Пристрій захисту рейкових кіл ділянки тяги змінного струму від впливу зворотного постійного струму

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДП “Український інститут промислової власності”, Київ
Abstract
UKR: Пристрій захисту рейкових кіл ділянок тяги змінного струму від впливу зворотного постійного струму містить силові захисні комутуючі блоки, рейкову лінію, схему керування ними, колійні дросель-трансформатори, відсмоктуючий провід зворотного тягового змінного струму, блок контролю віддалення хвоста поїзда з використанням апаратури тонального рейкового кола, генератор тональної частоти, приймач тональної частоти, резистор, розв'язуючий конденсатор. Силові комутуючі блоки підключені в середні точки не менш ніж трьох (чотирьох) дросельних пунктів. Один з блоків встановлюється на межі станції стикування і полігону електротяги змінного струму, а два (три) інших - на відстані від першого не менше довжини трьох (чотирьох) блок ділянок послідовно один за одним. Схема керування силовим комутуючим блоком містить перший компаратор, схему формування сигналів включення блока, яка містить перший інвертор, логічний елемент І та JK-тригер; другий логічний елемент І, двопороговий елемент. При цьому інверсний вихід компаратора з'єднаний з виходом випрямляча, який за допомогою узгоджувального трансформатора та послідовно з ним ввімкненого блокуючого конденсатора підключено до середньої точки дросель-трансформатора, а на прямий вхід цього компаратора підключено напругу заданого рівня.
Description
А. Журавльов: ORCID 0000-0001-6885-5177
Keywords
МПК B61L 1/00, залізнична автоматика, пристрий захисту рейкових кіл, ділянка тяги змінного струму, станція стикування, пристрий силового захисного комутуючого блока, патент, КАТ
Citation
Пристрій захисту рейкових кіл ділянки тяги змінного струму від впливу зворотного постійного струму : пат. 84968 Україна: МПК B61L 1/00. № u201304391 заявл. 08.04.2013; опубл. 11.11.2013, бюл. № 21. 6 с.