Інші праці КХІЕ

Permanent URI for this collection

RU: Другие труды
EN: Other Works

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 59
 • Item
  Техноекологія
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Безовська, Марина Сергіївна; Розгон, Оксана Вікторівна
  UKR: Методичні рекомендації призначені для використання студентами усіх форм навчання освітнього ступеня «бакалавр» за ОПП «Екологія» спеціальності 101 «Екологія» під час виконання практичних занять з дисципліни «Техноекологія». Методичні рекомендації містять основні теоретичні положення для засвоєння матеріалу, методики розв’язання задач з дисципліни, контрольні питання для підготовки до модулю.
 • Item
  Аналіз термічних методів переробки побутових відходів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Ярошенко, Віктор Олександрович
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 63 сторінках, містить 4 формули, 17 ілюстрацій, 9 таблиць, 56 використаних джерел. В бакалаврській роботі був проведений аналіз сучасного стану проблеми поводження з ТПВ. Виконано аналітичний огляд сучасного стану енергетичного використання твердих побутових відходів. Підібране газоочисне обладнання для досягнення норм на викиди забруднюючих речовин. Мета роботи – порівняння методів термічної утилізації ТПВ, визначення найраціональнішого з економічної та екологічної точки зору. Методологія та методи дослідження - аналіз світового досвіду термічної утилізації ТПВ, визначення основних негативних факторів процесів спалювання ТПВ згідно з довідниками.
 • Item
  Аналіз екологічної ситуації на стрілочному заводі
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Петрушанко, Наталія Вікторівна
  UKR: Дипломна робота виконана на 40 сторінок, містить 2 формули, 24 ілюстрації, 5 таблиць, 21використане джерело. Об’єктом дослідження є діяльність стрілочного заводу з точки зору його впливу на навколишнє природне середовище. Метою даної роботи є надання характеристики роботи стрілочного підприємства з точки зору впливу на довкілля. Методи дослідження: бібліографічний метод, для побудови графіків і діаграм використовували стандартний програмний пакет MS Office Excel. Одержані результати: отримана всебічна екологічна характеристика стрілочного заводу.
 • Item
  Оцінка негативного впливу металургійного заводу на довкілля
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Кравченко, Валерія Олегівна
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 40 сторінках, містить 2 формули, 23 ілюстрації, 6 таблиць та 17 джерел. Об’єктом дослідження є діяльність металургійного заводу з точки зору його впливу на навколишнє природне середовище. Метою даної роботи є надання характеристики роботи металургійного підприємства з точки зору впливу на довкілля. Методи дослідження - бібліографічний метод, для побудови графіків і діаграм використовували стандартний програмний пакет MS Office Excel. Одержані результати - отримана всебічна екологічна характеристика металургійного заводу.
 • Item
  Розробка екологічно безпечної схеми відновлення відпрацьованих моторних олив
  (Baltija Publishing, Riga, 2019) Зеленько, Юлія Володимирівна; Безовська, Марина Сергіївна
  UKR: Утворення відходів є важливою проблемою для залізничного транспорту України. Найпростіші методи, що застосовуються сьогодні для відновлення відпрацьованих олив на залізницях, не дають повного ефекту; тому більш раціонально використовувати новітні розробки, які швидко окупляться і дадуть значний екологічний та економічний ефект. Ми розробили та запропонували схему відновлення відпрацьованих олив. Розробляючи загальну схему відновлення експлуатаційних якостей відбракованих моторних олив, ми виходили з результатів проведених лабораторних випробувань різних методів очищення та оптимізованого варіанту обраної технології. Значна увага приділялася також еколого-токсикологічній стороні цього питання. Адже використані нафтопродукти - це токсичні відходи, які мають низький ступінь біодеструкції (10-30%). Токсичність нафтопродуктів визначається комбінацією вуглеводнів, що входять до їх складу. Слід зазначити, що основними сполуками, що утворюють негативний токсикологічний профіль оливних відходів (включаючи відпрацьовані оливи), є бенз(α)пірен, фурани, діоксини, поліхлоровані біфеніли та ін. Основна рекомендація міжнародного співтовариства щодо складу олив з цієї точки зору - відсутність у них важких металів та хлорвмісних сполук. Ось чому ми перевірили свіжі, відбраковані та відновлені за запропонованою схемою оливи на вміст бенз(α) пірену, важких металів та хлорид-іонів. Порівнюючи екологічні показники свіжих, відбракованих та відновлених олив, ми виявили, що хлорид-іони відсутні на всіх стадіях; також при роботі олив в них з'являється бенз(α)пірен, який повністю зникає після їх обробки за запропонованою схемою; значне зменшення кількості токсичних елементів після обробки олив згідно із запропонованими схемами підтверджує їх безпеку та екологічну безпеку схем. Таким чином, реалізація запропонованої схеми поверне цінну сировину (оливу) до технологічного циклу, створить майже безвідходне виробництво відновлених олив, а також сприятиме створенню безвідходного виробничо-територіального комплексу на основі лінійного підрозділу залізниці, що дасть можливість отримати значний економічний ефект.
