Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції «Електрифікація транспорту «ТРАНСЕЛЕКТРО-2017»

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
UK: У збірнику представлені матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції «Електрифікація транспорту «ТРАНСЕЛЕКТРО – 2017», яка ві-дбулась 20–21.12.2017 р. у м. Дніпро. Збірник призначений для науково-технічних працівників залізниць, підприємств транспорту, наукових організацій, викладачів і науковців вищих навчальних закладів, аспірантів і студентів.
RU: В сборнике представлены материалы X Международной научно-практической конференции «Электрификация транспорта«Трансэлектро - 2017», которая состоялась 20-21.12.2017 г. в г. Днипро. Сборник предназначен для научно-технических работников железных дорог, предприятий транспорта, научных организаций, преподавателей и научных работников высших учебных заведений, аспирантов и студентов.
Description
Keywords
електрифікація транспорту, електропостачання залізниць, електричний транспорт, электрификация транспорта, электроснабжение железных дорог, электрический транспорт, electrification of transportation, power supply rail, electric transport
Citation
Електрифікація транспорту «ТРАНСЕЛЕКТРО-2017» = Электрификация транспорта «ТРАНСЭЛЕКТРО-2017» = Electrification on Transport «TRANSELECTRO-2017» : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. ( Дніпро, 20–21 грудня 2017 р.) / Міністерство освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – Дніпро : Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2017. – 99 с.