Спосіб вимірювання первинних параметрів рейкової лінії

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ
Abstract
UA: Спосіб визначення первинних параметрів рейкової лінії, при якому для безперервного контролю параметрів використовують робочий сигнальний струм рейкової лінії, з якого на живильному та релейному кінцях рейкової лінії виділяють основну гармоніку сигнального струму, після чого первинні параметри рейкової лінії визначають за відомими співвідношеннями.
RU: Способ определения первичных параметров рельсовой линии, при котором для непрерывного контроля параметров используют рабочий сигнальный ток рельсовой линии, из которого на питательном и релейном концах рельсовой линии выделяют основную гармонику сигнального тока, после чего первоначальные параметры рельсовой линии определяют по известным соотношениям.
EN: A method of determining primary parameters of a rail line, at which for continuous monitoring parameters a working signal current of the rail lineis used, from which at supply and relay ends of the rail lines a first harmonic of signal current is isolated, after which the original parameters of the rail line are determined by known relations.
Description
В. Гаврилюк: ORCID 0000-0001-9914-5733
Keywords
МПК B61L 25/00, залізнична галузь, залізнична автоматика, первинні датчики стану колії, рейкова лінія, автоматизоване вимірювання параметрів, частота сигнального струму, патент, КАТЗ
Citation
Спосіб вимірювання первинних параметрів рейкової лінії: пат. 50740 Україна: МПК B61L 25/00. № u200912585; заявл. 04.12.2009; опубл. 25.06.2010, Бюл. № 12. 2 с.