Оптимізація використання біокомпозитних матеріалів та моделювання процесів біологічної деструкції нафтопродуктів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Донецький інститут залізничного транспорту Української державної академії залізничного транспорту, м. Донецьк
Abstract
UKR: У статті розглянуті існуючі математичні рівняння щодо моделювання процесів нафтозабруднення. Запропоновано оптимізацію використання біокомпозитних матеріалів шляхом застосування розробленої математичної моделі, яка описує процес біодеструкції.
RUS: В статье рассмотрены существующие математические уравнения для моделирования процессов нефтезагрязнения. Предложена оптимизация использования биокомпозитных материалов с применением разработанной математической модели, описывающей процесс биодеструкции.
ENG: The existing mathematical equations to simulate the processes of oil pollution is considered in the article. The optimization of biocomposite materials using the developed mathematical model describing the process of biodegradation was proposed.
Description
Ю. Зеленько: ORCID 0000-0001-5551-0305; А. Горбова: ORCID -0000-0002-5612-2715; А. Лещинська:ORCID 0000-0002-2173-0091
Keywords
ліквідація аварій, нафтопродукти, сорбент, біологічна деструкція, математична модель, ликвидация аварий, нефтепродукты, сорбент, биологическая деструкция, математическая модель, liquidation of failures, oil products, sorbent, biological degradation, the mathematical mode, КХІЕ, КІТ
Citation
Зеленько, Ю. В. Оптимізація використання біокомпозитних матеріалів та моделювання процесів біологічної деструкції нафтопродуктів / Ю. В. Зеленько та ін. // Збірник наукових праць ДонІЗТ. – Донецьк, 2012. – Вип. 29. – С. 222–227.