 • Item
  Сорбційний біодеструктивний матеріал для очищення води та ґрунту від забруднення нафтою, нафтопродуктами та рідкими вуглеводнями
  (Укр. держ. ун-т науки і технологій, Дніпро, 2018) Сорока, Максим Леонідович
  UKR: Сорбційний біодеструктивний матеріал для очищення води та ґрунту від забруднення нафтою, нафтопродуктами та рідкими вуглеводнями містить пористий сорбент та іммобілізовані на його поверхні мікроорганізми. Як пористий сорбент використовують золу або шлак, які утворюються в наслідок термічної утилізації кісток та скелету тварин, у тому числі великої рогатої худоби.
 • Item
  Роль екологічних Citizen Science проєктів для підтримки екології життя, ментального здоров’я та протидії дезінформації під час війни в Україні
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Сорока, Максим; Cernochova, Marcela
  UKR: Активні воєнні дії вплинули на усі аспекти безпеки в Україні. Ми стали свідками чисельних випадків порушення усіх принципів гуманітарної, хімічної, радіаційної безпеки. Ворог в якості гідридного інструменту війни активно використовує дезінформацію про техногенно-екологічну небезпеку. У своїй доповіді я продемонструю роль громадських Citizen Science проєктів у боротьбі з Інформаційно-пропагандистськими спеціальними операціями та підтримці ментального здоров’я населення в умовах небезпеки. На прикладі Української мережі громадського моніторингу якості повітря EcoCity та міжнародного проєкту «Чисте повітря для України» у доповіді будуть представлені конкретні кейси протидії дезінформації про радіаційну та екологічну небезпеки на окупованих територіях та місцях активних бойових дій. За результатами досліджень сформовано три додаткових принципи, які допоможуть Citizen Science проєктам поширювати ідеї екології життя та боротися з ІПСО в умовах високого рівні небезпеки.
 • Item
  Спосіб осадження композиційних електролітичних покриттів
  (ДП “Український інститут промислової власності”, Київ, 2015) Заблудовський, Володимир Олександрович; Штапенко, Едуард Пилипович; Дудкіна, Валентина Василівна
  UKR: Спосіб отримання нікелевих гальванічних покриттів, модифікованих наноалмазами, імпульсним струмом з частотою f=50÷800 Гц і шпаруватістю Q=2÷50 включає введення в електроліт фракцій наноалмазів розмірами менше 200 нм. Осадження проводять програмованим імпульсним струмом, у якому шпаруватість імпульсів струму збільшується від пачки до пачки імпульсів від 2 до 50 при незмінних значеннях частоти імпульсів і середньої густини струму.
