Енергозберігаюча система тягового електроприводу електропоїздів постійного струму

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
UK: Об’єктом досліджень є методики більш точного розрахунку пуско-гальмівних діаграм з врахуванням впливу на процеси змінювання струмів якорів тягових машин і сил гальмування електропоїздів, затримки росту струму якорів при вимиканні ступенів пускового реостату і включення ступенів послаблення збудження з-за наявності в їх колі індуктивності, затримки зміни потоку збудження внаслідок дії вихрових струмів в осердях тягових машин і зміни швидкості руху в процесі росту струму якорів. Предметом дослідження є методики розрахунки тягових і гальмівних характеристик з обґрунтуванням спрощеного врахування суми магнітних втрат в тяговій машині і механічних втрат в редукторі і оцінка з використанням методик енергетичної ефективності технічних рішень: зменшення зниження сил тяги і гальмування в процесі перегрупування тягових машин; зменшення часу хронометричного часу обертання реостатного контролера; використання при руху по тривалим перегонам при повторному включенні тяги тільки послідовного угруповання тягових машин. Методи дослідження. Теоретичні дослідження проводились з використанням методів основ електричної тяги, теорії тягового електроприводу і автоматичного управління. В розроблених методиках розрахунку пуско-гальмівних діаграм на електронних обчислювальних машинах використано чисельні методи розрахунку електричних кіл. Для апроксимації навантажувальних характеристик використовувалась кусочно-лінійна апроксимація кривої намагнічування.
Description
Keywords
контакт, геркон, реле, котушка, обмотка, опір, характеристика, якір, ресурс, параметр, ізоляція, замикання, пробій, стан, імпульс, діагностування, стенд, contact, relay, winding, characteristic, resource, insulation, impulse, diagnosing, stand, ВКР
Citation
Маханьов О. В. Енергозберігаюча система тягового електроприводу електропоїздів постійного струму: дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 141 – електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / наук. керівник В. Є. Васильєв ; Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. Дніпро, 2020. 99 с.
Collections