Пристрій для динамічного зондування нескельних грунтів (патент 11904)

Abstract
UKR: Пристрій для динамічного зондування нескельних ґрунтів містить конус, нагвинчений на штангу, на верхній частині якої приварений шабот із вільно встановленою напрямною і молот, розміщений з можливістю вільного падіння з переміщенням по напрямній. При цьому конус виготовлений пустотілим.
RUS: Предлагаемое устройство для динамического зондирования нескального грунта содержит штангу, полый конический наконечник, установленный на штанге, опору с направляющими рельсами и молот, установленный с возможностью перемещения по направляющим рельсам под действием силы тяжести.
ENG: The proposed device for dynamic earth sounding contains a bar, a hollow cone tip, which is installed at the bar, a support with guide rails, and a hammer, which is installed with a possibility to move along the guide rails under gravity.
Description
С. Мямлін: ORCID 0000-0002-7383-9304; В. Петренко: ORCID 0000-0003-2201-3593
Keywords
МПК G01N 3/40, G01N 5/00, будівельна галузь, нескельні ґрунти, інженерні вишукування, динамічне зондування, патент, КВВГ, КХІЕ, КТОФ
Citation
Пристрій для динамічного зондування нескельних грунтів: пат. 11904 Україна: МПК G01N 3/40, G01N 5/00. № u200506655; заявл. 07.07.2005; опубл. 16.01.2006, Бюл. № 1. 2 с.