 • Item
  Спосіб визначення сумарної концентрації гасу у промислових викидах з фотоколориметричним закінченням
  (ДП “Український інститут промислової власності”, Київ, 2015) Васильєва, Світлана Володимирівна; Сорока, Максим Леонідович
  UKR: Спосіб визначення сумарної концентрації гасу у промислових викидах з фотоколориметричним закінченням, у якому відібрану пробу газоповітряної суміші для аналізу пропускають через поглинальний апарат Полежаєва, заповнений індикаторним розчином калію біхромату у сірчаній кислоті, аліквоту якого після термічної обробки та охолодження аналізують фотоколориметричним методом з вимірюванням абсолютної оптичної густини індикаторного розчину. Вимірювання абсолютної оптичної густини індикаторного розчину виконують з використанням фотоелектричного колориметра у кюветі товщиною 5 мм при довжині хвилі із діапазону від 660 нм до 680 нм.
 • Item
  Спосіб визначення сумарної концентрації уайт-спіриту у промислових викидах з фотоколориметричним закінченням
  (ДП “Український інститут промислової власності”, Київ, 2015) Сорока, Максим Леонідович
  UKR: Спосіб визначення сумарної концентрації уайт-спіриту у промислових викидах з фотоколориметричним закінченням, у якому відібрану пробу газоповітряної суміші для аналізу пропускають через поглинальний апарат Полежаєва, заповнений індикаторним розчином калію біхромату у сірчаній кислоті, аліквоту якого після термічної обробки та охолодження аналізують фотоколориметричним методом з вимірюванням абсолютної оптичної густини індикаторного розчину. Вимірювання абсолютної оптичної густини індикаторного розчину виконують з використанням фотоелектричного колориметра у кюветі товщиною 5 мм для однієї проби при двох довжинах хвиль із діапазонів від 640 до 670 нм та від 690 до 720 нм.
 • Item
  Композиційний сорбент для очистки різноманітних поверхонь від нафтопродуктів (патент 103388)
  (ДП “Український інститут промислової власності”, Київ, 2013) Сорока, Максим Леонідович; Зеленько, Юлія Володимирівна
  UKR: Винахід стосується композиційних твердих сорбентів для очистки різноманітних поверхонь від нафтопродуктів на основі композиції органічних та неорганічних компонентів, сорбент для очистки різноманітних поверхонь від нафтопродуктів, що містить висушені та подрібнені сезонні відходи зон зелених насаджень міст (опале листя), целюлозне волокно, карбонат кальцію, сульфат кальцію та каолін при співвідношенні компонентів, мас. %: 50-90; 3,0-15; 2,5-15; 2,5-10; решта, відповідно. Технічний результат: збільшенні поглинальної здатності сорбенту та зменшенні тривалості процесу сорбції.
 • Item
  Спосіб локалізації та ліквідації розливів забруднюючих речовин на твердих поверхнях та ґрунті при перевезенні небезпечних вантажів наземними видами транспорту
  (ДП “Український інститут промислової власності”, Київ, 2013) Сорока, Максим Леонідович; Яришкіна, Лариса Олександрівна
  UKR: Спосіб локалізації та ліквідації розливів забруднюючих речовин на твердих поверхнях та ґрунті при перевезенні небезпечних вантажів наземними видами транспорту, при якому послідовно виконують транспортування сорбенту або поглинального матеріалу у вигляді сорбційного бону разом з небезпечним вантажем, розпаковку сорбційного бону, створення на твердій поверхні або ґрунті бар'єру з використанням сорбційного бону; відкачування з зони локалізації розливу рідкої фази небезпечного вантажу; розміщення на забрудненій поверхні сорбційного бону, збирання насиченого небезпечним вантажем сорбційного бону, упаковку насиченого небезпечним вантажем сорбційного бону, транспортування насиченого небезпечним вантажем сорбційного бону на утилізацію.
 • Item
  Спосіб регенерації відпрацьованої компресорної оливи
  (ДП “Український інститут промислової власності”, Київ, 2013) Лещинська, Анна Львівна; Зеленько, Юлія Володимирівна; Безовська, Марина Сергіївна
  UKR: Спосіб регенерації відпрацьованої компресорної оливи шляхом обробки етоксильованим лаурилсульфатом натрію.
