Траверса

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ
Abstract
UK: Траверса складається з металевої балки та двогілкових строп. У нижній частині балки з обох сторін нерухомо закріплені зубчасті рейки з рухомими зубчастими котками.
RU: Траверса состоит из металлической балки и двухветвенных строп. В нижней части балки с обеих сторон неподвижно закреплены зубчатые рейки с подвижными зубчатыми катками.
EN: A traverse consists of a metal beam and two-leg slings. At the bottom of the beam from both sides toothed racks with movable toothed rollers are fastened.
Description
Keywords
МПК B60S13/00, B66C 1/00, вантажопідйомна техніка, вантажозахоплювальний пристрій, траверса, патент
Citation
Траверса: пат. 50373 Україна: МПК B60S 13/00, B66C 1/00. № u200911316; заявл. 06.11.2009; опубл. 10.06.2010, Бюл. № 11. 2 с.