Дослідження життєвого циклу рейок

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Магістерська робота виконана на 93 сторінках, містить 20 рисунків, 18 таблиць та 57 використані джерела. У магістерській роботі досліджується життєвий цикл рейок. Досліджується явище зносу рейок і визначається який фактор впливає на підвищений зносу рейок. Також аналізуються дефекти рейок та способи ії усунення. Застосування гібридної технології виплавки/розливки рейкового металу, що поєднує переваги безперервного лиття та електрошлакового переплавлення, відкриває нові можливості для отримання високоякісного рейкового металу, зокрема й сучасних заевтектоїдних марок. Запропонована нова методика практичного визначення маси зношеного металу за допомогою штанген-циркуля. Похибка складає 10-15 %. Даний метод може бути використаний , як експрес метод в польових умовах без вилучення рейки з колії.
ENG: The master's thesis is 93 pages long, contains 20 figures, 18 tables and 57 sources used. The master's thesis examines the life cycle of rails. The phenomenon of rail wear is investigated and it is determined which factor influences the increased rail wear. Defects of rails and ways of its elimination are also analyzed. The use of hybrid rail metal smelting / casting technology, which combines the advantages of continuous casting and electroslag remelting, opens up new opportunities for high-quality rail metal, including modern eutectoid brands. A new method of practical determination of the mass of worn metal using a caliper is proposed. The error is 10-15%. This method can be used as an express method in the field without removing the rail from the track.
Description
Keywords
рейка, боковий знос, вертикальний знос, приведений знос, дефекти рейок, rail, lateral wear, vertical wear, reduced wear, rail defects, ВКР, КТІ
Citation
Мосесов В. А. Дослідження життєвого циклу рейок : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 273 – залізничний транспорт / наук. керівник М. А. Арбузов ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2021. 93 с.