 • Item
  Спосіб очищення ґрунтів від нафти та нафтопродуктів (патент 76915)
  (ДП “Український інститут промислової власності”, Київ, 2013) Зеленько, Юлія Володимирівна; Лещинська, Анна Львівна
  UKR: Спосіб очищення ґрунтів від нафти та нафтопродуктів включає послідовне виконання наступних процедур: обваловування зони розливу нафтопродукту; відкачка рідкої фази нафтопродуктів у резервні баки; засипка місця розливу нафтопродукту сорбційним матеріалом; збирання насиченого нафтопродуктами сорбційного матеріалу з його подальшою утилізацією або регенерацією. Після етапу збирання насиченого нафтопродуктами сорбційного матеріалу виконуються такі процедури: розпушування ґрунту; внесення в зону очищення мінеральнополімерного комплексу у вигляді матів або рулонів; активація мінерально-полімерного комплексу; контактна взаємодія.
 • Item
  Спосіб очищення ґрунтів від нафти та нафтопродуктів (патент 76913)
  (ДП “Український інститут промислової власності”, Київ, 2013) Зеленько, Юлія Володимирівна; Лещинська, Анна Львівна; Сандовський, Михайло Олексійович
  UKR: Спосіб очищення ґрунтів від нафти та нафтопродуктів включає послідовне виконання наступних процедур: обваловка зони розливу нафтопродукту, відкачка рідкої фази нафтопродуктів у резервні баки, засипка місця розливу нафтопродукту сорбційним матеріалом, збирання насиченого нафтопродуктами сорбційного матеріалу з його подальшою утилізацією або регенерацією, розпушування ґрунту, внесення в зону очищення композиційного сорбенту біодеструктивного типу, активація композиційного сорбенту, контактна взаємодія.
 • Item
  Сорбент для очистки поверхні ґрунту від нафтопродуктів та вуглеводів
  (ДП “Український інститут промислової власності”, Київ, 2012) Яришкіна, Лариса Олександрівна; Сорока, Максим Леонідович
  UKR: Сорбент для очистки поверхні ґрунту від нафтопродуктів та вуглеводнів містить висушене та гранульоване целюлозне волокно, карбонат кальцію, каолін, текстильні відходи тканин.
 • Item
  Комплексна оцінка ризиків для здоров’я населення від забруднення атмосфери промисловим підприємством
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Лисенко, Максим Андрійович
  UKR: Випускна магістерська робота присвячена визначенню особливостей оцінки якості атмосферного повітря та здоров’я населення у містах промислових агломерацій. Проведено узагальнення впливу виробничої діяльності на стан атмосферного повітря за допомогою систем моніторингу, також за результатами статистичного аналізу проведена оцінка якості атмосферного повітря на прикладі м. Кам’янське. В роботі здійснювалася оцінка ризиків хронічної інтоксикації включаючи канцерогенний і неканцерогенний ризики та виявлялися райони міста, які найбільш несприятливі для проживання.
 • Item
  Оцінка впливу на довкілля підприємства автомобільного сервісу в умовах близького розташування житлової забудови
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Ямпольська, Лілія Євгенівна
  UKR: У цій магістерській роботі проведена комплексна екологічна оцінка впливу на довкілля підприємства автотранспортного сервісу, яке здійснює виробничу діяльність в умовах близького розташування міської забудови. У розділах дипломної роботи представлений аналіз джерел викидів підприємства та оцінка річного обсягу викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, обчислені зони розсіювання викидів, проведена інвентаризація та аналіз місць і обсягів утворення відходів. У науково-дослідній частині роботи виконано аналіз ефективності екологічного менеджменту та аналітичного контролю за станом забруднення на підприємстві - традиційні та інноваційні методи інструментального аналізу вмісту нафтопродуктів у стічних водах. Були надані комплексні рекомендації щодо застосування цих методів в рамках управління екологічною діяльністю малих підприємств автомобільного сервісу.
