Розвідний міст

Loading...
Thumbnail Image
Date
2004
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ
Abstract
UK: Розвідний міст складається з прогонової будови і механізму розведення у вигляді одного або двох вертикально установлених шарнірних паралелограмів. При цьому нижня, жорстко закріплена, сторона паралелограма опирається на опори берегового прогону. На річковій стороні паралелограма закріплена половина ферми, а сполучення елементів ферми виконано на рівні його верхнього і нижнього поясів. Проїзд влаштовано на рівні нижнього поясу прогонової будови. При використанні механізму розведення з одного берега опори виконані однаковими.
RU: Разводной мост состоит из пролетного строения и механизма разведения в виде одного или двух вертикально установленных шарнирных параллелограммов. При этом нижняя, жестко закрепленная, сторона параллелограмма опирается на опоры берегового прогона. На речной стороне параллелограмма закреплена половина фермы, а соединения элементов фермы выполнены на уровне верхнего и нижнего поясов. Проезд устроен на уровне нижнего пояса пролетного строения. При использовании механизма разведения с одного берега опоры выполнены одинаковыми.
EN: The movable bridge comprises a baulk structure and a mechanism for opening as one or two installed vertically hinged parallelograms. At that the lower rigidly fixed side of the parallelogram rests on the supports of the bank baulk. At the river side of the parallelogram half of the truss is fixed, and connection of the elements of the truss is arranged at the level of the upper and the lower belts. The passage is arranged at the level of the lower belt of the baulk structure. At application of the mechanism of opening at one bank the supports are arranged as being the same.
Description
В. Марочка: ORCID 0000-0001-8856-5708
Keywords
МПК E01D 15/00, мостобудування, влаштування розвідних мостів, конструкції механізмів розведення, патент, КМТ
Citation
Розвідний міст: пат. 69150 Україна: МПК E01D 15/00. № 20031211331; заявл. 10.12.2003; опубл. 16.08.2004, Бюл. № 8. 1 с.