Створення нових можливостей АСК ВП УЗ із підтримки оперативного планування призначення локомотивів до складу вантажних поїздів

Abstract
UK: Розглядається можливість використання серверів застосувань в складі АСК ВП УЗ як аналітичних серверів для підтримки оперативного планування призначення локомотивів до скла¬ду вантажних поїздів.
RU: Рассматривается возможность использования серверов приложений в составе аск вп уз как аналитических серверов для поддержки оперативного планирования назначения локомотивов в состав грузовых поездов.
EN: It is considered the possibility of using applications servers of automatized control system by Ukrainian railway goods transportations as analytical servers to support the operative planning for locomotives assignment forming a part of goods trains.
Description
І. Жуковицький: ORCID 0000-0002-3491-5976, А. Устенко: ORCID 0000-0002-8677-4781
Keywords
вантажний поїзд, призначення локомотивів, автоматизована система планування, грузовой поезд, назначения локомотивов, автоматизированная система планирования, freight train, purpose locomotives, automated planning system, КЕОМ
Citation
Жуковицький, І. В. Створення нових можливостей АСК ВП УЗ із підтримки оперативного планування призначення локомотивів до складу вантажних поїздів / І. В. Жуковицький, А. Б. Устенко, О. Л. Зіненко // Інформаційно керуючі системи на залізничному транспорті. – 2011. – № 5. – С. 51–56. УДК 656.212.5:681.3