 • Item
  Оцінка впливу метизного виробництва на атмосферне повітря
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Погрібна, Наталія Олексіївна
  UKR: Об’єкт дослідження ‒ масштаби впливу підприємства третього класу небезпеки з виробництва металевої продукції на якість, стан та рівень екологічної безпеки атмосферного повітря урбоекосистеми з високим антропогенним навантаженням, а також на стан здоров’я реципієнтів (населення) та гомеостаз екосистем. Предмет дослідження – рівень екологічної безпеки викидів забруднюючих речовин від технологічних процесів виробництва метизної продукції, рівні забрудненості атмосфери та шляхи зниження негативного впливу підприємства на стан атмосферного повітря урбанізованої екосистеми. Мета дослідження – оцінити масштаби екологічного впливу типового підприємства індустрії металевих виробів на стан атмосферного повітря урбоекосистеми міста Дніпро, виявити найнебезпечніші забруднюючі речовини та джерела викидів дослідженого підприємства. У магістерській роботі детально проаналізовано проблему забруднення атмосферного повітря промисловими викидами, узагальнено інформацію про найпоширеніші забруднюючі речовини. Проведено аналіз особливостей технологічних процесів метизного виробництва (травлення, промивання, вапнування, волочіння, цинкування, відпал, флюсування, сушка та ін.). Вивчено кількісний та якісний склад викидів виробництва металевих виробів, надано екотоксикологічну оцінку основних забруднюючих речовин. Побудовано ситуаційні карти забруднення атмосферного повітря внаслідок розсіювання викидів дослідженого підприємства (поля розсіювання концентрацій), визначено пріоритетні забруднювачі, концентрація яких значно перевищує затверджені ГДК на границі СЗЗ. За результатами розрахунків встановлено, що найнебезпечнішими є наступні джерела викидів: ‒ 92 та 93 (розігрів тепловозів узимку); ‒ 76-79 (дефлектор, станція нейтралізації). При цьому джерела №92 та 93 є сезонними, викиди з цих джерел здійснюють тільки узимку та данні джерела непов’язані з основними технологічними процесами. Що стосується джерел №76-79 – це труби, що відводять викиди від станції нейтралізації кислих стоків енергетичного цеху. Найбільш небезпечними забруднюючими речовинами є бенз(а)пірен, діоксид азоту та кальцію гідроксид. Встановлено, що на території підприємства концентрація BaP перевищує ГДК (10-6 мг/м3) від 1,2 до 200 разів, концентрація двооксиду азоту перевищує ГДК (0,04 мг/м3) від 1,2 до 10 разів, концентрація гідроксиду кальцію в повітрі перевищує ГДК (0,01 мг/м3) від 1,2 до 50 разів. В межах санітарно-захисної зони концентрація BaP перевищує ГДК від 1,2 до 100 разів, NO2 ‒ від 1,2 до 10 разів, Ca(OH)2 ‒ від 1,2 до 20 разів. Рівень забруднення території підприємства та СЗЗ є недопустимим. Уточнено межі санітарно-захисної зони з поправкою на розу вітрів та за рівнем концентрації, розроблено систему моніторингу із застосування сучасною ГІС.
 • Item
  Екологізація процесів утилізації шламів фільтрувальних станцій залізничного водопостачання
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Оришечко, Олександр Сергійович
  UKR: Об’єкт дослідження - шлами фільтрувальних станцій залізничного водопостачання, що вміщують алюміній. Мета роботи – розробка технології регенерації шламів, що вміщують алюміній для отримання коагулянтів для очистки природних та стічних вод. Методологія та методи дослідження - планування та постановка експериментальної частини дослідження базується на стандартизованих методиках визначення вмісту алюмінію в регенерованому шламі та показників якості очищеної природної та стічної води. Наукова новизна отриманих результатів - визначення оптимальних умов одержання регенерованого коагулянту з шламів фільтрувальних станцій очистки води, та ефективності його застосування для очистки природних та стічних вод. Надано рекомендації щодо використання регенерованого коагулянту в технології очищення води на станціях водоочищення. Практичне значення отриманих результатів полягає у розробці технологічної схеми регенерації коагулянту з шламу фільтрувальних станцій, визначення оптимальних умов процесу, визначенні ефективності застосування одержаного регенерованого коагулянту. Результати експериментальних та теоретичних досліджень можуть бути використані широким колом спеціалістів у галузі водопостачання та водовідведення, екологічної безпеки, раціонального природокористування.