз, є неприйнятними. Соціально-економічною парадигмою можуть називатися лише такі наукові досягнення, які дозволять створити надійний антикризовий «механізм» макроекономіки. Парадигми гуманітарних наук повинні відрізнятися від парадигм фізичних наук тим, що мають показувати кінцеву мету, якої потрібно прагнути. Наукова новизна. Запропоновано абсолютно нову модель соціально-економічного розвитку держави, яка не має аналогів у світовій практиці, а на її основі – нову соціально-економічну парадигму. Описано головні принципи, які мають бути покладені в основу функціонування високоефективного «механізму» макроекономіки. Найважливіший принцип нової економічної моделі полягає у відмові від псевдонаукової категорії «прибуток», яка постійно штовхає економіку в бік криз. Практична значимість. Тільки в Україні впровадження цієї моделі дозволить уже на початковому етапі отримати економічний ефект – більше одного трильйона гривень на рік, а наслідки соціального ефекту можуть бути ще набагато вищими.
 • Item
  На які універсальні закони Всесвіту повинна спиратися економіка, щоб вона могла ефективно функціонувати
  (Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua”; Barca Academy Publishing, 2023) Мямлін, Владислав Віталійович
  UKR: Грандіозні досягнення науки і техніки не допомогли людству стати щасливішим, здоровішим, свідомішим, не позбавили від злочинів і військових конфліктів. Це походить від того, що ми ще мало уявляємо істинних законів життя, біологічних законів світоустрою. Ці універсальні закони Всесвіту, на відміну від наших земних законів, однакові повсюди і виключають всяке свавілля та маніпулювання ними. Серед цих законів є фізичні, а є й духовні закони. Коли все влаштовано відповідно до світового розуму, з'являється рівновага та гармонія. Те саме стосується й економіки. Якщо вона сповнена негативних явищ та постійних криз, то застосовувані в ній принципи та «закони» є невірними.
 • Item
  До питання про існування об’єктивних законів соціально-економічного розвитку
  (Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua”, 2023) Мямлін, Владислав Віталійович
  UKR: Розглядаються різні думки вчених щодо існування законів розвитку суспільства та економіки. Робиться висновок, що жодних об'єктивних законів розвитку економіки не існує, замість них є різні принципи та правила, які встановлюються самою людиною, і, в залежності від необхідних цілей, вони можуть створювати різні умови для функціонування «механізму» макроекономіки: або на загальне благо, або на благо «обраних».
 • Item
  Determination of the Filler Concentration of the Composite Tape
  (MDPI, 2022) Baranovskyi, Denys; Myamlin, Sergey; Bulakh, Maryna; Podosonov, Dmytro; Muradian, Leonty
  ENG: For the first time, a theoretical dependence was obtained to determine the filler concentration of the composite tape. On the basis of this dependence, a composite tape with variable mechanical and tribological properties can be obtained. It is proposed that the composite tape is welded onto the cylindrical surface of the central bowl of the rail truck bolster. The bench tests made it possible to determine the degree of wear of the central bowl of the rail truck bolster by means of a welded composite tape. The wear value of the central bowl of the rail truck bolster with welded-on composite tapes is 0.15–0.18 mm per 10,000 km of a freight car’s mileage. The predicted service life of the central bowl of the rail truck bolster with a welded-on composite tape is 320–420 thousand km.
 • Item
  Дослідження експлуатаційної надійності вантажних вагонів з підвищеною вантажопідйомністю
  (КІЗТ Державний університет інфраструктури та технологій, Київ, 2022) Молчанов, Дмитро Юрійович; Мурадян, Леонтій Абрамович
  UKR: Аналізуються результати експлуатаційних випробувань дослідних вагонів з підвищеною вантажопідйомністю в термін їх міжремонтної експлуатації, а саме, підтвердження безпеки руху поїздів в період експлуатації цих вагонів від виготовлення до першого деповського ремонту, а також у період їх експлуатації між деповськими ремонтами. Розглянуто особливості конструкції напіввагону моделі 12-1905 на візках моделі 18-1711 з осьовим навантаженням 25 т. Наведемо деякі конструктивні особливості візка.
 • Item
  Підвищення рівня безпеки руху на залізничному транспорті за рахунок модернізації методів діагностики буксового вузла
  (КІЗТ Державний університет інфраструктури та технологій, Київ, 2022) Піценко, Ірина Віталійовна; Мурадян, Леонтій Абрамович
  UKR: Оскільки залізницями України здійснюються переважно вантажні перевезення, першочерговим завданням у забезпеченні необхідного рівня безпеки перевезень є належне підтримання технічного стану та надійності вагонного парку. Аналіз відмов буксових вузлів колісних пар показує, що більшість з них спричинені неякісним ремонтом та технічним обслуговуванням і що на цей процес значною мірою впливає недотримання технології виконання робіт, в тому числі людський фактор. Для того, щоб зменшити прийнятний ризик при ремонті та технічному обслуговуванні вагонів, рекомендується використовувати метод діагностики та подальшого розрахунку ризику для буксових вузлів колісних пар для оцінки безпеки руху поїздів.